Sejmowe komisje rekomendują odrzucenie projektu ustawy zakazującej aborcji

Sejm RPPołączone Komisje Zdrowia oraz Polityki Społecznej i Rodziny rekomendują odrzucenie obywatelskiego projektu ustawy zakazującej całkowicie aborcji w Polsce. „Głosowało za tym 2/3 posłów z tych komisji, czyli to dokładnie odwrotna proporcja niż społeczne poparcie dla zakazu” – podkreśla w rozmowie z KAI Mariusz Dzierżawski, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”.

To zła wiadomość, że 2/3 posłów opowiedziało się za zabijaniem chorych dzieci – mówi Dzierżawski, który brał udział w posiedzeniu komisji jako sprawozdawca projektu. Zwraca uwagę, że w ostatnich latach nastąpił mocny zwrot antyaborcyjny. – Niedobrze, że posłowie nie dorośli do poziomu opinii publicznej – podkreślił.

– To zostanie zweryfikowane w najbliższych wyborach – przestrzega obrońca życia. – Będziemy dążyć do tego, by sprawa życia stała się istotną kwestią w kampanii wyborczej. Jeśli posłowie nie chcą się opowiadać za życiem, to trzeba wymienić posłów – stwierdził. Dodał, że najważniejsze w batalii o zakaz aborcji jest nastawienie opinii publicznej. – Teraz trzeba, by poparcie Polaków przełożyło się na sposób głosowania posłów, ale ja myślę już bardziej o następnej kadencji Sejmu – powiedział.

Posiedzenie obu komisji trwało ponad dwie godziny, w głosowaniu za odrzuceniem projektu ustawy głosowało 45 posłów, przeciwko było 22, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Pod obywatelskim projektem o całkowitej ochronie życia poczętego podpisało się 600 tys. osób.
Zawiera on zapis, że życie ludzkie ma być chronione bez żadnych wyjątków, które dopuszcza obecna ustawa – a więc także wtedy, gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki, gdy płód jest uszkodzony lub chory, gdy ciąża jest skutkiem czynu zabronionego.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

Leave a Reply