Na bieżący rok pracy, pomiędzy Oazą Żywego Kościoła 1977 a OŻK 1978 zaplanowano dziesięć serii oaz modlitwy:

I od 30 IX do 2 X
II od 29 X do 31 X
III od 2 do 4 XII
IV od 30 XII do 1 I
V od 3 do 5 II
VI od 3 do 5 III
VII od 23 do 26 III
VIII od 29 IV do 1 V
IX od 13 do 15 V
X od 9 do 11 VI

Wszystkie terminy należy rozumieć : od wieczora dnia pierwszego / godz. 18 / do wieczora dnia ostatniego.

Z podanych serii szczególny charakter mają serie IV, VII i IX.

Czwarta - "sylwestrowa'' łączy się z zakończeniem roku cywilnego i nowym rokiem.

Siódma - odbywa się w ramach Triduum Paschalnego i obejmuje pełne przeżycie Triduum - od mszy wieczornej Wieczerzy Pańskiej aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Dziewiąta - to centralna, ogólnopolska oaza modlitwy w Krościenku w uroczystość Zesłania Ducha Św. / od piątku do niedzieli / spotkanie przedstawicieli wszystkich oaz modlitwy w Polsce / niezależnie od tego mogą odbywać się w tym terminie lokalne Oazy Modlitwy /

Konkretne miejsca oaz modlitwy ustalają moderatorzy diecezjalni lub rejonowi Ruchu Światło-Życie. Zależnie od warunków lokalnych można oczywiście ustalać inne terminy, materiały pomocnicze przygotowane przez Diakonię Modlitwy / m.in. teksty modlitw liturgicznych / będą się ukazywały wg podanych powyżej terminów ogólnopolskich.

Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa ! / 2 Tes 1,2 /

Kontakt