«Wydadzą owoc nawet i w starości, pełni soków i zawsze żywotni, aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy» (Psalm 92)... W świetle nauczania i terminologii biblijnej starość jawi się zatem jako «czas pomyślny»,w którymdopełnia się miara ludzkiego życia; zgodnie z Bożym zamysłem wobec każdego człowieka jest to okres, w którym wszystko współdziała ku temu, aby mógł on jak najlepiej pojąć sens życia i zdobyć «mądrość serca». (...) Starość to ostatni etap ludzkiego dojrzewania i znak Bożego błogosławieństwa.( List Ojca Świętego Jana Pawła II, Do moich Braci i Sióstr - ludzi w podeszłym wieku!)

Zapewne w naszych środowiskach jest wiele osób, które osiągnęły już czas jesieni życia. Warto rozejrzeć się w naszych środowiskach i zaprosić do udziału w tych rekolekcjach osoby dojrzałe wiekiem.Może pora pomyśleć o swoich rodzicach, dziadkach, sąsiadach, znajomych.

Termin:14.06.2012r.(godz. 18.00) - 20.06.2012r. (godz. 13.00)

• Miejsce: Centrum Ruchu Światło-Życie

• Prowadzący:O. Hubert Lupa, animatorzy, psycholog, lekarz

• Uczestnicy: osoby dojrzałe wiekiem +60

• Koszt: 350 zł od osoby

Zgłoszenia: najpóźniej do 15.05.2012r. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

   
© OAZA.PL/CDOR