a) uwagi wstępne

W 1 numerze Listu Siloe podane zostały sugestie programowe dla I serii Oaz Modlitwy od 30 IX do 2 X. W międzyczasie odbyła się druga seria Oaz Modlitwy od 29 do 31 X. Ponieważ pierwszy numer Siloe nie dotarł wszędzie w porę, nie opracowano wskazań programowych dla II serii OM, sugerując wykorzystanie materiałów z Siloe nr 1. Obecny, drugi numer Siloe pomyślany jest jako pomoc dla III serii OM, zaplanowanej na 2 do 4 grudnia / II Niedziela Adwentu /. W niektórych ośrodkach, ze względu na dodatkową wolną sobotę, zaplanowano jednakże OM na 18 - 20 XI /Uroczystość Chrystusa Króla /. W tym wypadku również można się będzie posłużyć materiałami z tego listu. Następny, 3 numer Siloe, będzie miał na uwadze IV "sylwestrową'' serię OM.

Odnośnie programu OM w tym roku, nie będziemy sugerowali specjalnego cyklu tematów. Program poszczególnych serii OM będzie zawarty w kolejnych numerach listu Siloe. Z niego można będzie czerpać zwłaszcza materiał do dwóch konferencji. Sugestie w III części Listu będą dotyczyły uwzględnienia kontekstu liturgicznego, szczególnie intencji modlitwy, pewnych elementów programu, które można będzie pogłębiać czy urozmaicać itp.

b) kontekst liturgiczny

W ramach Oaz modlitwy staramy się szczególnie o to, aby swoją modlitwę włączyć w modlitwę Chrystusa i Kościoła. Wyrazem tego jest włączenie do programu OM modlitwy liturgicznej Kościoła - nieszporów /modlitwa wieczorna / i jutrzni / modlitwa poranna /. Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie będzie dążyła do tego, aby na każdą serię OM przygotować teksty tej modlitwy, póki nie będziemy jeszcze mieli polskiego wydania Liturgia Horarum / Modlitwa godzin /. W związku z bieżącą serią OM przygotowane są teksty modlitw liturgicznych na dni 18 - 20 XI i 2 - 4 XII.

Aby głębiej wejść w ducha modlitwy Kościoła zaleca się krótkie homilie po czytaniach w nieszporach i jutrzni oraz wykorzystywanie tekstów czytań z bieżącej liturgii / zwłaszcza eucharystycznej / do dzielenia się Ewangelią i modlitwy adoracyjnej.

Myśli przewodnie liturgii uroczystości Chrystusa Króla i II Niedzieli Adwentu są jasne i nie wymagają komentarza.

c) Intencje

Na następujących OM modlimy się szczególnie:

- w intencji naszej Ojczyzny, o zwycięstwo sprawiedliwości i prawdy, za tych, którzy odważnie występują w imię tych wartości i znoszą prześladowania, o prawdziwe porozumienie między Kościołem a Państwem w oparciu o poszanowanie nienaruszalnych praw osoby ludzkiej;

- w intencji parafii i ośrodków, gdzie odbędą się adwentowe rekolekcje ewangelizacyjne, 2zwłaszcza za powołanych do zespołów ewangelizacyjnych;

- o zrozumienie jedności we wszystkich wspólnotach Ruchu, o chętne otwieranie się ku innym bratnim wspólnotom i ku nadrzędnej jedności w przyjmowaniu i dawaniu;

- w intencji potrzeb materialnych Ruchu Światło-Życie, o ducha ofiarności i chętnego dzielenia się dobrami materialnymi dla pomnażania dóbr duchowych wśród członków i sympatyków Ruchu;

- o powołania do diakonii jedności Ruchu na wszystkich szczeblach / centralna, diecezjalna, rejonowa, lokalna diakonia jedności /.

d) Sugestie odnośnie programu

Jako materiał do konferencji można wykorzystać w pierwszym dniu artykuł: "Lectio divina'' - modlitewne czytanie duchowne, w drugim dniu - uwagi z artykułu "Idź, obmyj się"' oraz artykuł "Oazy Modlitwy w Ruchu Światło-Życie''.

Kontakt