Ruch Odnowy w Duchu Świętym, nazywany także ruchem odnowy charyzmatycznej, nie jest formalnie żadną organizacją ani nawet zorganizowanym ruchem z jakąś centralą dyspozycyjną. Jest zjawiskiem ogólnochrześcijańskim, powstającym spontanicznie w różnych częściach świata. Ta spontaniczność jednak łączy się ze zjawiskiem wzajemnego "zarażania się'' przez różne kontakty i świadectwa. Ludzie ogarnięci tym szczególnym działaniem Ducha Świętego odczuwają intuicyjnie swoją jedność ze wszystkimi, którzy otrzymują podobne dary od jednego i tego samego Ducha. Stąd potrzeba kontaktowania się, szczególnie przez organizowanie spotkań modlitewnych na coraz wyższej płaszczyźnie - regionalnej, międzynarodowej i światowej. Zewsząd dochodzą nas wieści o różnego rodzaju konferencjach i kongresach charyzmatycznych.

O tych przejawach odnowy charyzmatycznej w całym Kościele katolickim donosi miesięczny list wydany przez międzynarodowy ośrodek komunikacji, mający swoją siedzibę w Brukseli.

W lipcu 1975 wyszedł pierwszy numer tego listu zatytułowanego ICO (International Communication Office) Newsletter. Ośrodek mieścił się najpierw w Ann Arbor (Michigan USA), w kolebce katolickiej odnowy charyzmatycznej , w roku 1976 przeniósł się do Brukseli /Bruksela to stolica biskupia kard. Suenens'a, prymasa Belgii, protektora katolickiego ruchu odnowy charyzmatycznej /.

Dla krajów języka niemieckiego powstał podobny ośrodek koordynacyjny w Paderborn, z inicjatywy i pod kierunkiem teologa Herberta Mühlena, znanego szczególnie z publikacji teologicznych na temat Ducha świętego i z zakresu "pneumateologicznej eklezjologii''. Ośrodek w Paderborn ujmuje odnowę charyzmatyczną w aspekcie odnowy gmin chrześcijańskich (parafii), stąd przybrał nazwę: Katholisch-charismatische Gemeinde - Erneuerung (Katolicko-charyzmatyczna odnowa gminy). Jest to ośrodek koordynacyjny i wydawniczy. Od Zesłania Ducha Świętego 1977 wydaje czasopismo: Erneuerung in Kirche und Gesselschaft (Odnowa w Kościele i społeczeństwie).

Redakcja Siloe będzie się starała utrzymywać kontakty z tymi ośrodkami przekazując w skrócie najważniejsze informacje swoim czytelnikom.

Kontakt