Sympozjum „Dar życia”

W trosce o odpowiedzialność w przekazywaniu życia

Dnia 19 marca 2011 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się sympozjum pt. „DAR ŻYCIA”, poświęcone problematyce wartości życia, odpowiedzialności w przekazywaniu życia oraz naprotechnologii.

Organizatorami sympozjum są Instytut Ekologii i Bioetyki WFCH UKSW, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych WFCH UKSW, Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, Wydział Studiów nad Rodziną, Łomianki, UKSW

Sympozjum ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

Program sympozjum

8.00 Msza Święta – Kościół Św. Józefa, UKSW
przewodniczenie i homilia Ks. Abp Henryk Hoser, SAC

9.30 Wprowadzenie – Ks. prof. Henryk Skorowski, Rektor UKSW

ks. abp Henryk Hoser SAC – Wręczenie medali Fides et Ratio twórcom i propagatorom naprotechnologii
Medale otrzymają:
prof. Thomas Hilgers, dr Philip Boyle, mgr Janina Filipczuk,dr Maciej Barczentewicz oraz lek. med. Piotr Klimas

Sesja I
Wartość życia ludzkiego i ludzkiej płodności
Prowadzenie: Ks. prof. Zbigniew Łepko

 • Świadomość i wartość ludzkiej płodności
  Ks. Abp Henryk Hoser, SAC
  Przewodniczący Komisji Bioetycznej Episkopatu
 • Status ludzkiego embrionu
  Ks. prof. Jan Krokos
  Dziekan Wydziału Filozofii UKSW
 • Być rodzicem czy mieć dziecko
  Ks. dr Jarosław Szymczak
  Wydział Studiów nad Rodziną, Łomianki, UKSW
 • Troska o życie ludzkie od poczęcia do śmierci
  trójgłos
  • prof. Jan Oleszczuk
  Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa i Perinatologii UM w Lublinie, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Ginekologii i Położnictwa, współorganizator sympozjum NaProTechnology, Lublin 2009
  • prof. Henryka Sawulicka-Oleszczuk
  Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neonatologii
  • prof. Anna Doboszyńska
  Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu, członek European Respiratory Society, American Thoracic Society, Advisory Forum ECCD, wolontariusz Warszawskiego Hospicjum Społecznego.

12.00 – 12.30 przerwa kawowa

Sesja II.
Problem niepłodności
Prowadzenie: dr Irena Grochowska

 • Problem niepłodności w praktyce klinicznej lekarza genetyka
  prof. dr hab. Alina Midro
  Zakład Genetyki Klinicznej AM w Białymstoku
 • Naprotechnologia – praktyka medyczna zgodna z etyką
  dr med. Maciej Barczentewicz
  Prezes Fundacji Instytutu Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II
 • Creighton Model Fertility Care Fertility Care™System – standaryzacja w naturalnym rozpoznawaniu płodności
  mgr Janina Filipczuk (Kanada)
  The Women’s Wellness and FertilityCare™ Centre
 • Współczesne możliwości leczenia niepłodności
  lek. med. Piotr Klimas
  lekarz naprotechnolog, Szpital im. Świętej Rodziny
 • Świadectwo matki
  mgr Agnieszka Pietrusińska
  matka dziecka urodzonego dzięki naprotechnologii, instruktor naprotechnologii

Godz. 15-16.00 obiad

Sesja III
Kształtowanie odpowiedzialnych postaw wobec wartości życia ludzkiego
Prowadzenie: dr Maria Jankowska

 • Zadania w zakresie kształtowania odpowiedzialnych postaw wobec wartości ludzkiego życia
  mgr Zdzisław Biszewski
  dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
 • FAS – przyczyny, objawy oraz możliwości pomocy dzieciom z FAS
  mgr Teresa Szumiło
  autorka prac o FAS, doktorant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Działania na rzecz profilaktyki FAS
  prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś
  kierownik Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień, Prezes Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio
 •  W służbie potrzebującym – dwugłos
  • mgr Jerzy Łucki
  prezes Psychologists’ Association of Alberta, dyrektor Canadian Register of Health Service Providers in Psychology, dyrektor Council of Provincial Associa-tions of Psychology, przewodniczący Alberta Alliance on Mental Illness and Mental Health
  • mgr Stanisława Łucka
  psycholog w Youth Assessment Centre w High Prairie, przewodnicząca Ligi Kobiet Katolickich w Kanadzie.
 • Promowanie wartości ludzkiej płodności
  mgr Małgorzata Walaszczyk
  Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej, Dyrektor Poradni Rodzinnej
 • Szacunek dla życia wartością ekologiczną – pedagogiczne implikacje
  dr Edyta Wolter
  Wydział Nauk Pedagogicznych, UKSW
 • „Troska o życie” – dwie strategie działania
  dr Witold Starnawski
  Wydział Nauk Pedagogicznych, UKSW
 • Pro Life w sztuce współczesnej
  dr Małgorzata Wrześniak
  Instytut Historii Sztuki, UKSW

Godz. 19.00

„Powróćmy jak za dawnych lat”
koncert
Wystąpią: Jolanta Radek – śpiew, Andrzej Petryka – śpiew Wojciech Zieliński – fortepian

You Might Also Like

Leave a Reply