Siloe, nr 9, luty 1979

Dziewiąty numer Siloe, który z wielką wdzięcznością wobec Bożej Opatrzności przekazujemy Czytelnikom, pragnie znów stać się skromna pomocą dla tych, którzy posłuszni zaproszeniu Pana, praktykują wiernie obmywanie się w sadzawce Siloe czyli przywracającej wzrok wodzie modlitwy.

Sugerujemy, aby takim obmywaniem się w wodach Siloe stawały się dla każdego:    • codzienny, samotny Namiot Spotkania,
    • cotygodniowe uczestnictwo w spotkaniu grupy modlitewnej,
    • comiesięczny udział w oazie modlitwy.W tym numerze dajemy wskazania odnoszące się szczególnie do modlitwy wstawienniczej w ramach Namiotu Spotkania, oraz używania daru proroctwa na spotkaniach modlitewnych.

Począwszy od tego numeru wprowadzamy nowy dział zatytułowany " Życie charyzmatyczne''. Chce on wypełnić pewną lukę, którą od dłuższego czasu odczuwaliśmy. Ma on przynosić wskazania i pouczenia mogące służyć jako pomoc w przechodzeniu od modlitwy do życia zanurzonego w modlitwie, aby uniknąć niebezpieczeństwa swoistej "schizofrenii duchowej''.

Redakcja

Kontakt