Mojżesz zaś wziął namiot i rozbił go za obozem, i nazwał go Namiotem Spotkania...A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem (Wj 33,11a).

„Znam Cię po imieniu". Każdy z nas jako osoba jest kimś jedynym, niepowtarzalnym. Właśnie dlatego nasza modlitwa musi być modlitwą osobistą, musi być właśnie tym spotkaniem z Bogiem twarzą w twarz, spotkaniem przyjaciela z przyjacielem – ja i Ty. To się liczy na modlitwie.Musimy zbudować sobie Namiot Spotkania. [...] Droga modlitwy to długa droga naszego życia. Nieraz ludzie mają za sobą dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści lat tej drogi i wie¬dzą, że rzeczą najważniejszą jest to, żeby nigdy się nie zniechęcić, nigdy z tej drogi nie zrezygnować. [...] Czy rzeczywiście Namiot Spotkania odgrywa centralną rolę w naszym życiu wewnętrznym?. (Ks. Franciszek. Blachnicki)

Termin: 10-15 VII 2012r.

• Miejsce: Krościenko nad Dunajcem

• Uczestnicy:osoby wszystkich stanów (młodzież, studenci, dorośli, małżeństwa, osoby

konsekrowane, klerycy, kapłani), serdecznie zapraszamy także osoby spoza Ruchu Światło-

Życie

• Koszt: młodzież i studenci - 250 zł; dorośli – 270 zł; dzieci (3-12 lat) - 170 zł.

Zgłoszenia: najpóźniej do 31 V 2012 r.

   
© OAZA.PL/CDOR