1. Kontekst liturgiczny i temat

Pierwsza jesienna seria oaz modlitwy rozpoczyna się w piątek 30 września, kiedy przypada w kalendarzu liturgicznym wspomnienie św. Hieronima, doktora Kościoła i wyznawcy, kończy się w 27 niedzielę zwykłą / rok C /. Na sobotę przypada wspomnienie bł. Jana z Dukli. Zarówno wspominane postacie świętych jak i proponowane teksty biblijne i liturgiczne krążą wokoło tematu wiary i pokory jako postaw, które warunkują modlitwę i kontemplowanie tajemnic Bożych, zwłaszcza zawartych w Piśmie św. Św. Hieronim i bł. Jan z Dukli wskazują nam drogę na pustynię wzgl. puszczę, gdzie są warunki do modlitwy i kontemplacji. cały ten tekst liturgiczny łączy się z sugerowanym tematem I OM: Siloe. Temat ten jest przestawiony szerzej powyżej w artykule: Siloe - czyli tajemnica modlitwy. Chodziłoby więc w pierwszej OM o wprowadzenie w tajemnicę modlitwy rozważaną w kontekście wiary i pokory,w relacji do Chrystusa i Ducha Świętego.

2. Intencje

Każda oaza modlitwy powinna być ukierunkowana przez szczególne intencje, wyrażające aktualne potrzeby Ruchu Światło-Życie oraz Kościoła. Można wskazać w tej chwili na intencje następujące:

  1. Modlimy się za obradujący w Rzymie Synod Biskupów, aby znalazł i ukazał Kościołowi skuteczne sposoby katechizacji w świecie współczesnym i odnowy katechumenatu.
  2. Modlimy się za Ojca Św. Pawła VI z okazji 80 - rocznicy urodzin oraz o zdrowie Prymasa Polski.
  3. Polecamy wszystkie zawiązane po oazach tegorocznych grupy formacyjne deuterokatechumenalne, aby wiernie realizowały swój program i wzrastały w swoim życiu chrześcijańskim i w postępowaniu ku dojrzałości wiary.
  4. Modlimy się za ludzi obdarowanych szczególnymi darami duchowymi, którzy "rozpalili na nowo charyzmat Boży'', aby służyli tymi darami wspólnotom w duchu "mocy i miłości i trzeźwego myślenia'' / por 1 Tm 1, 6-8 /, aby posługiwali się darami w pokorze dla budowania jedności.
  5. Prosimy o powołania do diakonii stałej Ruchu Światło-Życie, do diecezjalnych , rejonowych i parafialnych diakonii jedności Ruchu, aby Ruch mógł wypełnić należycie swoją diakonię na rzecz odnowy Kościoła w Polsce.

3. Sugestie odnośnie programu

Staramy się o ile możności realizować podany powyżej program ramowy, wykorzystując do homilii bieżące czytania liturgiczne z "nachyleniem'' ku sugerowanej myśli przewodniej. Materiał do konferencji mogą dostarczyć artykuły z 1 i 2 części tego Listu. Teksty do adoracji Najśw. Sakramentu z 9 rozdz. św. Jana. Do dzielenia się Ewangelią - w sobotę Rz 8, 12-28, w niedzielę z czytań bieżących: drugie czytanie i Ewangelia. Modlitwa wstawiennicza i uwielbienia - wg wskazań szkoły modlitwy w podręczniku Oazy Nowego Życia I stopnia.

Kontakt