Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP o zagrożeniach wynikających z metody in vitro

 O zagrożeniach wynikających ze stosowania in vitro rozmawiano podczas wtorkowego posiedzenia Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP. Obradom przewodniczył abp Henryk Hoser. Do Zespołu dołączyła prof. genetyki Alina Midro.

Zdaniem Zespołu Ekspertów zaburzenia orientacji seksualnej oraz pojawienie się tzw. płci kulturowej, która często jest niezgodna z płcią biologiczną, są dziś poważnym problemem antropologicznym.

W trakcie obrad omawiano także patologiczne efekty zapłodnienia pozaustrojowego. – Przypominając, że poczęte ludzkie życie jest nietykalne bez względu na to jakie przedstawia upośledzenie czy kalectwo, aż do samoistnej śmierci abp Hoser zwrócił uwagę na potrzebę właściwej prewencji przed wadami genetycznymi zarodka czy płodu. Niestety zdaniem Zespół Ekspertów – stosowanie procedury in vitro przyczynia się właśnie do pojawiania się wad genetycznych. A szybkie ich wykrywanie skutkuje odrzucaną przez etykę katolicką eugeniką prenatalną.

W związku z tym, że problemy genetyki klinicznej i eksperymentalnej dotyczącej człowieka nieustannie się poszerzają, Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych powiększył się o kolejnego członka prof. genetyki Alinę Midro. – Analizując zaistniałą sytuację, chcemy z wyprzedzeniem rozpatrywać te zagadnienia, zanim pojawią się w przestrzeni społecznej – poinformował abp Hoser.

Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych został powołany przez Episkopat 18 czerwca 2008 roku. Spotkanie odbyło się w siedzibie kurii diecezji warszawsko-praskiej.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

You Might Also Like

Leave a Reply