Senat RP: zapowiedź konferencji o barierach ograniczających dzietność w Polsce

 O społecznych, rynkowych, prawnych i kulturowych barierach ograniczających dzietność w Polsce oraz o tym, jak to zmienić – rozmawiać będą uczestnicy konferencji, która odbędzie się 5 grudnia w Senacie RP. Swój udział w niej zapowiedzieli eksperci demografii i polityki rodzinnej. Konferencję organizują senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz Fundacją Energia dla Europy i ObserwatoriumRodzinne.pl.

Obrady prowadzić będzie senator Mieczysław Augustyn, przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Pierwsza i druga część konferencji z udziałem ekspertów będą poświęcone diagnozie barier dzietności oraz zarysowaniu mechanizmów wspierających rodziny – ze szczególnym uwzględnieniem płatnych urlopów wychowawczych. Następnie uczestnicy będą mogli zapoznać się z samorządowymi strategiami i narzędziami wspierania rodzin.

Podczas pierwszej sesji prof. Krzysztof Rybiński (Uczelnia Vistula) będzie mówił o tym, dlaczego ubywa Polaków; o strukturalnych i kulturowych barierach dotyczących dzietności w Polsce opowie prof. Irena E. Kotowska z SGH, natomiast dr Łukasz Hardt (UW) przedstawi problem barier regulacyjnych w funkcjonowaniu rodzin. Prelekcję pt. „Rodzina a równość szans wszystkich obywateli” wygłosi dr Agnieszka Tombińska.

Druga sesja poświęcona będzie udziałowi i roli państwa jako beneficjenta polityki rodzinnej. W tym kontekście o płatnych urlopach wychowawczych jako instrumencie wspierającym rodziny z dziećmi będzie mówił mec. Michał Czarnik.

Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak (SGH) wyjaśni, na czym polega zabezpieczenie rodziców w systemie ubezpieczeń społecznych, z kolei dr Stanisław Kluza (SGH) – co to jest inwestycja państwa w kapitał ludzki.

W trakcie trzeciej sesji omawiane będą zagadnienia dotyczące samorządowej polityki rodzinnej. Będą o tym mówić m.in. prof. Bożena Balcerzak-Paradowska z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz przedstawiciele samorządów, które na swoim terenie wspierają rozwiązania korzystne dla rodzin.

Konferencję zakończą rekomendacje i prezentacja postulatów na rzecz polityki rodzinnej oraz panel dyskusyjny, w którym swój udział zapowiedzieli m.in. minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka, prezes ZUS Zbigniew Derdziuk oraz metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz i Paweł Kowal, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Konferencja „Bariery ograniczające dzietność w Polsce” odbędzie się w środę 5 grudnia w Senacie RP (sala nr 217). Początek o godz. 10.00.

Organizatorami są senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz Fundacją Energia dla Europy i ObserwatoriumRodzinne.pl.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

You Might Also Like

Leave a Reply