SIEDLCE – dzień skupienia

dzieckoDzień Skupienia Diakonii Życia naszej diecezji odbył się 7 listopada 2009 r. Jak zwykle gościliśmy w budynku Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łukowie.

Temat naszego spotkania to : „Naprotechnologia – medyczna pomoc w przyjęciu daru życia”. Zaproszonym gościem, który wygłosił konferencje była siostra Elżbieta Woźna.

Siostra jest lekarzem ginekologiem i endokrynologiem, a na co dzień pracuje w Szpitalu św. Zofii w Warszawie. Ponadto s. Elżbieta uczestniczy czynnie w pracach duszpasterstwa rodzin, ruchu obrony życia i poradni planowania rodziny.

Spotkanie rozpoczęliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu.     

Podczas dwóch konferencji siostra przybliżyła nam kilka zagadnień związanych z naprotechnologią.  Przedstawiła postać twórcy prof. Thomasa  Hilgersa. Podkreśliła, że inspiracją dla profesora była dogłębna lektura encykliki „Humanae vitae” Papieża Pawła VI. Hilgers opracował metodę obserwacji płodności – Model Creightona. Siostra wyjaśniła, czym jest tzw. Model Creightona (wiele zapożyczono z Metody Billigsów). Wyjaśniła jaką rolę przy ewentualnym leczeniu, pełnią odpowiednio przeszkoleni lekarze i instruktorzy. Siostra podkreśliła dużą skuteczność tej metody w diagnozowaniu, a następnie w leczeniu niepłodności. Przedstawiła jakie są kolejne kroki w leczeniu niepłodności  przy zastosowaniu tej metody. Okazuje się, że Model Creightona może być przydatny w leczeniu wielu innych schorzeń ginekologicznych.

Siostra Elżbieta odpowiedziała na pytania:
– Gdzie na świecie podejmuje się próby leczenia tą metodą?
– Jak ona trafiła do Polski?
– Ilu polskich lekarzy i instruktorów przeszło już odpowiednie szkolenie?
– Gdzie należy się zwrócić, aby uzyskać rzetelną informację i ewentualnie skorzystać z fachowej pomocy?

Radość i uśmiech, które towarzyszyły naszej prelegentce, często dodawane humorystyczne zdarzenia „z życia wzięte”, ułatwiały przyjęcie przekazywanych treści. Radość i optymizm siostry udzieliły się nam wszystkim.      

Ks. Dariusz Karbowiak Mszę św. doprawił w intencji rozwoju Diakonii Życia w naszej diecezji oraz w intencji obrońców życia. Podczas homilii podkreślił znaczenie wszystkich działań, również medycznych, które przestrzegałyby zasad poszanowania godności człowieka i stałyby na straży ratowania życia ludzkiego (na każdym etapie jego rozwoju).        

Po Eucharystii zebraliśmy się jeszcze, aby omówić sprawy bieżące. Wiesia Ziółkowska przedstawiła nam relację z pożegnania dzieci utraconych w Siedlcach w dniu 20 października 2009 r.        

W naszym spotkaniu uczestniczyło 28 osób (w tym 4 panie pracujące w Poradni Rodzinnej w Łukowie). 

Dziękujemy Bogu za siostrę Elżbietę, za jej pracę, posługę i gotowość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.      

Bóg zapłać!

Diakonia Życia Diecezji Siedleckiej
Anna Wójcicka

You Might Also Like

Leave a Reply