USA: walczą z pornografią i bronią dzieci przed jej zgubnymi wpływami

 O zgubnym wpływie pornografii na dzieci mówią amerykańscy organizatorzy lipcowej kampanii przebiegającej na różnych portalach społecznościowych. Szereg organizowanych wydarzeń w internecie ma uświadomić rodzicom, że w debacie o zgubnym wpływie pornografii zapomina się o największych jej ofiarach – dzieciach. Przy okazji działacze z grupy Moralność w Mediach (MIM) przypominają, jak można skutecznie walczyć przeciwko zalewającym internet różnym formom zachowań dewiacyjnych.

Kierujący akcją Dawn Hawkins z MIM przypomina, że wielu pedofilów zaczyna od oglądania tzw. miękkiej pornografii, by z czasem przejść do „twardej”, a następnie dziecięcej.

Z kolei szef MIM, Patrick Trueman zwraca uwagę, że ze względu na to, iż w przestrzeni internetowej łatwo dostępne są filmy obsceniczne, dzieci szybko uzależniają się od tego typu materiałów pornograficznych. Jego zdaniem, średni wiek dziecka w USA, które ma pierwszy kontakt z pornografią wynosi 11 lat. „Smutne, że prokurator generalny, Eric Holder nie chce wprowadzić federalnych przepisów, które chroniłyby dzieci przed pornografią” – dodaje.

W październiku w Stanach Zjednoczonych obchodzony będzie 23. tydzień przeciwko pornografii. Uczestnicy akcji, którzy nosić będą wtedy przepięte do ubrań białe wstążeczki, jak co roku od 23 lata zwracać będą uwagę opinii publicznej na szkody, jakie wyrządza pornografia, oraz na potrzebę lepszego egzekwowania istniejącego prawa dotyczącego karania w sprawach za obsceniczność.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

Leave a Reply