Wielodzietni popierają Radziszewską

fot. MSZNiepokojący jest motyw działania przeciwników min. Radziszewskiej, którzy kwestionują konstytucyjne prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – napisali w liście do premiera rodzice ze Związku Dużych Rodzin Trzy +.

Niepokojący jest motyw działania przeciwników Minister Elżbiety Radziszewskiej, którzy kwestionują konstytucyjne prawo wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz podważają istniejący system prawny wobec szkół niepublicznych, które mają prawo doboru nauczycieli według realizowanej koncepcji wychowawczej i edukacyjne – czytamy w liście podpisanym przez Joannę Krupską, kierującą Związkiem Dużych Rodzin „Trzy +”.

Oto pełna treść dokumentu:

Związek Dużych Rodzin Trzy + wyraża swoje ogromne zaniepokojenie z powodu prób odwołania z Urzędu Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania Panią Minister Elżbietę Radziszewską.

Związek Dużych Rodzin Trzy+ zwraca uwagę na fakt, że działania Minister Radziszewskiej na stanowisku Pełnomocnika są realną próbą budowania mostów, są płaszczyzną debaty publicznej pomiędzy bardzo różnymi środowiskami. Od początku swojej działalności Minister Radziszewska powołała Zespoły robocze zajmujące się szeroko rozumianą problematyką równościową. Związek Dużych Rodzin Trzy + uczestniczy w posiedzeniach podzespołów m.in. do spraw przemocy oraz zespołu zajmującego się sprawami polityki rodzinnej i rodzin wielodzietnych.

Szczególnie niepokojący jest motyw działania przeciwników Minister Elżbiety Radziszewskiej, którzy kwestionują konstytucyjne prawo wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz podważają istniejący system prawny wobec szkół niepublicznych, które mają prawo doboru nauczycieli według realizowanej koncepcji wychowawczej i edukacyjnej danej placówki.

Związek Dużych Rodzin Trzy + zwraca się do Premiera Donalda Tuska, który od początku działalności Podzespołów wspierał ich pracę, o pozostawienie na stanowisku Ministra Pani Elżbiety Radziszewskiej i nie uleganie doraźnym koniunkturom politycznym i naciskom radykalnych opcji politycznych.

 

Wiadomość Katolickiej Agencji Informacyjnej

You Might Also Like

Leave a Reply