KALENDARIUM CDOR

 

27.XI.2010r. - Porszewice - pierwsze spotkanie osób posługujących w DOR i zainteresowanych tworzeniem CDOR.

Owocem spotkania było zaplanowanie Oazy Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych.

 

11-12 II 2011 - Pierwsza Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych.
Spotkanie odbyło się w Archidiecezjalnym Domu Ruchu Światło-Życie w Częstochowie. Po kilkunastoletniej przerwie spotkali się przedstawiciele diecezjalnych diakonii ze wszystkich filii, w tym 16 osób z Domowego Kościoła,
4 moderatorów diecezjalnych – łódzki, gliwicki, kielecki oraz częstochowski, gospodarz miejsca. Organizatorem była Grażyna Miąsik z INMK, odpowiedzialna za Centralną Diakonię Oaz Rekolekcyjnych, towarzyszył jej zaś moderator Centrum Ruchu, ks. Maciej Krulak.

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie, ks. Adam Wodarczyk wystosował "List jedności" w związku z pierwszą Oazą Jedności DOR

27.02.2011 – Jasna Góra - pierwsze spotkanie Centralnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych (CDOR)

Uczestniczyli: Grażyna Miąsik, Elżbieta i Ireneusz Szulcowie (DOR- DK), Barbara Głowoc, Wiesław Jurczyk (DOR i DK), Ks. Robert Serafin (DK), Ks. Sławomir Sarek, Ks. Maciej Krulak. Grono CDOR uzupełnią jeszcze przedstawiciele filii.

28.02.2011r.dekret dla Odpowiedzialnej za CDOR

Odpowiedzialna za CDOR, Grażyna Miąsik otrzymała z rąk Moderatora Generalnego dekret do posługi w CDOR na okres 3 lat.

 

COM 2011- Spotkanie CDOR

Podjęliśmy tematy związane z wakacyjną posługą w Centrum oraz tworzeniem strony internetowej CDOR

 

21-23 X. 2011r. - Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

Odbyła się w Częstochowie i zgromadziła przedstawicieli 10 diecezji i 2 wspólnot zakonnych (w tym 8 przedstawicieli DK i 5 kapłanów).

I temat: Rola oazy wielkiej, jako wspólnoty wspólnot, urzeczywistniającej żywy Kościół.
Uczestnicy zauważyli wielką potrzebę, by DOR zatroszczyły się o zachowanie zgodności terminów oaz i wybierały ośrodki rekolekcyjne nie tyle atrakcyjne, co znajdujące się w bliskości innych oaz wakacyjnych, by można było umożliwić uczestnikom udział w różnych spotkaniach, szczególnie w Dniu Wspólnoty. Tym samym atrakcyjność ośrodków nie musi stać w sprzeczności z bliskością innych oaz i zgodnością terminów. Trzeba nam na nowo zapytać o priorytety.

II temat: Zagadnienia formalnoprawnym, związane z organizacją rekolekcji oazowych. Było to spotkanie warsztatowe, w którym uczestniczył przedstawiciel KuratoriumOświaty, P. Marek Sieczka.Dyskusja, która nastąpiła po prelekcji, wskazała na kwestię kwalifikacji rekolekcji oazowych jako wypoczynku. Postawiliśmy zasadnicze pytanie: Jeśli oaza jest zamkniętą formą rekolekcji przeżyciowych (zatwierdzoną w Statucie DIAKONII przez KEP jako własna działalność Kościoła), różniącą się w zasadniczy sposób od form wypoczynkowych, to czy jesteśmy zobowiązani do rozumienia naszej działalności jako organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z wszystkimi konsekwencjami prawnymi takiej kwalifikacji? W naszym przekonaniu – nie. Wspólne stanowisko uczestników OJDOR zostało przekazane Moderatorowi Generalnemu, który w sobotni wieczór spotkał się z uczestnikami OJDOR.

3-5 II.2012 - Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnychi spotkanie CDOR

W OJDORze uczestniczyło ogółem 29 osób. Pośród uczestników wyróżnić można przedstawicieli różnych diecezji i stanów. Częstochowa zgromadziła reprezentantów 16 diecezji oraz jedną reprezentantkę wspólnoty kapucyńskiej. Wśród uczestników znalazło się 5 kapłanów oraz 7 małżeństw z DK.

I temat: Oaza Wielka – odpowiedzialność za przygotowanie Dnia Wspólnoty. VII stacji pielgrzymowania .Grażyna Miąsikoraz Ksiądz MaciejKrulakszczegółowo przedstawili siedem stacji pielgrzymowania.

II temat: Czy nas widzą czy nie zawsze mamy być odpowiedzialni za sprawy sanitarne..

Barbara Głowoc wskazała wszystkie obszary oazy rekolekcyjnej, których dotyczą wymagania sanitarne.

 

 

18 II 2012r. -XXXVIIKongregacja Odpowiedzialnych - powołanie członków centralnych diakonii specjalistycznych

Zgodnie z § 19 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” Moderator Generalny na wniosek odpowiedzialnych za poszczególne centralne diakonie specjalistyczne powołał członków tychże diakonii na trzyletnią kadencję. W skład centralnych diakonii: ewangelizacji, modlitwy, wyzwolenia, życia, liturgicznej, formacji diakoni, komunikowania społecznego, oaz rekolekcyjnych, muzycznej zostało powołanych 66 osób. Ci z nich, którzy byli obecni na XXXVII Kongregacji zostali uroczyście pobłogosławieni podczas sobotnich nieszporów.Do CDOR zostali pobłogosławieni:

Grażyna Miąsik

Aleksandra Wachowiak

Barbara Głowoc

Wiesiek Jurczyk

Elżbieta i Ireneusz Szulc

Małgorzata i Ryszard Opasiak

Grażyna i Zbigniew Kowalczuk

Jagoda i Jerzy Biegałowie

Ks. Aleksander Suchocki

Ks. Marek Andrzejuk

Ks. Sławomir Sarek

Ks. Maciej Krulak

 

   
© OAZA.PL/CDOR