Niepokalana nawiedziła mnie Swoją łaską. Kiedy po przeczytaniu w Brewiarzu historii walki Dawida z Goliatem – odmawiałem bolesną część Różańca przeżyłem, że to Różaniec jest „procą Dawida" w walce z wrogiem duszy. (Sługa Boży ks. F. Blachnicki)

Historia różańca pokazuje, jak tej modlitwy używali zwłaszcza dominikanie, gdy Kościół przeżywał trudne chwile z powodu szerzenia się herezji. Dziś stoimy wobec nowych wyzwań(...). Różaniec zachowuje całą swą moc i pozostaje narzędziem nie do pominięcia pośród środków duszpasterskich każdego dobrego głosiciela Ewangelii (...) Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia. Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany!" (Bł. Jan Paweł II, List Apostolski Rosarium VirginisMariae)

Termin: 1-6 VII 2012 r.

Miejsce: Centrum Ruchu Światło-Życie

Uczestnicy: wszyscy, którzy pragną odkryć potęgę modlitwy różańcowej

Koszt: młodzież - 250 zł; dorośli – 270 zł; dzieci (3-12 lat) –170zł; starsze dzieci, jak dorośli

Zgłoszenia: najpóźniej do 31 V 2012r.

   
© OAZA.PL/CDOR