Skruszyć schematy dotyczące mojego życia, wolności i zniewolenia Przygotować się do walki by wydać głos, który kruszy mury w innych ludziach Rekolekcje skierowane do osób związanych z Krucjatą Wyzwolenia Człowieka

Cel rekolekcji: formacja członków i kandydatów KWC, uporządkowanie wizji KWC i diakonii wyzwolenia na dzisiejsze czasy.Rekolekcje będą zawierały elementy warsztatowe, podczas których uczestnicy będą się uczyli jak prezentować dzieła wyzwolenia na zewnątrz i wewnątrz Ruchu Światło-Życie.

• Termin: 1-6 VII 2012r.

• Miejsce: Centrum Ruchu Światło-Życie

• Uczestnicy: członkowie KWC, posługujący w Diakonii Wyzwolenia, kandydaci KWC

• Koszt: studenci – 250 zł; pracujący – 270 zł; dzieci (3-12 lat) –170zł; starsze dzieci, jak dorośli

• Zgłoszenia: najpóźniej do 31 V 2012 r.

   
© OAZA.PL/CDOR