List, jako rodzaj literacki, tym się różni od innych, że jest skierowany do konkretnych żywych osób a nie do anonimowych odbiorców. Jest on środkiem kontaktów, "komunikacji'' między osobami, jest narzędziem dialogu. Dlatego też domaga się on odpowiedzi i stałej wymiany czyli korespondencji / respondere po łacinie znaczy odpowiadać.

Do kogo jest adresowany i skierowany List Siloe? (nawiązując do nazwy można by też zapytać: do kogo jest posłany ?)

Adres w nagłówku Listu brzmi: "do oaz modlitwy i do grup modlitewnych''. Określenie to jest dość ogólnikowe i anonimowe i pierwsze dwa numery listów rzeczywiście skierowane są do nieznanych odbiorców.

W przyszłości jednak, poczynając od n-ru 3, chcielibyśmy, aby było inaczej. W naszych warunkach, kiedy nie mamy możliwości druku i jako środki pomnażania (powielania) pozostają tylko maszyna do pisania i ręczne kopiowania - nie możemy sobie pozwolić na masowe rozsiewania listu do nieznanych odbiorców. Zasadniczo więc będziemy wysyłali List do osób, spełniających diakonię modlitwy w ośrodkach, gdzie stale odbywają się oazy modlitwy. Osoby te zaś będą mogły dzielić się tym listem z animatorami grup modlitewnych uczestniczących w oazach modlitwy względnie z pojedynczymi uczestnikami tych oaz.

Aby zapewnić sobie dosyłanie listów - diakonia modlitwy z danego ośrodka musi po każdej odbytej oazie modlitwy napisać "list jedności'' do Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie, zawierający krótkie sprawozdanie w stylu świadectwa. Ten list będzie dopiero podstawą do dostarczenia listów S i l o e do danego ośrodka. W ten sposób zostanie zawiązana prawdziwa korespondencja a ruch oaz modlitwy, wspierany wymianą świadectw i doświadczeń, będzie rozwijał się żywo i dynamicznie w Jedności Ducha Świętego. Pośrednikami w wymianie listów będą mogli stać się przedstawiciele diecezjalnej diakonii modlitwy uczestniczący w dniach wspólnoty diakonii diecezjalnych w jednym z trzech punktów / Kraków, Lublin, Poznań - Konarzewo /.

Dursztyn 1 XI 1977
Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie

Kontakt