„Wieczernik” o bioetyce

Wieczernik 175Bioetyka – temat rzeka, temat coraz częściej poruszany podczas spotkań, przyjęć, temat budzący wiele kontrowersji. Ten właśnie temat podejmuje 175 numer „Wieczernika”. Uważna lektura będzie ubogacająca, pomocna, rzuci światło na wiele niejasnych kwestii.

Numer otwiera artykuł księdza Mariusza Pohla, w którym przeczytamy: „każda beztroska i nieodpowiedzialność, każda pochopna decyzja, każde wybrakowane działanie – mści się na człowieku (…) Potem lamentujemy, pytamy retorycznie: gdzie był Bóg, dlaczego do tego dopuścił”. Autor pokazuje jak Bóg stara się powstrzymać nas przed decyzjami, których następstwem jest grzech. Wiele z tych pochopnych decyzji zapada właśnie w kwestiach bioetycznych.

Krzysztof Jankowiak pisze o tym, czym jest bioetyka, ukazując jak wiele kwestii można w tym słowie zamknąć. W syntetyczny sposób przedstawia historię i problemy, którymi bioetyka się zajmuje.

Dalej przeczytamy o tym jak Kościół Katolicki ustosunkował się do kwestii bioetycznych. Marcin Staniewski przywołuje dokumenty Kościoła, będące odpowiedzią na pojawiające się problemy, pokazując nam gdzie dokładnie powinniśmy szukać szerszej odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Myślę, że niezwykle cenny jest tekst Jana Halbersztata, w którym udziela kilku rad, dotyczących sposobu rozmawiania na „drażliwe tematy”. Jestem przekonana, że uwzględnienie tych wskazówek w dyskusjach pomoże łatwiej i uczciwiej przekazać rozmówcy swój punkt widzenia, przede wszystkim bez zbędnych, negatywnych emocji.

Jan Lipski skupia się na kwestiach dotykających problemu ochrony praw człowieka i godności osoby ludzkiej, w szczególności prawnego uregulowania tych kwestii. Zwraca uwagę na wiele kontrowersyjnych zagadnień m.in. kriokonserwację, terapię genową, somatyczną terapię komórkową i inżynierię tkankową, badań na embrionach.

Pierwszy wątek w ramach głównego bloku tematycznego dotyczy pozaustrojowego zapłodnienia, czyli in vitro. Bardzo ważnym problemem katolickich rodzin starających się o potomstwo zajął się Krzysztof Jankowski. W swoim tekście rozwijając myśl, że „katolik z niepłodności leczyć się może i powinien, nie powinien natomiast wymuszać zaistnienia nowej osoby ludzkiej poza aktem małżeńskim”, ukazuje problem godności ludzkiej, odbieranej podczas „zabaw” w Stwórcę.

Łukasz Kozyra przedstawia in vitro z medycznego punktu widzenia – dokładnie omawia powikłania jakie wynikają z zapłodnienia pozaustrojowego. Myślę, że świadomość konsekwencji tej formy zapłodnienia, dla wielu osób, z którymi przyjdzie nam rozmawiać, może przesądzić o powstrzymaniu się od in vitro, zachęcam zatem do uważnej lektury.

Magdalena Lesiak opisuje moralne następstwa pozaustrojowego zapłodnienia. Przytacza mocne świadectwa osób, które borykają się z ciężarem konsekwencji podjętych decyzji.

Bardzo ważny jest artykuł Anny Lipskiej, która opisuje pięć etapów żałoby. Żałobę przeżywamy po każdej stracie, ale żałobę w pewnym sensie przeżywają również rodzice nie mogący się doczekać upragnionego potomstwa. Wydaje mi się, że niewielu z nas w pełni uświadamia sobie jakimi prawami rządzi się czas żałoby, przez co ciężko jest pogodzić się z tym, co poszczególne etapy z sobą niosą. Anna Lipska zapewnia, że jedynie pełne przeżycie każdej fazy, pozwala na pełną akceptację, pogodzenie się z Bożą wolą i rozpoczęcie, w pewnym sensie, nowego życia, otwarcia się z miłością na wszystko co ono przyniesie.

O dylematach moralnych leczenia niepłodności, o NaProTECHNOLOGY jako katolickiej alternatywie na in vitro przeczytamy w tekście Adama Kuźnika. Chciałbym – pisze autor – żeby mój artykuł był zachętą dla następnych przyszłych nauczycieli Modelu Creighton i lekarzy – konsultantów medycznych do zajęcia się tą dziedziną, aby stawała się coraz bardziej dostępna i mogła być powszechnie stosowana.

W dalszej części przeczytać można o innych problemach, którymi zajmuje się bioetyka. O rodzajach i metodach badań prenatalnych pisze Dorota Nalepa. Beata i Michał Pielorzowie zajęli się transplantacją. W swoim tekście omawiają kontrowersyjne kwestie tych zabiegów. „Transplantacja jest przykładem cudu w medycynie, ale nie będzie tego cudu bez zgody społeczeństwa, dlatego tak ważne jest ustosunkowanie się i pozytywne nastawienie do tego apelu” piszą autorzy, zachęcając do zadania sobie pytania o swoje stanowisko.

Część poświęconą bioetyce zamyka artykuł Krzysztofa Jankowiaka o ekskomunice. Czy poddanie się in vitro skutkuje nałożeniem tej kary? – odpowiedź znajduje się 58 stronie Wieczernika.

Polecam także lekturę wywiadu z parą krajową Domowego Kościoła. Beata i Tomek Strużanowscy opowiadają o swoim małżeństwie, zainteresowaniach, o swojej drodze w Ruchu.

Bardzo poruszające są wspomnienia o Dance Mieleckiej, zmarłej niedawno sekretarce filii pelplińskiej. Ponadto w numerze interesujące teksty w rubrykach stałych.

Agnieszka Śpitalniak

Wieczernik
http://www.wieczernik.oaza.pl/
zamówienia i prenumerata:
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl

Leave a Reply