Relacja z OJDŻ 2003

Szczęść Boże wszystkim członkom i sympatykom Diakonii Życia!
Chcemy się z Wami podzielić radością wypełniającą nasze serca. Skąd Wzięła się ta radość? Z przeżytych rekolekcji Oazy Jedności Diakonii Życia.
Rekolekcje OJDŻ odbyły się w Żabikowie k. Poznania w dniach 5-9 lutego 2003. Motywem przewodnim był „Hymn o miłości” św. Pawła, który stał się punktem wyjścia dla kilkugodzinnej (łącznie) prelekcji ks. Macieja Bały

(wicerektora WSD w Gdańsku i wykładowcy filozofii na Uniwersytecie im. ks. kard. St. Wyszyńskiego).
Do Żabikowa zjechali się ludzie (głównie rodziny) z wielu rejonów kraju. Najliczniej reprezentowana była Łódź. Poza tym były osoby z Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta i innych miast Polski (łącznie 33 dorosłych i 31 dzieci małych, średnich i większych).
Były to rekolekcje dla nas, a więc główny nacisk został położony na naszą własną formację duchową. Pomagały nam w tym konferencje ks. Macieja, spotkania w grupach, adoracje Najświętszego Sakramentu, adoracja krzyża i różaniec.
Niewiele czasu zostało nam na wspólną zabawę, ale to nią właśnie zaczęliśmy i zakończyliśmy rekolekcje. Pierwszego dnia, aby zapoznać się z uczestnikami, rysowaliśmy herby naszych rodzin, które miały przekazać o nas najważniejsze informacje. Godła te zawisły później na drzwiach naszych pokojów. W dniu trzecim, wieczorem, uczestniczyliśmy w uroczystej agapie, na którą przyjechało kilka osób z poznańskiej DŻ. Na OJDŻ przyjechało sporo osób, które dopiero wyraziły chęć posługi w Diakonii Życia. Cieszy nas, że ciągle nie brakuje ludzi chcących przyłączyć się do aktywnego działania w ramach diakonii.
Pierwszy dzień rekolekcji upłynął nam pod hasłem „miłość współweseli się z prawdą”. Na spotkaniach dyskutowaliśmy o kłamstwie, o jego motywach i wymiarach.
W drugim dniu zastanawialiśmy się nad innym wersem „Hymnu o miłości” „miłość we wszystkim pokłada nadzieję”. W grupach rozmawialiśmy o tym, co nam daje nadzieja, co ją niszczy, jak pomóc ludziom pogrążonym w rozpaczy.
Ostatni dzień poświęcony był emocjom, zarówno w wymiarze religijnym jak i w stosunkach międzyludzkich. Hasło przewodnie zawarte było w słowach „miłość nie unosi się gniewem”.
W bardzo ciekawy sposób ks. Maciej wygłaszał kazania. Przeobrażał się w którąś z postaci biblijnych piszącą list do przyjaciół. Wcielił się więc w ucznia Jezusa snującego refleksje nad swoim powołaniem. Był córką Herodiady, płączącą nad wykorzystaniem przez jej matkę słabości Heroda, co zakończyło się ścięciem Jana Chrzciciela. Tak prowadzone kazania sprawiały, że chciało się czytać owe listy wielokrotnie i jak najdłużej.
Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Was naszymi wspomnieniami do przyjazdu na następne rekolekcje Diakonii Życia i włączenie się w jej ramy. Zapraszamy na rekolekcje ORDŻ w Skorzeszyciach k. Kielc, w sierpniu.
Szczęść Boże.

Uczestniczki z Krakowa

Leave a Reply