CDOR diakonia

Zapewne są osoby zadające sobie pytanie: "Kto jest w CDOR? Co to za tajniacy?" Aby ukrucić te i inne domysły postaramy się w duchu pokory przedstawić.

Skład Centralnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych jest wynikiem spotkania się w ramach pierwszej Oazy Jedności Diakoni Oaz Rekolekcyjnych (OJDOR). Zaproponowane osoby były wyłonione z uczestników tegoż spotkania, jako osoby o różnych doświadczeniach w przeżywaniu i organizowaniu rekolekcji. No dobrze, aby dłużej nie trzymać w niepewności :)

Odpowiedzialną za CDOR jest od października 2016 Urszula Pohl z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

Zespół CDOR stanowią także przedstawiciele Diecezjalnych Diakonii Oaz Rekolekcyjnych z poszczególnych fili oraz Moderator Centrum Światło-Życie.

Z Komunikatu Moderatora Generalnego:

„Zgodnie z § 19 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” Moderator Generalny na wniosek odpowiedzialnych za poszczególne centralne diakonie specjalistyczne powołał członków tychże diakonii na trzyletnią kadencję. W skład centralnych diakonii: ewangelizacji, modlitwy, wyzwolenia, życia, liturgicznej, formacji diakoni, komunikowania społecznego, oaz rekolekcyjnych, muzycznej zostało powołanych 66 osób. Ci z nich, którzy byli obecni na XXXVII Kongregacji zostali uroczyście pobłogosławieni podczas sobotnich nieszporów”.

 

L/P

Imię i nazwisko

Diecezja

Przedstawiciel

Posługa

1.

URSZULA POHL

wrocławska

CENTRUM RUCHU

Odpowiedzialna CDOR

2.

KS. MACIEJ KRULAK

kaliska

FILIA PELPLIŃSKA

Członek UKCHS

3.

WIESŁAW JURCZYK

bielsko-żywiecka

FILIA ŚLĄSKA

Członek Stowarzyszenia DIAKONIA; posługa
w DOR

4.

ELŻBIETA I IRENEUSZ SZULC

wrocławska

FILIA ŚLĄSKA

Członkowie Stowarzyszenia DIAKONIA; odpowiedzialni za DOR

5.

KS. SŁAWOMIR SAREK

kielecka

FILIA KRAKOWSKA

Moderator Diecezjalny, Członek UKCHS,

6.

JAGODA I JERZY BIEGAŁOWIE

lubelska

FILIA LUBELSKA

Członkowie Stowarzyszenia DIAKONIA; posługa w DOR

7.

GRAŻYNA I ZBIGNIEW KOWALCZUK

siedlecka

FILIA LUBELSKA

Członkowie Stowarzyszenia DIAKONIA; posługa w DOR

8.

ALEKSANDRA WACHOWIAK

bydgoska

FILIA PELPLIŃSKA

Członek Stowarzyszenia DIAKONIA;, posługa w DOR, DDKS

9.

MAŁGORZATA I RYSZARD OPASIAK

włocławska

FILIA POZNAŃSKA

Członkowie Stowarzyszenia DIAKONIA; odpowiedzialni za DOR

10.

KS. ALEKSANDER SUCHOCKI

łomżyńska

FILIA WARSZAWSKA

Członek UKCHS, posługa w DOR, członek CDJ

11.

KS. JERZY KRAWCZYK

lubelska

LUBELSKA

Członek UKCHS, moderator rejonowy

12.

MONIKA WIATROWSKA

lubelska

LUBELSKA

Odpowiedzialna za DOR

13.

BEATA I JAROSŁAW BERNATOWICZ

warszawska

WARSZAWSKA

Członkowie Stowarzyszenia DIAKONIA, DOR

14.

IWONA I DANIEL JAKUBCZYK

warszawska

WARSZAWSKA

DOR, formacja podstawowa, ORD, członkowie KWC

15.

MAGDALENA HAJDUK

krakowska

KRAKOWSKA

Członkowie Stowarzyszenia DIAKONIA

16.

KS. KAMIL PRUS

warszawsko-praska

WARSZAWSKA

Członek UKChS, moderator DOR, członek DOMSA

 

   
© CDOR