Śpiew i muzyka na spotkaniu modlitewnym

Wielbienie Pana jest punktem ogniskowym spotkania modlitewnego. Czytania Pisma Św., śpiew w językach, świadectwa, nauczanie i śpiewanie pieśni - to wszystko sposoby uwielbienia Ojca, przez Syna w Duchu Świętym. Gdy śpiew czy cokolwiek innego staje się czymś więcej niż sposobem skierowania nas ku Bogu, wówczas przestał on stanowić środek, a stał się celem sam w sobie.

Śpiew i muzyka posiadają wyjątkową zdolność połączenia jednostek w lud i umożliwienia im skupienia się na Panu. Hymny posiadają specjalną zdolność poruszania ludzkich umysłów i serc, umożliwiają one ludziom skupienie się na panu intelektualnie i uczuciowo. Śpiew zarówno poprzez słowa, jak i melodię, może ustalić ton spotkania modlitewnego / szybki- głośny lub wolny - medytacyjny / lub wzmocnić to już istniejący. Ze słów hymnu może również wychodzić nauczanie. Pieśń wzięta z Pisma Św. czy oparta na fragmencie ze Słowa Bożego, może pouczyć ludzi oraz może sprawić, aby intelektualne orędzie umieszczone w słowach przeszło do serca. Melodia potrafi porwać serca w sposób nieosiągalny dla samych słów, a śpiew może doprowadzić ludzi do oddawania czci Panu całą ich istotą. Wychwalanie Pana w pieśni jest jednym z najważniejszych środków oddawania czci na spotkaniu modlitewnym. Jak wszystkie czynności spotkania, tak też i śpiew powinien być pod kierownictwem Ducha Świętego. Jest ważną rzeczą, aby wszystkie pieśni były modlitwą. Nie powinno się śpiewać pieśni tylko dlatego, że ktoś ją lubi; pieśni należy śpiewać jedynie przy ponagleniu Ducha, dla zbudowania wspólnoty.

Diakonia muzyczna zajmuje główne miejsce w tym procesie.

Diakonia muzyczna to grupa ludzi posiadająca specjalne zadanie rozpoznawania pieśni od Pana. Nie znaczy to, że tylko ta diakonia jest w stanie wybierać pieśni. Wszyscy dojrzali członkowie zgromadzenia podejmują odpowiedzialność za właściwy ich dobór. Diakonia muzyczna modli się przed i w trakcie spotkania modlitewnego, aby Pan udzielił jej właściwego poznania pieśni. Podejmuje też ona również specjalną odpowiedzialność za rozpoczynanie pieśni na tyle silnie i wyraźnie, aby każdy mógł zacząć śpiewanie od początku.

Wielkość i funkcja diakonii muzycznej będzie określona częściowo wielkością grupy modlitewnej. Pieśni użyte na spotkaniu powinny być budujące, pełne uwielbienia i skupione na Osobie Ojca, Syna lub Ducha Świętego. Jeśli pieśń jest celem samym w sobie lub posiada zbyt płytkie orędzie / nie pozostawia miejsca na głębsze rozmyślanie /, wówczas nie powinno się jej raczej śpiewać. Najlepsze są pieśni wzięte bezpośrednio z Pisma Św. Są dobre, szczególnie Psalmy.

Wszystkie pieśni powinny być modlitwą - tzn. śpiewane z serca, z uwypukleniem raczej orędzia niż melodii / choć i ona może być modlitwą /, harmonii czy brzmienia samej muzyki. Ważna jest jakość śpiewu, ale rzeczywista moc pieśni pochodzi z wiary i uwielbienia tych, którzy się modlą.

Błędne jest założenie, że na spotkaniu najważniejsza jest gitara, obszerne śpiewniki i dużo szybkich, żywych pieśni. W istocie, wartość śpiewu wypływa ze sposobu śpiewania hymnów. Gdy są one modlitwą, śpiewaną w prawdziwej wierze, skutek jest potężny.

Zogniskowanie się na Jezusie jest kluczem do spotkania modlitewnego. Należy je rozpocząć od wysławiania Boga za wszystko, co uczynił i następnie skoncentrować się na Jezusie Chrystusie, a nie na darach duchowych, na śpiewniku, na dzisiejszym czytaniu Pisma Św., kłopotach lub czymkolwiek innym.

Bóg Ojciec uczynił Jezusa Głową wszystkich rzeczy, w niebiosach, na ziemi i pod ziemią. Jezus Chrystus jest Drogą do Boga - Ojca. Utrzymywanie Jezusa, Ojca i Ducha Świętego w centrum każdej pieśni, każdego czytania, każdej modlitwy i dokonywanie wszystkiego w duchu czci, upewnia nas, że spotkanie modlitewne spełnia swój cel, jakim jest oddawanie czci Bogu-Ojcu, przez Syna w Duchu.

J. Pippenger
New Convenant, sierpień 1972

Słowo na każdy dzień

Losowo wybrana katecheza Benedykta XVI o modlitwie

Drodzy bracia i siostry,

W serii poprzednich katechez była mowa o modlitwie. Nie chciałbym kończyć refleksji i rozważania niektórych aspektów modlitwy Jezusa, bez zatrzymania się na krótko nad tak ważną w relacji z Bogiem – kwestią milczenia.

W posynodalnej adhortacji Verbum Domini odniosłem się do roli, jaką odgrywa milczenie w życiu Jezusa, zwłaszcza na

...

Ostatnie prośby o modlitwę

Dziękuję za wyraźną zmianę na lepsze w trudnej sytuacji w naszym małżeństwie.
wtorek, 16, lipiec 2019
Proszę o modlitwę w intencji bardzo trudnej sytuacji finansowej.
wtorek, 16, lipiec 2019
Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Bożeny i Sylwestra o łaskę przebaczenia, uzdrowienie relacji i błogosławieństwo Boże. Bóg zapłać.
wtorek, 16, lipiec 2019

Diakonia Modlitwy w Ruchu Światło-Życie

Diakonia modlitwy jest jedną z diakonii specjalistycznych w Ruchu Światło-Życie. Jej zadaniem jest troska o życie modlitewne Ruchu, który, jak podkreślał Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, pragnąc służyć odnowie Kościoła musi opierać się na modlitwie.

Diakonie diecezjalne, grupy modlitewne

diecezje

Diecezjalne Diakonie Modlitwy (DDM) działają obecnie we wszystkich diecezjach w Polsce. Centralna Diakonia Modlitwy (CDM) poprzez regularne spotkania pragnie gromadzić przede wszystkim odpowiedzialnych za Diecezjalne Diakonie Modlitwy, a gdy one nie istnieją, odpowiedzialnych za faktyczne środowiska modlitwy w Ruchu, w danej diecezji.

e-Siloe - pobierz najnowsze wydanie!

Skrzynka intencji + moja modlitwa

Intencje

"O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię." J 14,14

Chcemy zaprosić każdą osobę, która w tym miejscu prosi o modlitwę, aby swoimi modlitwami przez okres 1 tygodnia ogarniała również intencje zgłaszane przez innych.

Siloe - Listy do Oaz Modlitwy

Siloe to m.in. obszerny zbiór tekstów Sł.B. ks. Franciszka Blachnickiego, który pisał pod pseudonimem Gabryel Mar.

Newsletter CDM - bądź na bieżąco

Zostaw tu swojego maila, a my poinformujemy Cię o Oazach Modlitwy, rekolekcjach, publikacji e-Siloe. Bez spamowania. Nie więcej niż 10 maili na rok!

Zaproszenie adresujemy szczególnie do członków DDM.

Patronujemy

Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej działa przy parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Tychach. Ukierunkowane jest na rozwój i pogłębianie życia duchowego chrześcijan, w tym zwłaszcza chrześcijańskiej modlitwy, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i wspólnotowym. Ich działalność to m.in.: Tyskie Wieczory Uwielbienia, Spotkania modlitewne, Rekolekcje, Seminarium Odnowy Wiary, Sesje Szkoły Modlitwy.

 

Patronujemy

Dzieło Duchowej Adopcji Kleryków prowadzi Diecezjalna Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej. Dostrzegamy potrzebę objęcia modlitwą kleryków przygotowujących się do służby Bożej, aby mieli poczucie wsparcia z naszej strony.

Patronujemy

Akcja NAMIOT
 
#Namiot - akcja skierowana do wszystkich, traktująca o Modlitwie Namiotem Spotkania, poprzez krótkie filmiki w jednej z trzech serii:
•  Szkoła Modlitwy, 
•  świadectwo, 
•  sposób na przeżywanie Namiotu Spotkania (lifehack).
Kanał na Youtube: www.zyciezzycia.pl     Funpage na facebooku:   facebook.com/zyciezzycia
Cała playlista z filmikami jest dostępna tutaj: YouTube
 

Kontakt

Odpowiedzialna CDM: cdmoaza@gmail.com 
Administrator strony: idm.oaza@gmail.com 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 1 Wczoraj 9 W tym miesiącu 152

Kubik-Rubik Joomla! Extensions