Siloe, nr 8, grudzień 1978


W odpowiedzi na proroctwa otrzymane w 1977 r. podczas konferencji w Kansas City, wyrażające ból z powodu rozbicia Ciała Chrystusa, 13 maja 1978r. w przeddzień Zielonych Świąt w Meadownlands, New Jersey zorganizowano na stadionie ekumeniczne spotkanie charyzmatyczne. Uczestniczyło w nim ok. 60.000 osób różnych wyznań chrześcijańskich. Wśród nich także kard. Terence Cook z Nowego Yorku oraz arcybp Piotr Leo Gerety z Newark. Gospodarzem oraz organizatorem tak imponującego całodziennego nabożeństwa jedności była 100 osobowa międzywyznaniowa wspólnota wydawnicza Logos International Fellowship oraz katolicka wspólnota charyzmatyczna z północnej części stanu New Jersey, People of Hope / Lud Nadziei / licząca 300 członków. Przygotowaniami kierowali Dan Malachuk / Logos International Fellowship / oraz ks. Jerzy Ferry / People of Hope /. Wigilijne zgromadzenie zielonoświąteczne poprzedzono 30 spotkaniami ekumenicznymi pod hasłem "Zjednoczeni w Duchu'', odbywającymi się w różnych miejscowościach w promieniu stu mil od Nowego Jorku.


Na stadionie korzystano z ekranów informacyjnych sterowanych przez elektroniczne komputery. Wyświetlano teksty biblijne, teksty piosenek, hasła typu: "Zacznij kochać od zaraz'', "Chwalmy Pana'' itp. Przedstawiano również dostosowane do katechez sceny biblijne a także osoby przemawiające. Zainstalowano ok. 2000 słuchawek, które umożliwiały słuchanie bezpośredniego, spontanicznego przekładu na język hiszpański.


Do głoszenia katechez zaproszono: ks. Michała Scanlan - prezydenta College w Stubenville, Ohio, Ruth Carter Stapleton - autorkę kilku prac o uzdrowieniach, Jima Bakkera - gospodarza programu telewizyjnego "PTT Club'' oraz katolickiego ewangelizatora - proboszcza parafii św. Józefa w Little Falls, Nowy Jork. Śpiewak - pianista Andree Crouch przypomniał najbardziej ulubione utwory religijne.


Zebranych wzywano przede wszystkim do wzajemnej miłości i akceptacji. Ks. Scalan wskazując na 250 różnych wyznań w Stanach Zjednoczonych, zwrócił uwagę na to, iż pierwszym obowiązkiem chrześcijan jest dążenie do jedności. Według Jima Bakkera największą przeszkodą w budowaniu jedności jest próba określania, kto ma rację. Zastąpienie wzajemnego osądzania się wzajemną miłością sprawi, ze chrześcijanie będą mogli przewrócić świat "do góry nogami''. Tylko wtedy Kościół będzie mógł się objawić jako Kościół zwycięski.


W godzinach wspólnych modlitw przebłagalnych, wstawienniczych w intencji uzdrowień wewnętrznych urazów spowodowanych brakiem jedności oraz żywiołowego uwielbienia otrzymano proroctwo: "Nie możecie już dalej żyć w luksusie rozbicia i rozdzielenia. Nie możecie żyć w luksusie braku oddania się. Te dni już przeminęły. Wzywam was do wzajemnej miłości, do wzajemnej służby. Jeżeli prawdziwie mnie kochacie i szczerze pragniecie mi służyć, składajcie za siebie nawzajem swoje życie, by świat zobaczył moje Ciało wyniesione w wielkości i wspaniałości''.


Inicjatorzy stadionowych spotkań ekumenicznych mają nadzieję, iż idea ta ogarnie cały świat i żywią przekonanie, że jest to jedna z dróg poprzez które chrześcijanie mogą objawić swoją jedność w Chrystusie. W związku z tym przygotowano pół-godzinny film przedstawiający ekumeniczne zgromadzenie w Meadowland, a także książkę informującą o sposobie przygotowania podobnych akcji: "Proroctwa wcielone w czyn: Jezus '78 / Prophecy in Action '78 /. Wypożyczenie filmu oraz nabycie książki jest bezpłatne. Moderatorzy zainteresowani przygotowaniem w swoich miastach akcji Jezus '79 mogą uzyskać bardziej szczegółowe informacje pisząc pod adres:


Jesus '79
201 Church Street
Plainfield NJ 07060
USA


lub


Jesus '79 - People of Hope
Xavier Center
Convent Station NJ 07961
USA


Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca waszego
i od Pana , Jezusa Chrystusa


Odpowiedzialny za treść Listu:
Ks. Franciszek Blachnicki

Kontakt