XXXV Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

ZNAK_ROKU_2010Siostry i Bracia, odpowiedzialni za charyzmat Ruchu Światło-Życie!

Z radością przekazuję zaproszenie na XXXV Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, która zgromadzi nas na Jasnej Górze w dniach od 26 lutego do 1 marca 2010 roku. Tematem, który będziemy zgłębiać podczas tegorocznej Kongregacji Odpowiedzialnych jest hasło zbliżającego się roku formacyjnego „Słuchać Pana”.

W związku z tym hasłem pracy rocznej będziemy chcieli uświadomić sobie, że u podstaw naszego ewangelizacyjnego zaangażowania kryje się ciągłe zaproszenie, a zarazem wezwanie, do wsłuchiwania się w głos Pana. W ten sposób bowiem dokonuje się nieustannie proces naszego nawrócenia, który pokazuje nam naszą własną grzeszność w świetle nieskończonej miłości Boga do każdego z nas. Słuchając Pana, uczymy się interpretować nasze życie w świetle Bożego słowa. Odkrywamy, że najważniejszą sprawą uczniów Pańskich jest nie tylko zdolność słuchania słowa Pana, ale nade wszystko umiejętność wprowadzenia go w doświadczenie własnego życia.

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki mówił, że współcześni chrześcijanie muszą „żyć słowem Bożym jak pokarmem, codziennie wprowadzać w swoje życie, tak jak chleb, który spożyty jest przemieniony, asymilowany przez organizm, wchodzi w nasz organizm i staje się źródłem energii życiowej”. Aby to się dokonało, zdaniem Ojca Franciszka „słowo Boże musi wchodzić w nasze życie, we wszystkie sprawy i stawać się źródłem energii, mocy do życia, które będzie życiem według myśli Bożej, które będzie podobało się Bogu, które będzie prowadziło do Boga, do przygotowanego nam przez Boga ostatecznego sposobu życia w Jego domu – życia wiecznego”. Ks. Blachnicki mówił również, że przyjmując słowo Pana, „chociażby nie wiem jak wielkim wysiłkiem i ofiarą, nie zawiedziemy się nigdy. W końcu objawi się moc tego słowa i ukaże nam ono drogę do życia. To życie będzie naszym udziałem, jeżeli zdobędziemy się na odwagę wiary i poddamy się wymaganiom Bożego słowa”. Ks. Blachnicki uczył nas modlitwy opartej na słowie Bożym, wprowadzał poprzez programy formacyjne w pogłębione studium słowa Bożego oraz podejmował działania mające na celu szeroką popularyzację Pisma Świętego. Przede wszystkim jednak całym swoim świątobliwym życiem pokazał, co to znaczy słuchać Pana w słowie Bożym i w osobistej modlitwie, by usłyszane słowo Boga realizować we własnym życiu.

Dlatego po wielkim modlitewnym wołaniu, które zanosiliśmy dnia 6 VI 2009 roku na Placu Piłsudskiego w Warszawie, aby zstąpił Duch Pański i odnowił oblicze ziemi, jako członkowie Ruchu Światło-Życie powinniśmy w mocy i świetle Ducha Świętego wsłuchiwać się w słowo Pana, aby przyjąć je z wiarą, wypełnić w naszym życiu i z mocą głosić całemu światu. W ten sposób będziemy mogli stawać się „świadkami Miłości” (jest to hasło programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce w roku 2010), która objawia się dzięki usłyszanemu przez nas słowu Pana. Musimy również uświadomić sobie, że nasz Pan, który przemawia do nas w słowie Bożym, daje nam usłyszeć swój głos także w modlitwie, w liturgii, w nauczaniu Kościoła, poprzez znaki czasu i w końcu w delikatnym głosie naszego sumienia. Chcemy uczyć się sztuki gorliwego wsłuchiwania się w głos Pana, aby jeszcze gorliwiej pójść za Bożym wezwaniem, by dzielić się Bożą miłością z innymi ludźmi, „aż po krańce świata”. Tylko człowiek wsłuchany w głos Pana, będzie w stanie zadanie to wypełnić owocnie.

Podczas tegorocznej Kongregacji głównym mówcą będzie Josh McDowell. Ten pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, liczący dzisiaj 71 lat ewangelizator, podróżujący od lat niestrudzenie po całym świecie, zaczynał swoją działalność od głoszenia Ewangelii młodym ludziom.  Następnie na dłuższy czas wyjechał do Argentyny, gdzie spotkał się z zarzutami stawianymi wobec chrześcijaństwa przez popularny w tamtych czasach na uczelniach ruch komunistyczny. Dlatego zaczął interesować się obroną chrześcijaństwa, jego autentyczności i wiarygodności.  Najbardziej znaną książką jego autorstwa, którą napisał na skutek tych poszukiwań jest Przewodnik Apologetyczny. Od momentu tej publikacji był w stanie szybko i trafnie odpowiadać na współczesne ataki na chrześcijaństwo, jak choćby w krótkiej książeczce Kod Leonarda Da Vinci – w poszukiwaniu odpowiedzi. Zasadniczym fundamentem nauczania Josha McDowella jest Pismo Święte, dlatego poświęcił wiele miejsca na ukazywanie wiarygodności Biblii i fundamentalnego wpływu słowa Bożego na życie ludzkie.

W ostatnich latach swojej działalności Josh zaczął badać nasilające się zjawisko odchodzenia młodych ludzi od Boga i Kościoła.  Badania przeprowadzone na jego zlecenie w Ameryce, Polsce, Rumunii, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie i w wielu innych krajach, pokazały wiele wspólnych punktów.  Młodzi ludzie czują się opuszczeni, zagubieni i samotni jak nigdy wcześniej.  Twierdzą, że największym źródłem autorytetu są dla nich rodzice (rówieśników i media umieszczają na dalszym miejscu), często jednak ich więź z rodzicami jest bardzo słaba. Są pogubieni, nie tylko w swoich relacjach z innymi, ale także w kwestii zrozumienia prawdy. Zdecydowana większość młodych stwierdza, że prawda absolutna nie istnieje. Dlatego często odrzucają chrześcijańską prawdę, tworząc prawdy subiektywne, będące zlepkiem różnych, często sprzecznych ze sobą poglądów. Obserwując to zjawisko, Josh razem ze swoim zespołem przygotował strategię o nazwie Fundamenty Wiary. Jej celem jest udzielenie pomocy rodzicom w budowaniu więzi z dziećmi, poprzez które rodzice będą potrafili przekazać swoim dzieciom wiarę.

Podczas tegorocznej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie możemy spodziewać się, że Josh McDowell podzieli się z nami częścią swojego doświadczenia i wiedzy dotyczącej wspomnianych wyżej zagadnień. Konferencje Josha McDowella powinny pomóc nam, odpowiedzialnym za Ruch Światło-Życie, zrozumieć, jak w innych częściach świata opisują i zmagają się z problemami, z którymi również bardzo często mamy do czynienia w naszym kraju. W ramach pięciu sesji Josh McDowell poruszy następujące zagadnienia:

  1.  w pierwszym wykładzie podzieli się z nami, jak studiować Pismo Święte, aby zmieniało nasze życie oraz w jaki sposób wykorzystywać słowo Boże w naszym przepowiadaniu i świadczeniu o Chrystusie;
  2. W czasach kiedy postmodernizm panuje nad umysłami naszej młodzieży, a my jeszcze myślimy „po staremu” dobrze jest zrozumieć, dlaczego młodzież myśli dzisiaj inaczej o prawdzie i o wartościach. Dlatego zapewne z dużym zainteresowaniem posłuchamy o tym, jak o obiektywnych prawdach moralnych mówić młodzieży, ukształtowanej przez cywilizację postmodernistyczną;
  3. Kolejne dwa wykłady będą bardzo praktyczne. Josh McDowell jest ojcem czwórki dzieci i będzie dzielił się tym, jak razem ze swoją żoną Dottie budowali z nimi trwałe więzi. Będzie w bardzo praktyczny i pełen ilustracji sposób mówił, jak możemy okazywać naszym dzieciom akceptację, afirmację, jak mądrze spędzać z nimi czas, jak właściwie okazywać uczucia oraz jak uczyć ich odpowiedzialności;
  4. Na ostatniej sesji będziemy mogli sami zadać pytania i usłyszeć odpowiedzi Josha. W czasie tej sesji Josh McDowell będzie się starał odpowiedzieć na kwestie, które najbardziej zainteresują uczestników Kongregacji.

Czas tegorocznej, już XXXV Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, wpisuje się w przeżywany w całym Kościele rok kapłański, na który odpowiedzieliśmy jako Ruch Światło-Życie „Modlitewną Nowenną Miesięcy” w intencji kapłanów, a szczególnie moderatorów naszego Ruchu. Będzie to więc szczególna okazja, aby w Roku Kapłańskim, w sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, podziękować Bogu za dar kapłanów w Kościele, a szczególnie za wszystkich, żyjących i zmarłych, moderatorów Ruchu Światło-Życie. Chcemy także podczas Kongregacji rozradować się charyzmatem spotkania z siostrami i braćmi z Polski i innych krajów oraz podjąć trud wspólnego wsłuchiwania się w głos Pana, aby nabrać duchowych sił do wszelkich zadań, które stoją przed naszym Ruchem w nadchodzącym roku.

 

Do zobaczenia na Jasnej Górze!

Pan niech będzie z Wami!

ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

UWAGA:    Materiały do studium przygotowującego do uczestnictwa w XXXV Kongregacji Odpowiedzialnych znajdują się na www.oaza.pl

 Katowice, 22 stycznia 2010 roku

Program

Piątek, 26 lutego

18.30   Możliwość uczestniczenia we Mszy świętej

20.00   Modlitwa 

 Sobota, 27 lutego

8.00   Jutrznia

8.45   Otwarcie Kongregacji. Zawiązanie wspólnoty

9.00   Słowo programowe, ks. Adam Wodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

10.30   Referat I: Josh McDowell, Pismo Święte w naszym życiu i nauczaniu

12.00   Komunikaty

12.30   Przerwa

14.00   Eucharystia, przewodniczy abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski  

15.45   Referat II: Josh McDowell, Jak pomóc młodym dokonywać wyborów moralnych 

17.30  Josh McDowell, Budowanie więzi, cz. 1

18.30   Przerwa

19.45   Nieszpory z błogosławieństwem członków DIAKONII

21.00   Apel Jasnogórski

 Niedziela, 28 lutego

8.00   Jutrznia

8.45   Referat III: Josh McDowell, Budowanie więzi, cz. 2
10.15   Komunikaty

10.30   Referat IV: Josh McDowell, Odpowiedzi na pytania uczestników Kongregacji

12.00    Podsumowanie Kongregacji – ks. Adam Wodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Komunikaty

12.45   Przerwa

14.00   Eucharystia – przewodniczy bp Adam Szal, delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie

 Poniedziałek, 1 marca

8.00   Eucharystia z Jutrznią

9.30    Spotkanie Krajowego Kolegium Moderatorów Ruchu Światło-Życie

ks. Tomasz Jaklewicz, Tożsamość kapłana w kontekście współczesnej kultury

 

 

You Might Also Like

Leave a Reply