Spotkanie odpowiedzialnych Diakonii Życia 2009

fot. J. MieszczaninSpotkanie odpowiedzialnych Diakonii Życia odbyło się 25 maja 2009 r. w Warszawie. Uczestniczyło 30 osób z 17 diecezji.

Spotkanie rozpoczęła modlitwa „W ciągu dnia”. Następnie uczestnicy spotkania w dzieleniu się Ewangelią pochylili się nad tekstem z 1 Listu św. Piotra.

Po modlitewnym rozpoczęciu dopołudniowy czas wypełniło dzielenie się pracą diakonii. Przedstawiciele poszczególnych diecezji mówili zarówno o formacji, jaką podejmują diecezjalne diakonie życia, jak i prowadzonej przez nie posłudze. Następnie bardziej szczegółowo przedstawiono niektóre inicjatywy podejmowane przez diakonie diecezjalne – oazy modlitwy dla animatorów wspólnot młodzieżowych prowadzone przez Diakonię Życia diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz prowadzone przez DŻ archidiecezji katowickiej rekolekcje dla narzeczonych i warsztaty naturalnego planowania rodziny.

Po południu uczestnicy spotkania wysłuchali konferencji „Czym jest Diakonia Życia, jakie jest jej miejsce w Ruchu i pole jej posługi”. W konferencji Krzysztof Jankowiak, odpowiedzialny za Centralną Diakonię Życia, wskazał główne zadania, jakie Diakonia Życia powinna podejmować, na co szczególnie w swej posłudze ma zwracać uwagę. Omówił formy pracy Diakonii Życia, wskazał w jaki sposób powinny być organizowane spotkania grup DŻ, co ma być ich tematyką. Na koniec przedstawił plany posługi Centralnej Diakonii Życia.
Spotkanie zakończyła Eucharystia, której przewodniczył ks. Adam Wodarczyk, moderator generalny Ruchu Światło-Życie. W homilii wskazał między innymi, że Diakonia Życia należy do tych, które walczą na pierwszym froncie walki o człowieka we współczesnym świecie. Pod koniec Eucharystii uczestnicy spotkania pod przewodnictwem Moderatora Generalnego modlili się nad Agatą i Krzysztofem Jankowiakami, odpowiedzialnymi za Centralną Diakonię Życia, którzy niedawno objęli swoją posługę.

Diakonia Życia istnieje w 18 diecezjach. Grupy DŻ spotykają się regularnie w 15 diecezjach, a w 3 diecezjach choć nie ma spotykających się grup, podejmują posługę odpowiedzialni za diakonię. Ponadto w trzech diecezjach Diakonia Życia się tworzy. Grupy Diakonii Życia liczą z reguły po kilka osób, wyjątkiem są grupy z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz archidiecezji przemyskiej obejmujące ok. 40 osób.

You Might Also Like

Leave a Reply