Skrzynka intencji

Nie bój się prosić o łaski, Pan chce Ci je dać! Bo Jego Miłosierdzie jest nieskończone!

Przyjdźcie do mnie wszyscy,
którzy obciążeni i utrudzeni jesteście,
a ja was pokrzepię (Mt 11:28)

Modlitwa w stałych i powierzanych intencjach (Koronką do Bożego Miłosierdzia):

  • modlitwa za Papieża i w Jego intencjach

  • modlitwa za kapłanów – szafarzy Miłosierdzia, o świętość ich powołania

  • modlitwa za kierowników duchowych, o światło Ducha Świętego w prowadzeniu ludzi

  • modlitwa o łaskę korzystania z sakramentu pojednania dla każdego człowieka

  • modlitwa za konających i dusze w czyścu cierpiące

  • modlitwa w intencji ludzi ubogich duchowo i materialnie, o odnalezienie sensu życia i nadziei na lepsze jutro

  • modlitwa w intencji rozwoju diakonii miłosierdzia i diakonii społecznej w Polsce.

  • modlitwa w intencji Ojczyzny

  • modlitwa za ŚDM

  • modlitwa w intencjach powierzanych diakonii w ciągu miesiąca

Możesz wpisać tu swoją intencję: prośbę, podziękowanie, podzielić się swą radością czy troską. Każdego dnia grupa osób będzie polecała Bogu Miłosiernemu Ciebie i Twoje intencje, w codziennej modlitwie

Kontakt: diak.mil@wp.pl