Piątek


18.00 Nieszpory
18.30 Kolacja
19.30 Dzielenie się Ewangelią (lub zgromadzenie euch.)
21.00 Modlitwa adoracyjna

Sobota


7.30 Jutrznia
8.00 Śniadanie
9.00 Konferencja
10.30 Krąg liturgiczny
12.00 Zgromadzenie eucharystyczne
13.30 Obiad
15.00 Dzielenie się Ewangelią
17.00 Celebracja sakramentu pojednania
19.00 Kolacja
19.30 Godzina radości w Duchu Świętym
21.00 Modlitwa adoracyjna
22.00 Modlitwa uwielbienia

Niedziela


8.00 Jutrznia
8.30 Śniadanie
9.30 Konferencja
11.00 Krąg liturgiczny
12.00 Zgromadzenie eucharystyczne
13.30 Obiad
15.00 Godzina świadectwa
17.00 Nieszpory
Agapa

Kontakt