Ceremoniał złożenia przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

JP2_1Po kazaniu Celebrans wypowiada modlitwę:

Pokornie prośmy Boga Ojca, aby siostry i bracia pragnący włączyć się w dzieło Duchowej Adopcji mogli wypełnić podjęte zobowiązania i tym sposobem stać na straży życia poczętych, jeszcze nie narodzonych dzieci. Prośmy Ducha Świętego o dar wytrwania dla tych, którzy w dniu dzisiejszym złożą uroczyste przyrzeczenia.

Hymn do Ducha Świętego

Celebrans zaprasza osoby chcące włączyć się w dzieło Duchowej Adopcji do stopni ołtarza
i zwraca się do nich:

Drogie siostry i bracia! Będziecie stać na straży budzącego się życia ludzkiego.
Poprzez szczególną modlitwę i umartwienia pomożecie Kościołowi w walce z szatanem namawiającym do zabijania dzieci poczętych. Niech każdy z was, posłuszny Duchowi Świętemu, który was natchnął do tego daru, broni jednego dziecka, niech osłania je
przed zabiciem, niech nad każdym adoptowanym dzieckiem będzie wasza modlitwa, Komunia Święta, post i ofiara, abyście w tym znajdowali radość i moc i codziennie składali przez Jezusa Chrystusa duchowy dar – Duchową Adopcję.

Celebrans zwraca się do osób chcących włączyć się w dzieło Duchowej Adopcji:

Złóżcie teraz swoje przyrzeczenia powtarzając za mną:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci

wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nie narodzonych

postanawiam mocno i przyrzekam

że od dnia …………………. r.

w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko

którego imię jedynie Bogu jest wiadome

aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia

oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Tymi modlitwami będą:

  • jedna Tajemnica Różańca
  • moje dobrowolne postanowienia
  • modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię

Następuje rozdanie pamiątkowych dyplomów z warunkami Duchowej Adopcji i modlitwą
w intencji dzieci poczętych.

Celebrans ponownie zwraca się do osób, które włączyły się w dzieło Duchowej Adopcji:

Odmówmy wspólnie modlitwę w intencji duchowo adoptowanych w dniu dzisiejszym dzieci poczętych i ich rodziców.

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością,
oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą
po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Celebrans wypowiada modlitwę końcową:

Módlmy się. Boże, Źródło Życia i Dobroci! Ty posłałeś Swego Syna, Słowo Życia
– wysłuchaj prośby nasze, a tych, którzy złożyli dzisiaj przyrzeczenia, racz pobłogosławić
i spraw, aby przy pomocy Twojej łaski zachowali to, co przyrzekali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Leave a Reply