„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.” Łk 2, 10-12.

W Małym Dzieciątku wypełniły się zapowiedzi proroków. Jezus Chrystus przychodzi na świat, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu i śmierci. Jego narodzenie daje nam nadzieję, że w żadnej sytuacji naszego życia nie będziemy sami, że On zawsze będzie z nami, wszak jest zapowiadanym Emmanuelem. Niech te zbliżające się święta w każdym z nas umocnią tą nadzieję. Niech każdy z nas poczuje Jego miłosierną miłość.

CDMił