TARNÓW – spotkanie w Tuchowie

Podczas spotkaniaW dniu 20 listopada 2010 roku w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, którym opiekują się ojcowie Redemptoryści odbyło się kolejne spotkanie formacyjne diakonii życia wraz z naszym moderatorem ks. Józefem Bąkiem.

Spotkanie rozpoczęliśmy od dzielenia się Słowem Bożym, które zachęciło nas do modlitwy i czujności w codziennym życiu. Następnie powitaliśmy osoby, które przybyły na spotkanie po raz pierwszy. Przy herbatce i słodkościach dzieliliśmy się życiem. Tematem rozmów był między innymi Diecezjalny Marsz Dla Życia i Rodziny pod hasłem „Bądźmy świadkami miłości życia”, który odbył się 10 października w Tarnowie, a braliśmy w nim w większości udział. Wyciągnęliśmy wnioski, aby w kolejnych marszach było coraz lepiej.

Dzieliliśmy się także naszym udziałem w audycji na temat diakonii życia w radio RDN Małopolska, naszą posługą i naszymi planami na przyszłość .

Janina, która reprezentowała naszą diakonię na DWDD w Gródku nad Dunajcem, podzieliła się z nami tematami omawianymi w czasie spotkania, zachęcając nas równocześnie do uzupełniania formacji podstawowej. Zachęcała również osoby, które są po III st. oazy do uczestniczenia w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii.

Ustaliliśmy temat rekolekcji diakonii życia na marzec, oraz zastanawialiśmy się nad tematami prelekcji i pokazów multimedialnych na oazy dla młodzieży . Postanowiliśmy przygotować plan prezentacji, a rezultat umieścić na płycie CD.

Eucharystię przeżyliśmy u stóp Matki Bożej Tuchowskiej. W czasie homilii wysłuchaliśmy refleksji księdza moderatora opartej na nauce Ojca Św. Jana Pawła II na temat cywilizacji życia i śmierci. Siłą do przezwyciężania fali zła, która coraz bardziej wnika w nasze życie jest moc płynąca z sakramentów świętych, uczestnictwo w codziennej Eucharystii, pogłębiania naszej wiary przez czytanie i rozważanie Słowa Bożego oraz śledzenie i wprowadzanie w życie nauki Kościoła.

Jako dar ofiarny do ołtarza miedzy innymi została przyniesiona ,,margaretka” jako wyraz modlitewnej pamięci o księdzu moderatorze.

W czasie adoracji przed Największym Sakramentem przepraszaliśmy Pana Jezusa za grzechy przeciwko życiu, prosiliśmy o światło i moc życia w prawdzie, o to aby każdy człowiek szanował życie od poczęcia, aż do naturalnej śmierci i by każde poczęte dzieciątko mogło się narodzić . Była to odpowiedź na apel Ojca św. Benedykta XVI. Korzystaliśmy z adoracji proponowanej przez Centralną Diakonię Życia . Ogromnie przeżyliśmy świadectwa osób podczas adoracji .

Po skończonej Eucharystii pani przewodniczka opowiedziała nam historię ołtarza w bazylice oraz obrazu Matki Bożej Tuchowskiej, oprowadziła nas po muzeum misyjnym znajdującym się w podziemiach sanktuarium. Zobaczyliśmy także ,,ruchomą szopkę”.

W naszej wspólnocie gościliśmy Ojca Redemptorystę, który opowiedział nam krótko o zgromadzeniu oraz jego charyzmacie.

Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem ks. Moderatora na najbliższy okres Adwentu i Bożego Narodzenia .

Chwała Panu!

Janina i Andrzej Stanuszkowie z Brzeska

You Might Also Like

Leave a Reply