Siloe, nr 7, listopad 1978

Adwent. Samo to słowo, a przede wszystkim cały okres Adwentu, obfitujący w bogactwo tekstów liturgicznych, porusza nasze serca.

Jest to poruszenie radości płynące z oczekiwania na Kogoś umiłowanego, który ma się objawić w inny, nowy sposób. Wspomnienia wnoszą lekki niepokój, bo to piękniejsze i pełniejsze spotkanie za każdym razem było drogo opłacone. Ale warto było powiedzieć: "Tak Panie, przyjdź, czekam na Ciebie niezależnie od wielkości opłaty''.

Życzymy Wam takiego spotkania z Panem, po którym nie będziecie już tymi samymi ludźmi. Przetrwajcie dzielnie wszystkie doświadczenia, próby i problemy; skoncentrujcie się na Nim - zaufajcie Mu ! Pragniemy, by w tym nowym oby bogatszym, spotkaniu z Panem, pomógł Wam artykuł L. Christensona "Zakochany w miłości''.

W ostatnim miesiącu mieliśmy okazję nawiązać kontakt z animatorami grup modlitewnych czy też całymi grupami w Kielcach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Nie było czasu na wyczerpujące wywiady. Spotkania ograniczyły się do luźnych rozmów przyjacielskich. Ale jakże jesteśmy wdzięczni za nie Panu ! Wszędzie zauważa się głęboko idący proces dojrzewania. Ugruntowane jest przekonanie, że ostatecznie tym co się naprawdę liczy jest codzienne życie i weryfikowanie się w nim wyznawanych zasad ewangelicznych. Członkowie grup coraz wyraźniej widzą siebie jako ludzi dojrzałych, których Bóg bardzo szanuje i na których współpracę w kształtowaniu świata bardzo liczy. Odkrywają, że Bóg pragnie by wszelkie naturalne umiejętności, zdolności czy talenty człowieka były w maksymalnym stopniu wykorzystane. Grupy modlitewne coraz bardziej doceniają rolę animatora oraz konieczność przyjęcia postawy posłuszeństwa względem niego. Poza tym wzrasta zapotrzebowanie oraz otwarcie się na gruntowną formację. Widzi się w niej szansę indywidualnego wzrostu oraz przygotowanie do lepszego oddziaływania na innych. Ponieważ formacja podstawowa zapewniona jest w ramach deuterokatechumenatu, w Siloe pragniemy / przy pomocy różnych tłumaczonych artykułów / podać katechezę dotyczącą poszczególnych darów. W niniejszym numerze rozpoczynamy od przedstawienia daru miłości braterskiej. Od niego bowiem uzależnione jest nasze posługiwanie się otrzymanym charyzmatami by mogły one jak najpełniej służyć budowaniu wspólnoty / Bert Ghezzi: Dogłębna miłość /.

W naszym ostatnim dziale "W nurcie odnowy'' przedstawiamy wywiad Ralpha Martina, dyrektora Międzynarodowego Biura Łączności w Brukseli z kardynałem Suenensem. Wywiad przeprowadzony został wprawdzie już kilka lat temu, ze względu jednak na cenne uwagi oraz budujące świadectwo kardynała Suenensa uznaliśmy za stosowne zamieszczenie go w naszym Liście.

Na koniec zwracamy się z serdecznym apelem i prośbą o dzielenie się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz trudnościami z naszą redakcją.

Pozdrawiamy serdecznie w Panu, który wciąż przychodzi nas nawiedzać. Maratha tha !

Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie
Dursztyn, I Niedziela Adwentu 1978

 

Kontakt