W sobotę 29 października obyło się w Lublinie, w Krajowym Ośrodku Formacji Służby Liturgicznej, na marginesie zakończonego Tygodnia Eklezjologicznego, spotkanie przedstawicieli charyzmatycznych grup modlitewnych powstających w ramach Ruchu Światło-Życie.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 20 osób z kilku ośrodków. Spotkanie to nie było ani reprezentatywne dla wszystkich istniejących grup, ani specjalnie przygotowane i należy je widzieć jako wstępne spotkanie do większej konferencji , której potrzeba już się zarysowuje.

Sprawozdania na omawianym spotkaniu zasygnalizowały różne problemy istniejące w terenie, powstające zwłaszcza na tle trudności w skoordynowaniu inicjatyw względnie postaw grup, modlitewnych z istniejącymi formami pracy formacyjnej w Ruchu.

Np. istnieje tu i tam problem stosunku akcji ewangelizacyjnych podejmowanych przez Ruch do tzw. "seminariów życia według Ducha''. Grupy modlitewne czasem nie są zintegrowane z pozostałymi wspólnotami Ruchu, przy czym wina może leżeć po obu stronach.

Moderator Krajowy w podsumowaniu spotkania podkreślił, że Ruch Światło-Życie chce być dla grup charyzmatycznych jakby pomostem dla ich włączenia w życie wspólnot lokalnych - parafii. Bezpośrednie zetknięcie się grup odnowy z tradycyjnym przeważnie duszpasterstwem i stylem pobożności w naszych parafiach mogłoby stwarzać często sytuacje konfliktowe. Ruch Światło-Życie stwarza możliwości obecności i włączenia się grup modlitewnych szczególnie w ramach Oaz Modlitwy. List Siloe również chce służyć pomocą grupom modlitewnym zwłaszcza w rozjaśnieniu problemów teologicznych związanych z darami Ducha Świętego.

Ogólnie w Ruchu należy przestrzegać linii harmonijnej równowagi pomiędzy chrystologicznym i pneumateologicznym aspektem chrześcijańskiej egzystencji. Misja Drugiej i Trzeciej Osoby Trójcy Świętej stanowi w ekonomii zbawczej nierozdzielną całość, Chrystus nigdy nie przychodzi inaczej jak w Duchu Świętym, a Duch Święty zawsze nas skieruje do Chrystusa. Osobiste przyjęcie Chrystusa jako Zbawiciela i Pana a nowe narodziny z Ducha Świętego względnie napełnienie Duchem Świętym, to dwa aspekty jednej i tej samej rzeczywistości. Podobnie chrzest i bierzmowanie to nie dwa sakramenty wyznaczające dwa etapy rozwoju życia chrześcijańskiego, ale dwa sakramenty uzupełniające się, wyrażające w znaku dwa aspekty czy wymiary życia chrześcijańskiego i skierowanego do Ojca zawsze przez Chrystusa i w Duchu Świętym.

Do zasygnalizowanych problemów pragniemy jeszcze wrócić w następnych numerach listu Siloe.

Kontakt