Siloe, nr 6 – październik 1978

Odnowa w Duchu Świętym nazywana tez odnowa charyzmatyczną, oceniana jako zjawisko we współczesnym chrześcijaństwie, może być porównana do wielkiej sadzawki Siloe, którą Pan umieścił pośrodku swojego Kościoła i do której posyła wszystkich, których wzrok został przyćmiony albo, których oczy zaszły bielmem, aby na nowo przejrzeli.

Rutyna konwencjonalnego chrześcijaństwa sprawiła, że wielu utraciło ostrość wejrzenia, aby rozpoznać to, co jest istotne w chrześcijaństwie. A z rzeczy istotnych najistotniejsze jest spotkanie osobowe w wierze z Chrystusem, to co stało się udziałem niewidomego po obmyciu w sadzawce Siloe: "Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego ? Wierzę, Panie'' (J 9, 35 i 38).

Rozbudzenie relacji osobowej do Chrystusa jest charyzmatem Ducha Świętego w znaczeniu szczególnym i najwłaściwszym, a charyzmat ten aktualizuje się w modlitwie. Dlatego odnowa charyzmatyczna jest w swoim istotnym nurcie odnową modlitwy, która z kolei odnawia człowieka czyniąc go człowiekiem communii - zjednoczenia z Bogiem i z braćmi.

Śledząc rozwój ruchu charyzmatycznego widzimy, że po okresie zafascynowania darami zwłaszcza tzw. epifanijnymi, coraz bardziej staje się on wielką szkołą chrześcijańskiej modlitwy, gdzie odżywają doświadczenia mistrzów i szkół modlitwy całych wieków chrześcijańskiej tradycji modlitwy.

Słusznie więc w naszym Ruchu Światło-Życie od początku staramy się łączyć tzw. nurt charyzmatyczny z nurtem oaz modlitwy i szkoły modlitwy.

Wyrazem tego chce być również nasz biuletyn Siloe przeznaczony dla oaz modlitwy i grup modlitewnych. Chce on z jednej strony przekazywać naszym wspólnotom i ludziom modlącym się doświadczenia i inspiracje międzynarodowego, głównie katolickiego, ruchu odnowy charyzmatycznej, z drugiej strony chce być zaproszeniem do szkoły modlitwy i pomocą dla tych, którzy chcą być uczestnikami tej szkoły.

Wznawiając, po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pracą w oazach rekolekcyjnych, redagowanie listów Siloe zachowujemy ich dotychczasową strukturę.

Pierwsza część zatytułowana "W Namiocie Spotkania" pragnie przynosić pomoce do osobistej modlitwy; druga - "Na spotkaniu modlitewnym" - będzie miała na uwadze potrzeby grup modlitewnych; trzecia - będzie przynosiła sugestie bezpośrednio dotyczące oaz modlitwy; czwarta - "W nurcie Odnowy w Duchu Świętym" ma informować o wydarzeniach związanych z odnową charyzmatyczną w Polsce i na świecie.

Pragnęlibyśmy, aby nasz skromny biuletyn docierał do wszystkich grup modlitewnych i aby została zainicjowana żywa wymiana świadectw i doświadczeń pomiędzy czytelnikami a Diakonią Modlitwy Ruchu Światło-Życie.

Z radością komunikujemy, że Diakonia ta będzie miała w tym roku stałą pracowniczkę redakcji i dzięki temu, jak ufamy, będzie mogła lepiej spełniać swoją służbę.

Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie

Kontakt