Wpływ pornografii na jednostkę, małżeństwo, rodzinę i społeczeństwo

fot. JoaPolska Federacja Ruchów Obrony Życia  i Fundacja „Głos dla Życia” dzięki współpracy z Patrickiem F. Faganem oraz Instytutem Badań nad Małżeństwem i Religią (Marriage and Religion Research Institute) z USA prezentują opracowanie dotyczące wpływu pornografii na życie jednostek i grup społecznych.

Autorzy dokumentu zebrali najważniejsze argumenty, obserwacje i wnioski na ten temat, opierając się na rzetelnych badaniach naukowych. Fagan opisuje negatywny wpływ pornografii na ciało, umysł i uczucia człowieka. Ukazuje też jej zgubny wpływ na rodzinę, życie społeczne, a nawet na sytuację mikroekonomiczną (np. na ceny nieruchomości).

Dokument można pobrać w formacie pdf.

Informacja podana za Polską Federacją Ruchów Obrony Życia.

You Might Also Like

Leave a Reply