2. Sugestie dla IV / noworocznej / serii oaz modlitwy / 31 XII - 1 I /


Przypominamy ramowy program oazy modlitwy:


Piątek


18.00 Nieszpory


18.30 Kolacja


19.30 Dzielenie się Ewangelią / lub Zgromadz. Eucharyst. /


21.0 Modlitwa adoracyjna


Sobota


7.30 Jutrznia


8.00 Śniadanie


9.00 Konferencja


10.30 Krąg liturgiczny


12.00 Zgromadzenie eucharystyczne


13.30 Obiad


15.00 Dzielenie się Ewangelią lub modlitwa w małej grupie


17.00 Celebracja sakramentu pojednania


19.00 Kolacja


19.30 Godzina radości w Duchu Świętym


21.00 Modlitwa adoracyjna


22.0 Spotkanie modlitewne / modlitwa uwielbienia /


Niedziela


8.00 Jutrznia


8.30 Śniadanie


9.30 Konferencja


11.00 Krąg liturgiczny


12.00 Zgromadzenie eucharystyczne


13.30 Obiad


15.00 Godzina świadectwa


17.00 Nieszpory


Agapa
Przedstawiony program nie jest obowiązujący, jest tylko propozycją prowadzenia oazy modlitwy. Zarówno poszczególne modlitwy jak i plan całego dnia powinien być otwarty na natchnienia Ducha Świętego, uwzględniając sytuację i potrzeby wewnętrzne oraz możliwości konkretnych uczestników.


Odnośnie "sylwestrowej'' oazy modlitwy, nie poleca się urządzanie Mszy Św. o północy. Zmiana czasu kalendarzowego sama w sobie nie jest żądną tajemnicą wiary, którą należałoby uczcić Eucharystią, dlatego pozostawiamy mszę na swoim miejscu jako element liturgii święta Bogarodzicy Maryi.


Do konferencji wykorzystać można artykuły przedstawiające historię oraz charakterystykę ruchu charyzmatycznego, omawiające dar języków, jak również artykuł z 3 nr Siloe "Chronos i kairos''.


Spotkanie modlitewne w noc sylwestrową winno mieć charakter bardzo uniwersalny. Dobrze będzie, jeżeli uwzględnione zostaną wszelkie rodzaje modlitw: przebłagalna / ekspiacyjna /, wstawiennicza, dziękczynna oraz uwielbienia. Powinno ono obejmować:


- cały świat, ludzi wszystkich religii, ras i narodów, najbardziej niepokojące problemy świata;


- cały Kościół, papieża Jana Pawła II, wszystkich kardynałów i biskupów, księży, osoby zakonne i świeckie;


- wszystkie ruchy odnowy, zwłaszcza te, z którymi nasz ruch współpracuje: Agape, Comunione e Liberazione, Youth With a Mission / Młodzież z misją /;


- Ruch Światło-Życie, wszystkich moderatorów, animatorów, członków i sympatyków;


- tych, którzy prześladują Kościół, kraje, w których Kościół jest najbardziej prześladowany;


- kraje, w których Kościół jest lekceważony i wskutek tego umiera śmiercią naturalną;


- wszystkich chorych i cierpiących;


- wszystkich samotnych.


Proponujemy, by modlitwa wstawiennicza przebiegała w małych grupach. Każda grupa przejmuje odpowiedzialność modlitewną za jakąś jedną dziedzinę. / Przebieg modlitwy: por. Siloe nr 6 "Modlitwa spontaniczna w małej grupie'' / Po wspólnym zgromadzeniu się, animatorzy grup w formie dziękczynienia za uzyskane światło dzielą się tym, co miało miejsce podczas modlitwy. Potem następują dalsze dziękczynienia. W celu pogłębienia modlitwy, spontaniczne wypowiedzi należy przeplatać pieśniami oraz wersetami psalmów dziękczynnych: Ps 95, 1; 100, 2,4 itp..


Przystępując do modlitwy uwielbienia, trzeba przypomnieć, że różni się ona zasadniczo od modlitwy dziękczynnej. Uwielbiamy wtedy, gdy wpatrujemy się w Boga, patrzymy na Jego charakter, na to co uczynił. Oddajemy Mu cześć w miłości. Uwielbienie to uznanie tego, Kim jest Bóg i oddanie Mu tej czci i chwały, które są Mu należne. Uwielbiamy Go z powodu Jego świętości , radości, pokoju, pokory i sprawiedliwości, ze względu na to, że pozwala nam rozpoznawać swoje drogi. Uwielbienie jest inteligentne i mądre, oparte na zrozumieniu tego, kim jest Bóg i co czyni - jest wyrażeniem miłości za to wszystko. Uwielbienie jest dawaniem, o każdej porze dnia.


Nasz wewnętrzny zachwyt nad tym, Kim jest Bóg, możemy wyrazić na zewnątrz na wiele sposobów. Pismo Św. zachęca nas przede wszystkim do uwielbienia Pana pieśniami i hymnami / Ef 5, 18-20 /. Blisko połowa psalmów to psalmy uwielbienia. Zachęcają nas one do grania na instrumentach i tańca w naszym oddawaniu chwały Bogu / Ps 95 /, do wykrzykiwania / Ps 126 / i śmiania się przed Bogiem / Ps 96 / ze wzniesionymi rękami /Ps 84, 134 /. Ale można też uwielbiać Boga w ciszy, klęcząc w postawie pokornej.


Uświadomienie sobie majestatu i świętości Boga winno wzbudzić w nas potrzebę przebłagania Go za ubliżające Mu grzechy ludzi.
Sugestie dla V serii oaz modlitwy


Proponujemy, by główną intencją modlitewną V serii oaz modlitwy był Ruch Światło-Życie w świetle hasła roku 1979-80 "Charyzmat i wierność'. Oaza modlitwy rozpoczyna się 2 II w Święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni, które jest Dniem Światła w Ruchu. Warto w tym dniu poprzez przygotowanie nabożeństwa światła złączyć się duchowo ze wszystkimi uczestnikami uroczystości Światła na Kopiej Górce w celu przybliżenia i pogłębienia hasła Ruchu Fos - Dzoe / por. Podr. Nabożeństw Oazy Rekolekcyjnej, dzień V /. W tym dniu Chrystus jawi się nam jako Światło, jako Ten, który zdolny jest nas przeprowadzić z królestwa ciemności do królestwa światła.


Sobotnia liturgia ukazuje nam Chrystusa - Pasterza, wiodącego mocną ręką swoją trzodę; Pasterza troskliwego, wyczuwającego potrzeby każdej osoby. Troska Jezusa o owce związana jest z ofiarą i poświęceniem. Dzięki Jego łasce, nam również została powierzona ta sama funkcja pasterzowania. Jezus pragnie, abyśmy spełniając ją, naśladowali Go w Jego postawie ofiarnej służby w dziele ewangelizacji i czynienia uczniów Chrystusa.


Do dzielenia się Ewangelią w sobotę można wykorzystać drugie czytanie z liturgii niedzielnej: 1 Kor 9, 16-19. 22-23. Nawiązuje ono znów do ewangelizacji - głównego zadania naszego ruchu, wskazując na właściwą postawę głoszących Ewangelię.


Podczas wieczornej adoracji dobrze będzie rozważyć hymn z listu do Efezjan /Ef 1, 2-14 /. Może on stać się punktem wyjścia wspólnotowej modlitwy uwielbienia.


Ewangelia z V Niedzieli w ciągu roku, podobnie jak Ewangelia z poprzedniego dnia, przedstawia przeciętny dzień pracy Jezusa: nie kończącą się posługę uzdrawiania, wypędzania złych duchów i nauczania. A przy tym wszystkim Jezus znajduje jeszcze czas na modlitwę / przed świtem, gdy świat wokół wciąż śpi /.


Do konferencji proponujemy wykorzystać materiały dotyczące Ruchu Światło-Życie z teczki OŻK 1977 / wydane potem jako materiały dla post-oazy 1977/78 - szczególnie: Prezentacja Ruchu Światło-Życie /.

Kontakt