Kiedy przed rokiem, w listopadzie, została przez diakonię Ruchu Światło- Życie, zainicjowana pierwsza "oaza modlitwy", była to próba dania odpowiedzi na wyczuwaną i zewsząd sygnalizowaną potrzebę pogłębiania życia modlitwy. Wnet można było doświadczyć, jak głęboka jest ta potrzeba, gdy ludzie zaczęli przyjeżdżać z daleka, przebywając nieraz setki kilometrów i poświęcając trud nieprzespanych nocy po to, aby móc spędzić kilkanaście godzin na wspólnej modlitwie. Oazy modlitwy zaczęły się mnożyć w różnych punktach w Polsce, a w wielu ośrodkach dojrzewała decyzja, aby w nowym roku pracy, w ramach post-oazy 1977-78 zorganizować regularne oazy modlitwy.

Aby lepiej służyć temu "strumieniowi wody żywej'', który wytrysnął dzięki Duchowi Świętemu wśród nas, została powołana w ramach diakonii Ruchu specjalna Diakonia Modlitwy. Jej narzędziem zaś ma stać się ten skromny list miesięczny, który pragnęlibyśmy przygotować i rozpowszechniać pod nazwą Siloe.

Pragnie on służyć oazom modlitwy i grupom modlitewnym przez artykuły związane z życiem modlitwy, które stanowiłyby jakiś przyczynek do "szkoły modlitwy '', w sposób systematyczny realizowanej w oazach rekolekcyjnych według nowego programu. Drugim działem Listu byłyby artykuły dotyczące innych darów duchowych / tzw. charyzmatycznych / związanych ściśle z darem modlitwy. Z darami tymi wiąże się wiele problemów, wymagających roztropnego kierownictwa i daru " rozeznania duchów''. Trzecim działem będą uwagi i wskazania bezpośrednio związane z programem oaz modlitwy. Wreszcie w części czwartej będzie miejsce na świadectwa, którymi możemy się wzajemnie wzbogacać.

Prosimy Czytelników o dzielenie się z nami tym wszystkim, co może wzbogacać ruch modlitewny oraz o udostępnienie tego Listu innym zainteresowanym braciom i siostrom

Diakonia Modlitwy Ruchu Światło - Życie

Kontakt