Tematyka spotkań Diakonii Życia

fot. E.E. GąsiorekPrzedstawiamy tematy, którymi zajmowały się na swoich spotkaniach (w części formacyjnej) Diakonie Życia w poszczególnych diecezjach. Mamy nadzieję, że będzie to źródło wzajemnej inspiracji pomagające w przygotowywaniu i prowadzeniu interesujących spotkań diakonijnych.

 • Dzień Dziecka Utraconego – jak pomagać osobom, które doświadczyły straty dziecka
 • Czystość przedmałżeńska (w tym dokumenty Kościoła dotyczące trwania w czystości)
 • Czystość małżeńska (w tym życiorysy Joanny Berenta Moli oraz Zelii i Ludwika Martin)
 • Przygotowanie warsztatów NPR
 • Pornografia – jak ustrzec dzieci, w jaki sposób przeciwdziałać wśród młodzieży i w małżeństwach, jak pomagać osobom, które miały doświadczenia z pornografią
 • Przygotowanie Marszu dla Życia

(Katowice 2011/2012)

 • Diakonia Życia, jej posługa w ramach Ruchu Światło-Życie
 • Genealogia osoby. Tożsamość człowieka
 • Miłość rodzi życie. Miłość życiodajna

(Łomża 2011/2012)

 • Marsze dla Życia i Rodziny
 • Wpływ antykoncepcji na zdrowie młodzieży

(Łowicz 2011/2012)

 • Encyklika „Deus caritas est”
 • Strategia obrony życia
 • Po stracie dziecka
 • Kohabitacja
 • Marsz dla życia i rodziny

(Przemyśl 2011/2012)

 • konspekty na OND
 • konspekty na ONŻ

(Radom 2011/2012)

 • aktualne zadania w dziele obrony życia
 • nasza posługa

(Rzeszów 2011/2012)

 • Instrukcja „Donum Vitae” (omawiana na trzech spotkaniach)
 • film o surogatkach w Indiach

(Sosnowiec 2011/2012)

 • Adhortacja „Familiaris consortio” (omawiana na trzech spotkaniach)

(Świdnica 2011/2012)

 • Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch Światło-Życie
 • Budowanie relacji międzyosobowych. Godność osoby
 • Jak rozmawiać na tematy trudne. Jak pomóc ludziom w ich problemach
 • Dziecko w świecie mediów czyli o konieczności edukacji medialnej w rodzinie
 • Krok po kroku – jak zorganizować Duchową Adopcję w parafii, w której jej jeszcze nie było

(Tarnów 2011/2012)

 • Kryzys rodziny
 • Aborcja
 • prezentacja stowarzyszenia „Twoja sprawa”

(Warszawa Praga 2011/2012)

 • Kohabitacja
 • Świętowanie w naszych rodzinach
 • Rodzice po stracie dziecka

(Wrocław 2011/2012)

 • podsumowanie posługi na rekolekcjach letnich, sprawozdanie z ORDŻ
 • pomoc rodzinom po stracie dziecka
 • zapłodnienie in vitro, stan prac ustawodawczych
 • homoseksualizm
 • prezentacji prelekcji o posłudze Diakonii Życia
 • przygotowanie warsztatów naturalnego planowania rodziny
 • podsumowanie warsztatów naturalnego planowania rodziny i rekolekcji „Trudne rozstania”
(Katowice 2010/2011)
 • przygotowanie do marszu dla życia – przygotowanie ulotek na temat antykoncepcji, naprotechnologii, in vitro
(Kielce 2010/2011)
 • Podsumowanie rekolekcji organizowanych przez DŻ dla Ruchu „Naucz nas Panie dróg swoich – Tajemnica życia”
 • Organizacja marszów dla życia w diecezji
 • Kres życia ludzkiego
(Łomża 2010/2011)
 • organizacja i tematyka kursów dla narzeczonych
 • zasady prowadzenia konsultacji w poradniach parafialnych w zakresie npr
(Łódź 2010/2011)
 • Adhortacja „Familiaris Consortio”
 • warsztaty dotyczące praktycznych umiejętności związanych z posługą – przygotowanie konspektów i prezentacji multimedialnych, odpowiedzi na trudne pytania, z którymi spotykamy się w posłudze
(Przemyśl 2010/2011)
 • Instrukcja Donum VItae
 • Naprotechnologia
(Sosnowiec 2010/2011)
 • in vitro
 • homoseksualizm
 • kurs pierwszej pomocy
(Radom 2010/2011)
 • „Nasza posługa, nasze powołanie do diakonii”
 • relacje i materiały z DWDD
 • informacje o wydarzeniach związanych z troską o życie
(Rzeszów 2010/2011)
 • adhortacja „Familiaris consortio”
 • encyklika „Evangelium vitae”
(Świdnica 2010/2011)
 • Istota, cel Marszu dla życia
 • Miłość małżeńska
 • Jak pomóc małżeństwom w kryzysie – od strony wiary, teologii i od strony psychologii
(Tarnów 2010/2011)
 • Przygotowanie aktualnie podejmowanych inicjatyw (warsztaty npr i przygotowanie prelekcji na temat kobiecości),
 • promocja życia w diecezji
(Warszawa 2010/2011)
 • in vitro
 • naprotechnologia
 • homoseksualizm
(Wrocław 2010/2011)
 • psychologia emocji
 • in vitro
 • naprotechnologia
(Zielona Góra 2010/2011)
 • Rozeznanie powołania – skąd u nas pragnienie obrony życia?
 • Refleksja nad macierzyństwem i kobiecością we współczesnym świecie na podstawie „Listu do zmarłej dziewczyny” Gilberta Cesbron’a
 • Specyfika i strategia działania organizacji pro-life i pro-choice.
 • Dyskusja na temat powołania do życia w samotności na podstawie artykułu z Gościa Niedzielnego „Singlu – kim jesteś?”
 • Znaczenie dbania o zdrowie kobiety podczas ciąży i połogu, choroby itp., problem bezpłodności.
 • Czym jest Naprotechnologia , jak dyskutować z argumentami zwolenników zapłodnienia in vitro, przeciwnikami Naprotechnologii
 • każdorazowo podejmujemy temat poszczególnych etapów prenatalnego rozwoju człowieka (zgodnie z etapami rozwoju dzieci duchowo adoptowanych)

(Bielsko 2009/2010)

 • Godność osoby ludzkiej
 • Samoakceptacja
 • Miłość jako podstawowe powołanie człowieka
 • Ochrona dziecka poczętego
 • Duchowa adopcja

(Gliwice 2009/2010)

 • homoseksualizm
 • przygotowanie kolejnej edycji warsztatów NPR
 • przygotowanie nowych członków diakonii do tematów prelekcji podczas rekolekcji letnich

(Katowice 2009/2010)

 • Homoseksualizm – w jaki sposób homoseksualiści próbują przekonać do siebie opinię publiczną?
 • Nowa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Kielce 2009/2010)

 • Prawo UE a ochrona życia
 • Naprotechnologia
 • Zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia
 • Alkoholowy zespół płodowy (FAS)

(Kraków 2009/2010)

 • Sposób przeprowadzania konsultacji w poradni rodzinnej
 • Tematy kursów przedmałżeńskich

(Łódź 2009/2010)

 • Służba życiu – czym jest i z czego wypływa
 • Świętość życia

(Łomża 2009/2010)

 • Evangelium vitae
 • Antykoncepcja a NPR
 • Współczesne dylematy medycyny w zakresie ochrony życia
 • In vitro
 • Naprotechnologia

(Przemyśl 2009/2010)

 • analiza kolejnych rozdziałów „Familiaris Consortio”

(Sandomierz 2009/2010)

 • „Humanae Vitae”
 • „Evangelium Vitae”

(Świdnica 2009/2010)

 • Naprotechnologia czyli skuteczna metoda leczenia niepłodności – to dar dla małżonków
 • Radość bycia matką (rodzicami) adopcyjną. „Mając świadomość medyczną nigdy nie podjęłabym się in vitro”
 • Spotkanie w ośrodku opiekuńczym dla dzieci upośledzonych
 • Ostatni etap życia człowieka (jego prawa i przywileje)
 • Prezentacje multimedialne: „Diakonia życia”, „Wychowanie do czystości” – uwagi i poprawki (przygotowanie do prelekcji na oazach letnich)

(Tarnów 2009/2010)

 • Tworzenie projektu na temat kobiecości

(Warszawa 2009/2010)

 • Jak sobie radzić z poronieniem?
 • In vitro
 • Naprotechnologia

(Wrocław 2009/2010)

 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Samoakceptacja
 • Eucharystia –źródło życia
 • Duchowa Adopcja
 • Współczesne zagrożenia
 • Kobiecość i męskość
 • Antykoncepcja
 • Naturalne Metody Planowania Rodziny

(Częstochowa 2008/2009)

 • Godność osoby ludzkiej
 • Samoakceptacja
 • Kobieta, mężczyzna, miłość
 • Aborcja
 • Ochrona życia poczętego
 • Duchowa adopcja

(Gliwice 2008/2009)

 • Encyklika „Deus caritas est”
 • Czystość przedmałżeńska i czystość w małżeństwie (wspólne omawianie i przygotowanie prelekcji)
 • Komunikacja w małżeństwie (wspólne omawianie i przygotowanie prelekcji)
 • Transplantacja
 • Duchowa adopcja dziecka poczętego
 • Zapłodnienie in vitro
 • Metody naturalnego planowania rodziny

(Katowice 2008/2009)

 • Instrukcja „Dignitas personae”
 • Spotkania oparte na książce Karola Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność”

(Kielce 2008/2009)

 • Inicjatywy w zakresie ochrony życia (Duchowa Adopcja, Adopcja Serca itp.)
 • Metody Naturalnego Planowania Rodziny
 • Medyczne aspekty Naturalnego Planowania Rodziny
 • Medyczne aspekty antykoncepcji
 • Ochrona życia w nauczaniu Kościoła

(Przemyśl 2008/2009)

 • Czym jest duchowa adopcja i co daje nam oraz innym (świadectwa)
 • Aktualne zadania w dziele obrony życia
 • Naturalne metody rozpoznawania płodności

(Sandomierz 2008/2009)

 • Ekologiczne spojrzenie na płeć człowieka (na podstawie artykuł prof. W. Fijałkowskiego)

(Sosnowiec 2008/2009)

 • Godność człowieka
 • Relacje międzyludzkie
 • Czystość na wszystkich etapach życia
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo
 • Płciowość
 • Aborcja
 • Antykoncepcja
 • In vitro
 • Naprotechnologia
 • Laktacja
 • Naturalne Planowania Rodziny metodą Roetzera
 • Hospicjum domowe
 • Prezentacja lekcji w klasie maturalnej i w gimnazjum
 • Adopcja
 • Duchowa adopcja
 • Światowa Krucjata Modlitwy w Obronie Życia Człowieka

(Tarnów 2008/2009)

 • Evangelium Vitae
 • różnice miedzy oczekiwania kobiety i mężczyzny – różnice między kobietą i mężczyzną w związku (nie tylko psychiki)

(Warszawa Praga 2008/2009)

 • Homoseksualizm
 • pornografia
 • poronienia,
 • NPR
 • Jak rozmawiać z dziećmi o: skąd się wziąłem, homoseksualizmie, śmierci, rozwodzie.

(Wrocław 2008/2009)

 • Antykoncepcja
 • Aborcja
 • Naprotechnologia
 • Evangelium Vitae
 • Samookaleczenia

(Zielona Góra 2008/2009)

Leave a Reply