Zapewne są osoby zadające sobie pytanie: "Kto jest w CDOR? Co to za tajniacy?" Aby ukrucić te i inne domysły postaramy się w duchu pokory przedstawić.

Skład Centralnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych jest wynikiem spotkania się w ramach pierwszej Oazy Jedności Diakoni Oaz Rekolekcyjnych (OJDOR). Zaproponowane osoby były wyłonione z uczestników tegoż spotkania, jako osoby o różnych doświadczeniach w przeżywaniu i organizowaniu rekolekcji. No dobrze, aby dłużej nie trzymać w niepewności :)

Odpowiedzialną za CDOR jest od października 2016 Urszula Pohl z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

Zespół CDOR stanowią także przedstawiciele Diecezjalnych Diakonii Oaz Rekolekcyjnych z poszczególnych fili oraz Moderator Centrum Światło-Życie.

Z Komunikatu Moderatora Generalnego:

„Zgodnie z § 19 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” Moderator Generalny na wniosek odpowiedzialnych za poszczególne centralne diakonie specjalistyczne powołał członków tychże diakonii na trzyletnią kadencję. W skład centralnych diakonii: ewangelizacji, modlitwy, wyzwolenia, życia, liturgicznej, formacji diakoni, komunikowania społecznego, oaz rekolekcyjnych, muzycznej zostało powołanych 66 osób. Ci z nich, którzy byli obecni na XXXVII Kongregacji zostali uroczyście pobłogosławieni podczas sobotnich nieszporów”.

  

   
© OAZA.PL/CDOR