Posługa

Posługa2017-09-04T23:28:13+01:00

Diakonia Miłosierdzia Ruchu Światło-Życie

Objawieniem Bożego Miłosierdzia  jest Jezus Chrystus. Cała wspólnota Kościoła, a w szczególności członkowie diakonii miłosierdzia  powinni czuć się powołani do misji Apostolatu Miłosierdzia. Cały Ruch Światło-Życie odpowiada na Boże wezwanie i realizuje tę misję w swoich wspólnotach, diakoniach. Każdy członek Ruchu podejmując jakąkolwiek odpowiedzialność we wspólnocie, czy służąc w diakonii staje się narzędziem działania Bożego Miłosierdzia. Jeżeli trwamy w Jedności z Chrystusem, to wraz z nim jesteśmy sługami naszych braci (zwłaszcza tych będących w potrzebie).

Zadania diakonii miłosierdzia  są powiązane z „zadaniami” innych diakonii, w szczególności modlitwy, ewangelizacji i wyzwolenia.

 

Misja w Kościele

Głoszenie kerygmatu- wyzwolenie przez prawdę

 • Organizacja rekolekcji o tematyce  Bożego Miłosierdzia

 • Charyzmat spotkania – spotkanie z człowiekiem  (rozmowa,  rozeznanie i właściwa pomoc)

Wolontariat (przez posługę Kościoła)

 • Parafia

 • Diecezja

 • Stowarzyszenia (w Ruchu i poza nim)

Modlitwa w intencjach stałych i powierzanych diakonii

 • Modlitwa indywidualna

 • Zaangażowanie w parafii np. przy prowadzeniu nowenny do Bożego Miłosierdzia, adoracji

Dzieła miłosierdzia:

 • Apostolat Miłosierdzia -przez czyn, słowo, modlitwę

 • Posługa-prace charytatywne na rzecz ubogich (wskazana parafia)

 • Głoszenie Prawdy, wyzwalanie człowieka z kłamstwa

Posługa – Centralna Diakonia Miłosierdzia

Posługa

Posługa2017-09-04T23:28:13+01:00

Diakonia Miłosierdzia Ruchu Światło-Życie

Objawieniem Bożego Miłosierdzia  jest Jezus Chrystus. Cała wspólnota Kościoła, a w szczególności członkowie diakonii miłosierdzia  powinni czuć się powołani do misji Apostolatu Miłosierdzia. Cały Ruch Światło-Życie odpowiada na Boże wezwanie i realizuje tę misję w swoich wspólnotach, diakoniach. Każdy członek Ruchu podejmując jakąkolwiek odpowiedzialność we wspólnocie, czy służąc w diakonii staje się narzędziem działania Bożego Miłosierdzia. Jeżeli trwamy w Jedności z Chrystusem, to wraz z nim jesteśmy sługami naszych braci (zwłaszcza tych będących w potrzebie).

Zadania diakonii miłosierdzia  są powiązane z „zadaniami” innych diakonii, w szczególności modlitwy, ewangelizacji i wyzwolenia.

 

Misja w Kościele

Głoszenie kerygmatu- wyzwolenie przez prawdę

 • Organizacja rekolekcji o tematyce  Bożego Miłosierdzia

 • Charyzmat spotkania – spotkanie z człowiekiem  (rozmowa,  rozeznanie i właściwa pomoc)

Wolontariat (przez posługę Kościoła)

 • Parafia

 • Diecezja

 • Stowarzyszenia (w Ruchu i poza nim)

Modlitwa w intencjach stałych i powierzanych diakonii

 • Modlitwa indywidualna

 • Zaangażowanie w parafii np. przy prowadzeniu nowenny do Bożego Miłosierdzia, adoracji

Dzieła miłosierdzia:

 • Apostolat Miłosierdzia -przez czyn, słowo, modlitwę

 • Posługa-prace charytatywne na rzecz ubogich (wskazana parafia)

 • Głoszenie Prawdy, wyzwalanie człowieka z kłamstwa