Witamy...
O nas
Aktualnosci
Pokarm dla ducha
Nowa nadzieja
Terminy
Kronika
Relacje
Dokumenty
Linki
Dojazd
Kontakt
Kronika 2001 I i II kw

*22-24.06.2001. Reichelsheim. Sympozjum, zorganizowane przez ekumeniczną wspólnotę “Christen in der Offensive” na temat możliwości terapii osób o orientacji homoseksualnej. Uczestniczyły w nim osoby z różnych krajów.
Na to sympozjum zostały także zaproszone:
Lydia Zoremba z Między-narodowego Centrum Ewangelizacji “Marianum” w Carlsbergu i Grażyna Tokaj, inicjatorka i założycielka
Grupy “Odwaga” przy ośrodku Ruchu Światło-Życie w Lublinie /Polska/.
Obszerna relacja i rozwinięcie tematu

*20-26.06.2001. Wyprawa na Ukrainę. W dniach od 23 do 27 czerwca bieżącego roku Papież, po wieloletnich staraniach, odwiedził Ukrainę. Z tej okazji Diakonia „Drogocenna Perła“ zorganizowała w tym czasie pielgrzymkę na Ukrainę(Relacja ze zdjęciami)

*16-17.06.2001. Essen-Neviges. Piesza Pielgrzymka Ruchu Świałto-Życie w której uczestniczyło ok. 120 osób w tym większość stanowiła młodzież.
Relacja

 

*8-10.06.2001. Carlsberg. Dzień Wspólnoty grup Rheinberg i Moers-Dinslaken
Relacja wzbogacona zdjęciami.
 

*2.06.2001. Carlsberg. Maryjne Czuwanie Modlitewne

*1-4.06.2001. Carlsberg. Pentekostalna Oaza Modlitwy, w ramach której podjęty był temat 10 kroku ku dojrzałości chrześcijańskiej “Agape”. Uczestniczyło w niej ok. 150 osób z Niemiec, Belgii i Polski.
Relacja wzbogacona zdjęciami.

*25-27.05.2001. Odbyło się kolejne Carlsberskie Spotkanie dla Małżeństw. Uczestniczyło 20 dorosłych i 15 dzieci. Tematem spotkania było wychowanie dzieci. W sobotę ks. Jacek, w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego, mówił o zamiarze Boga w stosunku do małżeństwa. Księga Rodzaju zamieszcza opis stworzenia mężczyzny i kobiety, a ostatnia Księga (Apokalipsa) zawiera wizję godów Baranka, związku miłości Baranka i Kościoła jako Oblubieńca i Oblubienicy. Małżeństwo nie jest pomysłem ludzkim lecz jest zamiarem Stwórcy. Małżonkowie mają żyć dla siebie nawzajem, ale nie mogą zamknąć się tylko w tej małej wspólnocie. Drugą część spotkania prowadzili Iwona i Andrzej Dziewior omawiając problem wychowania dzieci w oparciu o osiem błogosławieństw z Ewangelii św. Mateusza.

*19-20.05.2001. Dunstable /Anglia/. Delegaci naszego Centrum: Moderator ks. Jacek Herma, Jolanta Szewczyk, Anna Jakimiuk i Gizela Skop wzięli udział w Zjeździe Katolickim 2001 Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej w Anglii. W zjeździe, któremu przewodniczył Ks. Arcybiskup Szczepan Wesoły, uczestniczyli również Rektorzy Polskich Misji Katolickich z Anglii i Walii, Francji, Szwajcarii oraz p. Prezydent RP Kaczorowski, polski Konsul Generalny z Londynu, jak również ok. 200 osób z polskich parafii w Anglii i Walii i 40 osobowa grupa młodzieży ze Szwajcarii i Francji.

*16.05.2001. München. Spotkanie formacyjno-modlitewne wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Rozpoczęło się Eucharystią wraz z miejscową parafią Polskiej Misji Katolickiej, której przewodniczył ks. Jacek Herma. On też wygłosił homilię, w której aktywnie uczestniczyły dzieci pierwszokomunijne. Spotkanie kontynuowano na salce parafialnej w gronie ok. 30 osób. Ks. Jacek, Barbara i Andrzej przybliżali Osobę Maryi, Jej rolę i znaczenie w dziele zbawienia. Wspólna modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym były umocnieniem dla wszystkich na drodze dalszej formacji.

*13.05.2001. Recklinghausen. Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Spotkało się ok. 20 osób by pogłębić swoją więź z Bogiem wsłuchując się w Słowo Boże, trwając na modlitwie i we wspólnocie sióstr i braci. (relacja)

*12.05.2001. Münster. Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Tym razem spotkanie odbyło się w katolickim domu studenta “Marianum”. Z Carlsbergu dojechali ks. Jacek, Gizela i Barbara. Tematem wiodącym była “Maryja”. Przed południem Barbara mówiła o Maryi w Kanie Galilejskiej: “Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”. Potem uczestnicy mogli dzielić się jak doświadczają obecności Maryi w swoim życiu. Gizela mówiła o maryjności Ruchu Światło-Życie, który też jest nazywany Dziełem Niepokalanej Matki Kościoła. Potem na powietrzu odbyło się nabożeństwo majowe. Uwieńczeniem dnia wspólnoty była Eucharystia, a po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa wstawiennicza.

*5-12.05.2001. Medjugorje. Oaza w drodze. Były 34 osoby świeckie, którym towarzyszyło 2 kapłanów: ks. Marcin Marsolek z Polski i ks. Dariusz Burdalski z Monachium. Pobyt w Medjugorje trwał 4 dni. Program pielgrzymki był bardzo wypełniony. Był to dla każdego czas odnowy, nabrania nowych sił, nowego spojrzenia i pogłębienia więzi z Bogiem. (Relacja)

*5.05.2001. Carlsberg. Maryjne Czuwanie Modlitewne. Uczestniczyło ok. 80 osób. Całość poprowadził ks. Ireneusz Kopacz, a katechezę na temat “Maryja w Kanie Galilejskiej” wygłosiła Barbara Mazur.

*4-6.05.2001. Krościenko /Polska/. I Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie, powołanego w dniu 1 grudnia 2000 przez Episkopat Polski publicznego stowarzyszenia wiernych. Zgromadziło się około 80 delegatów, którzy dokonali też wyboru trzech kandydatów na Moderatora Generalnego. Na Konferencji Episkopatu Polski w dniu 28 maja 2001 został mianowany Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ks. Roman Litwińczuk, dotychczasowy moderator diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz Moderator Unii Kapłanów Chrystusa Sługi.

*4-6.05.2001. Carlsberg. Ewangelizacyjna Oaza Modlitwy. Podjęte tematy to: “Świadectwo” i “Nowa Kultura”. Przybyło 60 osób, w tym 30 dorosłych. Resztę stanowiły młodzież oraz dzieci, którymi w sposób szczególny zajął się ks. Ireneusz Kopacz. Katechezy wygłaszali : Andrzej Dziewit z Wrocławia, oraz Agata i Darek z Ochtendung, którzy dzielili się problemami życia codziennego w kontekście świadectwa (w tym przede wszystkim wobec własnych dzieci) i Nowej Kultury, zachęcając i tłumacząc potrzebę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Uczestnicy EOM włączyli się też do Maryjnego Czuwania Modlitewnego

*28.04-3.05.2001. Jabłoniec /Polska/. Spotkanie Międzynarodowej Diakonii Ewangelizacji “Drogocenna Perła”. Uczestniczyły osoby z Niemiec, Polski i Białorusi. W tym czasie rozważany był List Apostolski “Novo Millennio Ineunte”. Wszyscy dzielili się zrozumieniem tego tekstu, a wspólne spotkania były okazją do pojednania, budowania więzi wspólnoty i radości w Duchu Świętym.

*28.04-1.05.2001. Lägerdorf. Rekolekcje dla kręgów małżeństw z okolic Hamburga prowadzone przez ks. Sławomira Płusę z Würzburga i Barbarę Mazur z Carlsbergu. Posługę przy dzieciach pełniła Anna Jakimiuk z Carlsbergu. W spotkaniu brało udział ok. 35 osób dorosłych i 20 dzieci. Tematem wiodącym była komunikacja w małżeństwie i “dialog małżeński”. (relacja wzbogacona zdjęciami)

*28-29.04.2001. Bruksela. Spotkanie formacyjne grupy biblijnej. Z Carlsbergu dotarli ks. Jacek Herma, Beata i Mariusz Cichoń oraz Piotr Puzik. W sobotę rozpoczęło się od Eucharystii, której przewodniczył ks. Proboszcz Tadeusz Czaja OMI. Wyraził on wdzięczność Beacie i Mariuszowi za animację muzyczną liturgii. W dalszej części ks. Jacek wygłosił katechezę do 40-osobowej grupy na temat zaufania Bogu i Jego prowadzenia w codziennym życiu. w odniesieniu do wędrówki Izraela ku Ziemi Obiecanej. Beata i Mariusz umocnili nas śiwadectwem spotkania w swoim życiu Jezusa i podjęcia służby wobec Pana. Pieśni ich autorstwa bardzo otwierały serca zebranych na obecność Boga między nami. W niedzielę zebrało się ok. 50 osób, w tym około 10 osób z zaprzyjaźnionej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym “Emaus”, z Antwerpii. Ks. Jacek, nawiązując do cudownego rozmnożenia chleba przez Jezusa, głosił że chrześcijanin dzisiaj w głoszeniu Dobrej Nowiny winien uwzględniać aktualne potrzeby ludzi go otaczających. Porównał sytuację chrześcijan uciekających przed prześladowaniami i przez to docierających ze świadectwem życia do różnych kultur, do sytuacji wielu z nas, często zmuszonych do poszukiwania lepszej pracy i stawianych w konsekwencji przez Boga wobec nowych ludzi i środowisk. Potrzebę zaufania Jezusowi, szczególnie w tym, co trudne, potwierdzili świadectwem Beata i Mariusz. Dzielili się doświadczeniem choroby swojego dziecka. W czasie spotkania był też czas na agapę, dzielenie się wspólnie przygotowanym poczęstunkiem i słowem. Wspólne przebywanie zakończyła posługa modlitwy wstawienniczej, gdzie wielu doświadczyło pochylenia się nad nimi Pana i Jego błogosławieństwa.

*12-15.04.2001. Carlsberg. Triduum Paschalne. Te największe misteria ludzkiego odkupienia przeżywała ok. 100 osobowa grupa w formie rekolekcji, zgłębiając całe bogactwo i piękno liturgii tego czasu.
(refleksje z pamiętnika i zdjęcia)

*6-8.04.2001. Carlsberg. Światowy Dzień Młodzieży. Spotkanie młodych nad Listem Jana Pawła II , które ma miejsce corocznie w Niedzielę Palmową, zgromadziło ok. 60 osób. Na Maryjne Czuwanie Modlitewne dojechało jeszcze dodatkowo 40 osób.
(relacja i dużo zdjęć)

*30.03-1.04.2001. Carlsberg. III sesja Kursu Nauczycieli Metod Naturalnego Planowania Rodziny. Uczestniczyło w nim 60 osób - małżonkowie, młodzież, oraz dzieci z opiekunami. Tą sesję kursu prowadziły: Pani Ursula Sottong, Adelaide Dechow i Petra Klann z Kolonii, Pani Alina Lichtarowicz z Anglii oraz Pani Grażyna Koszałka z Hamburga.
(relacja wzbogacona zdjęciami)

 

*23-25.03.2001. Carlsberg. Kolejne spotkanie dla małżeństw zgromadziło 40 osób (w tym dzieci).
(relacja wzbogacona zdjęciami)

*18.03.2001. Rheinberg. Dzień Wspólnoty zgromadził przedstawicieli czterech grup Ruchu Światło-Życie: Rheinberg, Moers-Dinslaken, Düsseldorf, Carlsberg (Razem z dziećmi ok. 40 osób).
(relacja i zdjęcia)

*17.03.2001. Carlsberg. W kaplicy “Marianum” odbył się chrzest Patryka, syna Katarzyny i Roberta Suchomskich, nie tak dawno temu jeszcze animatorów oaz młodzieży. “Przypadkowo” termin chrztu zbiegł się ze wspomnieniem św. Patryka, patrona Irlandii. Po ustaleniu terminu okazało się, że Kościół jemu właśnie poświęcił ten dzień. Tym bardziej więc upraszano, by mały Patryk szedł też radykalnie drogą do świętości, czerpiąc przykład ze świętego Patrona.
(krótka refleksja rodziców o chrzcie Patryka)

*16-18.03.2001. Carlsberg. Spotkanie diakonii oaz dla młodzieży młodszej i starszej, by wspólnie rozważać czas swojej i wspólnej posługi w ramach Ruchu Światło-Życie. Trzy hasła towarzyszyły rozważaniom: refleksja, konfrontacja, kooperacja. W czerwcu odbędzie się kolejne spotkanie - dzień skupienia i konkretne przygotowania do posługi w czasie oaz letnich


*11.03.2001. Carlsberg. Przygotowanie do druku kolejnego wydania Listu do Kręgu Przyjaciół - “Życie w Świetle”. Przed oddaniem do drukarnii trzeba przeglądnąć oryginał i sprawdzić, czy nie ma ubytków w druku.

*9-11.03.2001. Carlsberg. W tych dniach odbyła się 117. Ewangelizacyjna Oaza Modlitwy o temacie “Liturgia”. W modlitwie, katechezie i wspólnocie uczestnicy odkrywali bogactwo Liturgii i wezwanie do aktywnego w niej uczestnictwa. We wspólnocie 29 uczestników było aż 11 dzieci. Po raz pierwszy uczestniczył Gerd - Niemiec z polsko-niemieckiego małżeństwa. W tym samym czasie odbywała się oaza o temacie “Liturgia” w Siniło na Białorusi.

*3.03.2001. Carlsberg.
Maryjne Czuwanie Modlitewne.

*2-4.03.2001. Carlsberg. Obchody 14 rocznicy odejścia do Pana Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego. Był to też Dzień Wspólnoty Diakonii Ruchu (relacja wzbogacona zdjęciami)

*2-4.03.2001. Częstochowa. XXVI Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Zgromadziła około 1000 osób (w tym 120 kapłanów) z całego kraju, a także z Czech, Słowacji, Białorusi, Ukrainy i Niemiec. Temat nowego roku pracy - “Pamięć świadków”.


*24-25.02.2001. Bruksela. Spotkanie formacyjne 30 osobowej grupy, do którego w niedzielę włączyła się również 30 osobowa grupa z Antwerpii. Jednym z gości był prof. P. Jaroszyński. (relacja i zdjęcia)

*17.02.2001. Speyer. Spotkanie przedstawicieli ruchów odnowy i wspólnot działających na terenie diecezji Speyer. Ruch Światło-Życie reprezentowały Panie: Gizela Skop i Lydia Zoremba. W spotkaniu uczestniczyło prawie 40 osób z 13 różnych ruchów. Całość była przygotowana przez 2 pracowników Kurii Speyer i małżeństwo z Ruchu Focolare. Dzień był wypełniony “dynamikami”, poczynając od wejścia na salę spotkań aż do końcowego nabożeństwa. Wszyscy uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili wspólnie spędzony czas, wyrażając nadzieję na stałe kontakty, wzajemne odwiedzanie się, ubagacanie i współdziałanie dla dobra Kościoła.

*17-18.02.2001. Birkenstein. Rekolekcje dla Wspólnoty z Monachium, w której uczestniczyło 26 osób, w tym Bartek i Ania z Carlsbergu. Podjęty temat: “Błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8). W sobotę, w katechezach Andrzej i Bartek przybliżali co oznacza czyste serce, które jest warunkiem szczęścia. W drugiej części byłlo spotkanie w grupach nad tekstem Ojca Św. Tematem katechezy niedzielnej (Darek, Iwona) była czystość w sferze seksualnej oraz delikatny problem zranień w tym obszarze życia ludzkiego. Oprócz tego czas był wypełniony modlitwą, spotkaniami wokół Stołu Eucharystycznego, a także śpiewem, rozmowami i tańcem. W późny sobotni wieczór, uczestnicząc w bibliodramie o Synu Marnotrawnym, uczestnicy odkrywali znaczenie miłosierdzia i przebaczenia Bożego tu i teraz.

*16-18.02.2001. Carlsberg. Ewangelizacyjna Oaza Modlitwy o temacie “Modlitwa”. Przyjechało 41 uczestników z różnych stron Niemiec oraz 5 osób z Polski. Nad całością sprawował pieczę Moderator Wspólnoty Ewangelizacyjnej “Drogocenna Perła”, niezmordowany ksiądz Ireneusz Kopacz. Katechezy - na temat konieczności systematycznej praktyki Namiotu Spotkania, form modlitwy i przebaczenia, jako jednego z warunków dobrego przygotowania się do rozmowy z Bogiem - głosili ks. Ireneusz oraz Agata Żmijewska z Ochtendungu. Atmosfera tych dwóch dni pogłębiła wśród uczestników świadomość istnienia Osoby, której można dziękować, którą można o wszystko prosić i wielbić, a także można z Nią o wszystkim porozmawiać jak z przyjacielem. Oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny “Sela”, który specjalnie na tę okazję przyjechał z Pruszcza Gdańskiego. Spotkanie zakończyła godzina świadectwa.
 

*11.02.2001. Recklinghausen. Dzień Wspólnoty członków Ruchu Światło-Życie z terenu Westfalii
(relacja i prezentacja grupy modlitewnej)

*10.02.2001. Münster. Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie - kolejne spotkanie członków grup modlitewnych z północy Niemiec - z Bremen, Osnabrück, Haltern i Münster. Grupa Modlitewna z Münster, wraz z ks. Proboszczem Marianem Wagnerem bardzo gościnnie przyjęła wszystkich uczestników spotkania w domu parafialnym przy kościele św. Elżbiety. W katechezie ks. J. Herma przybliżał Deklarację Kongregacji Nauki Wiary “Dominus Jesus”, która podejmuje temat jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła. Po posiłku pani Gizela z Carlsbergu mówiła o ekumeniźmie, na podstawie homilii Ojca Św. z 25.01.2001, tj. dnia zakończenia tygodnia modlitw o zjednoczenie chrześcijan. Była też okazja do dzielenia się różnymi własnymi doświadczeniami w tej dziedzinie. Następnie była Adoracja Jezusa w najświętszym Sakramencie i różaniec. Uwieńczeniem Dnia Wspólnoty była Eucharystia przeżywana razem z parafią.

*3.02.2001. Carlsberg. Maryjne Czuwanie Modlitewne. Mimo trudnych warunków zimowych zebrała się 35 osobowa grupa. Na początku Eucharystii zostały poświęcone świece, które będą płonąć podczas tegorocznych oaz i w grupach modlitewnych. Temat tego roku w naszym Ruchu to: “Pamięć świadków”. Symbol na świecy opracowano w oparciu o ten temat. Jak zawsze w pierwszą sobotę miesiąca po Eucharystii była adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i okazja, by poprosić kapłana o modlitwę wstawienniczą w swoich intencjach. Katecheza maryjna przybliżyła temat: “Maryja wielbi Boga Zbawiciela”. Ks. Jacek zachęcał w niej, aby od Maryi uczyć się tej postawy wdzięczności i uwielbienia Boga w różnych sytuacjach naszego codziennego życia.


*25.01.2001. Carlsberg. Ośrodek “Marianum” nawiedził ks. dr Andrzej Krefft, dyrektor Ośrodka Spotkań “Concordia”. Rozmawiano o współpracy obu ośrodków dla dobra Polonii.

*19-21.01.2001. Carlsberg. II sesja Kursu Nauczycieli Metod Naturalnego Planowania Rodziny. Uczestniczyło w nim 60 osób - małżonkowie, młodzież, oraz dzieci z opiekunami. Tą sesję kursu prowadziły: Pani Petra Klann z Kolonii, Pani Alina Lichtarowicz z Anglii oraz Pani Grażyna Koszałka z Hamburga.
(relacja wzbogacona zdjęciami)

*12-14.01.2001. Carlsberg. Spotkanie formacyjno-modlitewne dla młodzieży starszej. Przybyło 17 osób, z których większość znała się już z Oazy letniej. Spotkanie prowadziły Kasia G. i Magda Ś. Poruszane tematy to: “Kościół” i “Duch Święty”. Sobotnią katechezę wygłosił ks. Jacek, a w niedzielę Magda. Uczestnicy na spotkaniach w grupach dzielili się swoimi doświadczeniami i swoim życiem duchowym. Dzień rozpoczynał się od indywidualnej rozmowy z Panem w kaplicy, a kończył się spotkaniem modlitewnym.
(poszerzona relacja i kilka zdjęć)

*6.01.2001. Carlsberg. W Ośrodku “Marianum” gościli Ojcowie Karmelici z klasztoru w Drzewinie (PL).
 

*6.01.2001. Carlsberg. Maryjne Czuwanie Modlitewne. Tym razem było to czuwanie nietypowe, związane z zakończeniem Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Uczestniczyło około 65 osób. Czas modlitwy rozpoczął się Eucharystią z Uroczystości Objawienia Pańskiego. Po wspólnym błogosławieństwie, na zakończenie Eucharystii, chętni mogli podejść do kapłanów na indywidualne nałożenie rąk jako znak posłania do wypełnienia podjętych postanowień.
Po posiłku uczestnicy zgromadzili się w kaplicy przy Żłóbku, by wspominając kolejne wydarzenia Roku Jubileuszowego, czytając fra-gmenty homilii Ojca Świętego, oraz słuchając świadectw osób, które uczestniczyły w tych wydarzeniach, dziękować Bogu za ten wielki czas łaski. Następnie uczestnicy odnowili Akt zawierzenia świata Matce Bożej, którego  Ojciec Święty dokonał w październiku 2000 w obecności półtora tysiąca biskupów. Po modlitwie różańcowej i adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie, ks. Jacek przechodząc między wiernymi błogosławił wszystkich Najświętszym Sakramentem.

*29.12.2000-1.01.2001. Carlsberg. Noworoczna Oaza Modlitwy. Główny temat to: “Słowo Boże”. To już ostatnia oaza w mijającym, a pierwsza w trzecim tysiącleciu. Uczestniczyło w niej 97, a w noc sylwestrową ok. 120 osób.
(obszerna relacja wzbogacona zdjęciami)