rk-2015-11-25 12-57-09 111

Charyzmat oazy rekolekcyjnej

relacja z rekolekcji kapłańskich

Krościenko 23-26 XI 2015r.

 

Oaza rekolekcyjna jest także przeżyciowym,
wprowadzeniem w duchowo
ść Światło-Życie. Dzięki niej duchowość ta zostaje przekazana niejako egzystencjalnie, przez cały styl życia i atmosferę oazy,
a nie tylko teoretycznie przez jej opisanie.
Ks. F. Blachnicki

Relacja

Link do świadectw

Można szukać wiedzy, można szukać czegoś nadzwyczajnego, a można pragnąć coś przeżyć, czegoś doświadczyć. Tego ostatniego poszukujemy na oazach i to niezależnie od tego, ile mamy lat i co robimy w życiu. Także księża mają różne preferencje co do swoich osobistych rekolekcji. Jedni wybierają takie, na których dowiedzą się czegoś nowego, co można potem wykorzystać w duszpasterstwie. Inni chcą czegoś innego niż do tej pory, ale są i tacy, którzy pragną żywego doświadczenia - najpierw spotkania z Panem, a potem z braćmi w posłudze. Dlatego co roku, w ostatnich dniach roku liturgicznego, około 100 prezbiterów przyjeżdża do Krościenka, by w skromnych warunkach bytowych przeżyć ten szczególny czas oazy kapłańskiej. Od kilku lat poszczególne diakonie Ruchu przygotowują te rekolekcje pod kątem posługi prezbiterów, co bardzo urozmaica ten czas i sprawia, że nie można się nudzić, ale zawsze da się odkryć coś nowego.

rk-2015-11-23 12-52-03 04

W tym roku pochyliliśmy się nad fenomenem oazy rekolekcyjnej i to nie tylko jako narzędzia pracy, ale możliwości osobistego doświadczenia wspólnoty z Bogiem i człowiekiem. Wszak właśnie to dla wielu księży jest głównym powodem wybrania właśnie takich rekolekcji kapłańskich. W tym roku Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych zafundowała nam nie tyle szkolenie o rekolekcjach, co możliwość przeżycia dróg stawania się Nowym Człowiekiem. Jak przystało na rekolekcje przeżyciowe doświadczaliśmy piękna wspólnej modlitwy – zarówno tej liturgicznej, jak i spontanicznej. Słuchaliśmy doświadczonych oazowych moderatorów, dzielących się w przeróżny sposób swoją posługą na oazach. Wielkim bogactwem były liczne świadectwa świeckich, duchownych i konsekrowanych o tym, co dało im przeżycie oaz i w jaki sposób to pielęgnują w swoim codziennym życiu tam, gdzie ich Pan Bóg postawił.

rk-2015-11-23 08-15-53 02 imgp0678

Niesamowitą sprawą była wspaniała posługa świeckich: zarówno w pięknej i pełnej liturgii, jak i poprzez codzienną troskę o przyziemne sprawy. Był to prawdziwie czas Nowej Wspólnoty. Imponująca była diakonia tych rekolekcji: 23 osoby i to w różnym wieku, posługujące na oazach w różnych miejscach i w różny sposób: młodzież, studenci, małżeństwa, osoby konsekrowane, kapłani. Znaleźli się tam zarówno weterani, jak i „nowicjusze” oazowych bojów. Dało nam to doświadczenie pełni Kościoła, jak i nowe, świeże spojrzenie na nasza posługę.

20151125 095554

Ważnymi elementami rekolekcji było przeżycie małej grupy – owej żywej komórki Kościoła, jak i oazy średniej, jako miejsca wzrostu, ale także oazy wielkiej, jako wspólnoty wspólnot. Rekolekcje przeżywaliśmy w 3 oazach średnich (na Kopiej Górce, w Centralnym Domu DK na Jagiellońskiej oraz w Szczawnicy). Oaza Wielka gromadziła kapłanów na wspólnej Eucharystii oraz modlitwie wieczornej w kościele parafialnym w Krościenku oraz na konferencji, tym razem w sali Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego. W ten sposób oaza ta nie była szkoleniem, ale doświadczeniem, czymś, co działo się na wszystkich poziomach osobowości – dotykało na równi intelektu, emocji, woli, jak i relacji.

rk-2015-11-25 12-52-06 108 dscf9236

Rekolekcje kapłańskie to także coroczny czas oddechu w innym środowisku i nie chodzi tu aż tak bardzo o piękno Pienin, ale o doświadczenie kapłańskiej wspólnoty. Całe szczęście ta wspólnota nie realizuje się ani tylko na rekolekcjach, ani nie jest tylko narzędziem uzgodnień duszpasterskich. Można w niej trwać przez cały rok u siebie w diecezji. Tym właśnie jest Unia Kapłanów Chrystusa Sługi – gromadząca ponad 160 księży, których zachwycił charyzmat światło-życie. W tym roku podsumowaliśmy ostatnie trzy lata pracy ustępującej diakonii Unii i nakreśliliśmy perspektywę dla naszej wspólnoty na następne lata. Dokonaliśmy wyboru nowych członków diakonii – widać wyraźnie, że idzie nowe, bo odmłodziliśmy skład, jednocześnie sięgając po tych, co pamiętają Ojca i tworzyli z nim wspólnotę. Mamy nadzieję, że takie połączenie tradycji i nowości wyda dobre owoce i zintensyfikuje naszą kapłańską wspólnotę. Krótko mówiąc – był to dobry, błogosławiony czas.

ks. Kamil Prus, ks. Maciej Krulak

****

 „Jeżeli jest oaza, to znaczy, że niestety jest pustynia, bo oaza ma rację bytu tylko na pustyni. Tam, gdzie nie ma pustyni, nie ma oaz. Otóż to jest jakiś podtekst tej prawdy, którą wy tutaj wyrażacie i przeżywacie. To oczywiste, że jest pustynia. Nie może nas ona jednak zniechęcać, może nas tylko zachęcić, ażeby było jak najwięcej oaz. Pustynia jest bowiem tylko wtedy groźna, jeżeli na niej nie ma oazy, jeżeli oazy są bardzo rzadko, bardzo daleko. Wtedy można napraw­dę, jak tutaj jeden z Was powiedział, umrzeć z pragnienia. Ale jeżeli oazy są, jeżeli są dość gęsto, blisko siebie, to nawet pu­stynia nie jest groźna. Można przez nią przejechać. Taka prze­jażdżka po pustyni na wielbłądzie może być nawet dla kogoś całkiem interesująca. Ale żarty na bok. Ja myślę, moi drodzy, że jest bardzo głęboka prawda w nazwie: OAZA. W jakimś zna­czeniu życie jest jednak pustynią. Grozi nam pustynia. Powiem jeszcze inaczej: groziłaby nam pustynia, gdybyśmy nie two­rzyli oaz. I teraz drugi wniosek z tego wyprowadzam: jesteś­cie tutaj na oazie, jest was tutaj wielu. Myślę, że na tej oazie poniekąd każdy z was staje się oazą po to, ażeby wrócić na pustynię i żeby tę pustynię zagęścić oazami”. Kardynał Karol Wojtyła, 16 VIII 1972)

****

Świadectwa

Marana Tha

Na rekolekcje Unii Kapłanów Chrystusa Sługi jechałem w tym roku z wielką radością, nadzieją i tęsknotą za wspólnotą kapłańską. Od stycznia 2015 posługuję w ramach Polskiej Miski Katolickiej we Francji, od września jestem Dyrektorem "Maison de la Misericorde Divine" w La Ferte Imbault. Podczas rekolekcji Pan Bóg w mądrości Ducha Świętego ukazał mi na nowo kim jestem jako Kapłan Unii. Uczestniczę w misji Jezusa Chrystusa, w tym samym Duchu który spoczął na Jezusie. Tak jak Chrystus Sługa ma misję uwalniania, przywracania wzroku i obwoływania łaski tak samo i ja uczestnicząc w Jego misi jestem do tego powołany, Jestem posłany do ludzi, aby ogłosić Rok Łaski. Dane mi było doświadczyć na nowo że pierwszym przykazaniem miłosierdzia jest GŁOSZENIE EWANGELII. Dzieła miłosierdzia to głoszenie Dobrej Nowiny. We wszystkim jest Chrystus a ja jestem Jego owcą. Rodowałem się tym że na nowo Bóg zmienił mnie z niewolnika w Syna.  Tylu gorliwych kapłanów, o których można powiedzieć "ze coś im się chce", razem a nie obok siebie. Pan pozwolił mi zdjąć sandały i stanąć w pokorze przed drugim. Dziękuję za to że mogę uczestniczyć w budowaniu Jego Ciała ucząc się tego od Czcigodnego Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego.

                 ks. Sławomir Wojciechowski

 

Nasz Pan w Swoim Słowie zostawił nam wiele dowodów, że w jego oczach nie jest najważniejszym, żeby dobrze zaczynać. Inaczej historie uciekającego Jonasza, Samuela niesłyszącego głosu Pana, czy gorliwego, na swój sposób, Szawła byłyby biografiami porażek i beznadziei. Ale faktycznie w oczach Pana nie jest najważniejszym, żeby dobrze zaczynać, ale chyba każdy z nas odkrywa, że dobrze zacząć też jest ważne. Takim dobrym zaczęciem były dla mnie pierwsze przeżywane przeze mnie, jako ksiądz - wśród księży, rekolekcje organizowane przez Unię Kapłanów Chrystusa Sługi w Krościenku.

Dziękuję Panu, że dał mi ten czas doświadczania najpierw Jego obecności, w Jego Słowie, w Eucharystii i Sakramencie Pojednania. Ale dziękuję Mu też za doświadczenie wspólnoty kapłanów, którym „chce się” pracować nad sobą, walczyć o życie w głębokiej zażyłości z Panem, dzielić tym, jak Pan działa w ich życiu. Kapłanów, którzy wiedzą, że i nam w naszej kapłańskiej wspólnocie grozi pokusa stania się „kolegami z pracy”, zamiast budowania relacji na poziomi braci w wierze.

W końcu dziękuję Panu, za dar Ruchu Światło – Życie, który prowadzi mnie przez życie, od kilkunastu miesięcy kapłańskie, uświadamiając jakim ważnym jest walka o moją świętość, o nowego człowieka, nową wspólnotę i nową kulturę, które to mają stać się najpierw treścią mojego życia, abym mógł się potem dzielić tym z innymi.

Doświadczyłem też przedziwnego działania Pana, który wielkich rzeczy może dokonać, nawet przez niewyłączony na czas rekolekcji telefon. Pewna rozmowa, wtorkowego popołudnia zmieniła czas „przytulnego” przeżycia tego czasu na głęboką refleksję jak wiele jeszcze we mnie duchowej biedy. I jak głos echa docierają do mnie potem do mnie słowa Magnificat, że to Pan jest tym który słabych czyni mocnymi, głodnych nasyca dobrami, który czyni wielkie rzeczy! Jemu chwała!

Nasz Pan w Swoim Słowie zostawił nam wiele dowodów, że w jego oczach nie jest najważniejszym, żeby dobrze zaczynać. Inaczej historie uciekającego Jonasza, Samuela niesłyszącego głosu Pana, czy gorliwego, na swój sposób, Szawła byłyby biografiami porażek i beznadziei. Ale faktycznie w oczach Pana nie jest najważniejszym, żeby dobrze zaczynać, ale chyba każdy z nas odkrywa, że dobrze zacząć też jest ważne. Takim dobrym zaczęciem były dla mnie pierwsze przeżywane przeze mnie, jako ksiądz - wśród księży, rekolekcje organizowane przez Unię Kapłanów Chrystusa Sługi w Krościenku.

Dziękuję Panu, że dał mi ten czas doświadczania najpierw Jego obecności, w Jego Słowie, w Eucharystii i Sakramencie Pojednania. Ale dziękuję Mu też za doświadczenie wspólnoty kapłanów, którym „chce się” pracować nad sobą, walczyć o życie w głębokiej zażyłości z Panem, dzielić tym, jak Pan działa w ich życiu. Kapłanów, którzy wiedzą, że i nam w naszej kapłańskiej wspólnocie grozi pokusa stania się „kolegami z pracy”, zamiast budowania relacji na poziomi braci w wierze.

W końcu dziękuję Panu, za dar Ruchu Światło – Życie, który prowadzi mnie przez życie, od kilkunastu miesięcy kapłańskie, uświadamiając jakim ważnym jest walka o moją świętość, o nowego człowieka, nową wspólnotę i nową kulturę, które to mają stać się najpierw treścią mojego życia, abym mógł się potem dzielić tym z innymi.

Doświadczyłem też przedziwnego działania Pana, który wielkich rzeczy może dokonać, nawet przez niewyłączony na czas rekolekcji telefon. Pewna rozmowa, wtorkowego popołudnia zmieniła czas „przytulnego” przeżycia tego czasu na głęboką refleksję jak wiele jeszcze we mnie duchowej biedy. I jak głos echa docierają do mnie potem do mnie słowa Magnificat, że to Pan jest tym który słabych czyni mocnymi, głodnych nasyca dobrami, który czyni wielkie rzeczy! Jemu chwała!

ks. Marcin Sternal

 

Rekolekcje kapłańskie w Krościenku zawsze są dla mnie czasem szczególnym, czasem, na który czekam. Tak było również w tym roku. W cyklu oaz specjalistycznych dla kapłanów nadszedł czas na rekolekcje dotyczące charyzmatu Oazy rekolekcyjnej. Temat bliski każdemu księdzu związanemu z Ruchem, bo przecież Oaza rekolekcyjna jest bodaj najbardziej powszechną formą oazowej aktywności dla kapłanów - zarówno tych wywodzących się z Oazy, jak i tych, którzy z Ruchem zetknęli się później. 

Konferencje i spotkania w grupach potwierdziły prawdę, którą przeżywałem już od jakiegoś czasu - że nic tak bardzo nie gwarantuje owocności rekolekcji oazowych jak wierność charyzmatowi przekazanemu nam przez Czcigodnego Sługę Bożego, Ojca Franciszka. Mogłem na nowo odkryć aktualność wszystkich założeń formacyjnych Ruchu, poprzez przypomnienie podstawowych zasad Oazy rekolekcyjnej. takich jak: droga dnia rekolekcji, droga 15 dni. Mogłem także wsłuchać się w słowa świadectwa kapłanów, którzy od lat prowadząc Oazy rekolekcyjne w duchu posłuszeństwa charyzmatowi odkrywają konkretne owoce swojej posługi.

Wielkim odkryciem była dla mnie idea tworzenia wspólnot kapłańskich w diecezjach i rejonach Ruchu. Choć mam to wielkie szczęście, że w mojej diecezji taka grupa od dawna istnieje i rozwija się, rekolekcje dały mi impuls do podjęcia uczestnictwa w jej spotkaniach w nowy, głębszy sposób,

Kolejnym darem, który chyba jest jednym z głównych powodów, dla których co roku wybieram rekolekcje w Krościenku był dar rekolekcyjnej wspólnoty kapłanów, którzy dzielili się swoim przeżywaniem relacji z Bogiem w czasie spotkań w małej grupie, czy podczas homilii i konferencji.

Byłem szczególnie zbudowany świeżością spojrzenia na posługę w Ruchu kapłanów starszych już wiekiem, którzy nie tylko się nie wypalili, ale swoim świadectwem pomogli mi odzyskać zapał do dalszej pracy nad formacją własną i innych.

Bogu niech będą dzięki za czas rekolekcji, za wszystkich, którymi posłużył się, aby w tym czasie docierać do serc uczestników. 

ks. Krzysztof Mierzejewski

Świadectwa diakonii posługującej podczas rekolekcji kapłańskich

Rekolekcje kapłańskie, czyli jak przeżyć rekolekcje inaczej niż dotychczas.

Jesteśmy małżeństwem od 28 lat, od wielu już lat w Domowym Kościele, a od kilku - jesteśmy członkami CDOR. To zobowiązuje. Pracujemy w kręgu w ciągu roku. Kształtujemy się w naszej diecezjalnej DOR, jeździmy na oazy, jako prowadzący lub uczestnicy. W listopadzie pojechaliśmy do Krościenka, do posługi w czasie rekolekcji dla kapłanów. I to było zupełnie inne przeżycie rekolekcji, choć jednocześnie, podobne do poprzednich.

Dlaczego? Bo łączył je ten sam charyzmat i te same zasady organizacyjne. Charyzmat RŚŻ i zasada rekolekcji przeżyciowych. Dlaczego inne? Bo uczestniczyło w nich ok.100 kapłanów (a nie jeden lub dwóch, jak w wakacje), a oprócz nich kilka pań z Instytutu, młodzież ze scholi, 3 małżeństwa plus dwóch mężów bez żon i dwóch studentów. Grażyna czuwała nad całością, panowie tworzyli diakonię liturgiczną, panie pomagały w diakoniach średnich, czuwały też nad kawą itp. Osoby świeckie każdego dnia, w trakcie konferencji, dawały świadectwo o swoim przeżyciu oazy.

Wielkim przeżyciem dla nas było uczestnictwo we mszy św. z tyloma kapłanami. Po raz pierwszy, to osoby świeckie były w mniejszości i to znacznej. I potem czas komunii, kiedy kapłani z ławek kościoła podchodzili procesyjnie do ołtarza. Szli i szli z kolejnych ławek. To takie inne, ale jednocześnie radosne. Tylu księży wybrało na swoje rekolekcje Centrum Ruchu w Krościenku. Tylu po raz kolejny lub po raz pierwszy chciało przeżyć rekolekcje w duchu oazy, przeżyć, jako uczestnicy (a nie jako prowadzący). Co za tym idzie: także tylu kapłanów chciało odnowić lub umocnić swoją wiedzę o Ruchu.

Bardzo to nas cieszy i to z egoistycznych pobudek. To ci kapłani potem pojadą prowadzić rekolekcje, w których będziemy uczestniczyć my albo nasze dzieci, to oni będą nas prowadzić przez charyzmat Ruchu.

Jagoda i Jurek z Lublina

 

Dla mnie rekolekcje w Krościenku to wydarzenie w każdym wymiarze wyjątkowe. Do Krościenka zawsze chciałem pojechać i modlić się w kaplicy Chrystusa Sługi. Stało się to zaraz po dotarciu do CENTRUM RUCHU.  Od tej chwili czułem, że nareszcie jestem tam gdzie powinienem i robię to co jest dla mnie najważniejsze.

Codzienna Eucharystia, jutrznia, konferencje i nieszpory wypełniały ten czas pełny wzruszeń, a przede wszystkim rozwoju mnie jako osoby wierzącej i pragnącej pogłębiać i umacniać moją wiarę. To co wyróżnił bym to chwile przeżywane podczas Eucharystii i codziennych konferencji, które pokazywały jak troski kapłańskie są bliskie mojemu sercu.

Dziękuję Bogu za te cztery dni przeżyte z Bogiem w gronie wspaniałych przyjaciół i tylu księży którzy dzieli ze mną czas wzrastania.

Chwała Panu Lucjan z Lublina parafia pw. Trójcy Przenajświętszej.

Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_12-57-09_111 rk-2015-11-25_12-57-09_111
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_12-03-53_94 rk-2015-11-25_12-03-53_94
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_12-52-24_05 rk-2015-11-23_12-52-24_05
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_12-31-05_49 rk-2015-11-24_12-31-05_49
apdc1511
apdc1511 apdc1511
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_12-52-06_108 rk-2015-11-25_12-52-06_108
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_20-47-16_24 rk-2015-11-23_20-47-16_24
rk-2015-11-...
rk-2015-11-26_11-59-58_147 rk-2015-11-26_11-59-58_147
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
apdc1583
apdc1583 apdc1583
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_12-02-34_34 rk-2015-11-24_12-02-34_34
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_12-52-03_04 rk-2015-11-23_12-52-03_04
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_12-01-36_32 rk-2015-11-24_12-01-36_32
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_16-12-27_73 rk-2015-11-24_16-12-27_73
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_13-08-12_69 rk-2015-11-24_13-08-12_69
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_20-40-55_22 rk-2015-11-23_20-40-55_22
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-26_11-57-49_139 rk-2015-11-26_11-57-49_139
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_12-58-13_112 rk-2015-11-25_12-58-13_112
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_19-25-25_11 rk-2015-11-23_19-25-25_11
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_13-06-53_125 rk-2015-11-25_13-06-53_125
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_08-15-53_02 rk-2015-11-23_08-15-53_02
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_12-05-12_36 rk-2015-11-24_12-05-12_36
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_12-42-57_105 rk-2015-11-25_12-42-57_105
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_19-35-29_14 rk-2015-11-23_19-35-29_14
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_20-26-42_20 rk-2015-11-23_20-26-42_20
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
20151124_10...
20151124_103701 20151124_103701
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-26_11-58-07_141 rk-2015-11-26_11-58-07_141
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_13-05-05_121 rk-2015-11-25_13-05-05_121
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-26_12-32-01_152 rk-2015-11-26_12-32-01_152
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-26_10-10-46_130 rk-2015-11-26_10-10-46_130
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_13-00-07_55 rk-2015-11-24_13-00-07_55
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_13-06-26_65 rk-2015-11-24_13-06-26_65
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_12-14-47_43 rk-2015-11-24_12-14-47_43
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_13-00-46_116 rk-2015-11-25_13-00-46_116
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_12-14-20_42 rk-2015-11-24_12-14-20_42
apdc1582
apdc1582 apdc1582
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_13-12-00_71 rk-2015-11-24_13-12-00_71
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_19-46-02_16 rk-2015-11-23_19-46-02_16
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_12-37-43_101 rk-2015-11-25_12-37-43_101
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_12-18-19_97 rk-2015-11-25_12-18-19_97
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_11-57-50_30 rk-2015-11-24_11-57-50_30
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_19-35-38_15 rk-2015-11-23_19-35-38_15
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_13-07-21_67 rk-2015-11-24_13-07-21_67
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_08-45-24_83 rk-2015-11-25_08-45-24_83
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_16-18-52_75 rk-2015-11-24_16-18-52_75
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_12-13-40_40 rk-2015-11-24_12-13-40_40
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_20-23-03_18 rk-2015-11-23_20-23-03_18
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_13-02-27_119 rk-2015-11-25_13-02-27_119
rk-2015-11-...
rk-2015-11-26_10-43-07_133 rk-2015-11-26_10-43-07_133
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_12-03-20_92 rk-2015-11-25_12-03-20_92
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-26_10-11-14_132 rk-2015-11-26_10-11-14_132
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_16-20-18_09 rk-2015-11-23_16-20-18_09
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_13-08-05_68 rk-2015-11-24_13-08-05_68
apdc1527
apdc1527 apdc1527
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_20-16-13_17 rk-2015-11-23_20-16-13_17
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_10-13-38_86 rk-2015-11-25_10-13-38_86
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_13-00-48_57 rk-2015-11-24_13-00-48_57
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-26_11-57-41_138 rk-2015-11-26_11-57-41_138
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_08-30-06_03 rk-2015-11-23_08-30-06_03
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_13-00-43_115 rk-2015-11-25_13-00-43_115
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_19-26-49_13 rk-2015-11-23_19-26-49_13
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_12-26-50_44 rk-2015-11-24_12-26-50_44
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_12-11-34_39 rk-2015-11-24_12-11-34_39
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_12-56-19_110 rk-2015-11-25_12-56-19_110
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_13-01-35_118 rk-2015-11-25_13-01-35_118
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_20-56-50_25 rk-2015-11-23_20-56-50_25
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_10-26-46_87 rk-2015-11-25_10-26-46_87
img_2015112...
img_20151123_135404 img_20151123_135404
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_12-38-10_102 rk-2015-11-25_12-38-10_102
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_08-11-12_77 rk-2015-11-25_08-11-12_77
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
apdc1594
apdc1594 apdc1594
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_11-57-31_28 rk-2015-11-24_11-57-31_28
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_11-57-42_29 rk-2015-11-24_11-57-42_29
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_12-18-37_99 rk-2015-11-25_12-18-37_99
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-26_12-02-41_149 rk-2015-11-26_12-02-41_149
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_08-28-10_79 rk-2015-11-25_08-28-10_79
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_20-23-16_19 rk-2015-11-23_20-23-16_19
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_16-19-59_08 rk-2015-11-23_16-19-59_08
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_08-28-48_80 rk-2015-11-25_08-28-48_80
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_13-01-14_58 rk-2015-11-24_13-01-14_58
rk-2015-11-...
rk-2015-11-26_11-58-19_143 rk-2015-11-26_11-58-19_143
apdc1600
apdc1600 apdc1600
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_11-57-50_90 rk-2015-11-25_11-57-50_90
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_12-11-10_96 rk-2015-11-25_12-11-10_96
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_10-28-24_89 rk-2015-11-25_10-28-24_89
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_12-29-52_47 rk-2015-11-24_12-29-52_47
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_12-58-30_51 rk-2015-11-24_12-58-30_51
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_12-07-25_95 rk-2015-11-25_12-07-25_95
img_2015112...
img_20151123_135343 img_20151123_135343
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_16-12-46_74 rk-2015-11-24_16-12-46_74
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_16-19-12_76 rk-2015-11-24_16-19-12_76
rk-2015-11-...
rk-2015-11-26_11-58-46_144 rk-2015-11-26_11-58-46_144
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_08-15-47_01 rk-2015-11-23_08-15-47_01
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_13-00-08_114 rk-2015-11-25_13-00-08_114
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-26_11-57-17_137 rk-2015-11-26_11-57-17_137
rk-2015-11-...
rk-2015-11-26_10-51-17_135 rk-2015-11-26_10-51-17_135
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_12-59-18_52 rk-2015-11-24_12-59-18_52
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_13-07-13_66 rk-2015-11-24_13-07-13_66
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_13-04-13_61 rk-2015-11-24_13-04-13_61
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_11-57-54_31 rk-2015-11-24_11-57-54_31
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-26_10-51-21_136 rk-2015-11-26_10-51-21_136
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_12-26-54_45 rk-2015-11-24_12-26-54_45
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-26_11-59-17_146 rk-2015-11-26_11-59-17_146
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_20-44-09_23 rk-2015-11-23_20-44-09_23
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_13-00-58_117 rk-2015-11-25_13-00-58_117
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_21-02-44_27 rk-2015-11-23_21-02-44_27
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_08-11-19_78 rk-2015-11-25_08-11-19_78
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
apdc1597
apdc1597 apdc1597
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_10-12-35_85 rk-2015-11-25_10-12-35_85
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
img_2015112...
img_20151123_135408 img_20151123_135408
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_20-37-45_21 rk-2015-11-23_20-37-45_21
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_13-00-03_54 rk-2015-11-24_13-00-03_54
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-23_20-59-48_26 rk-2015-11-23_20-59-48_26
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_13-10-46_129 rk-2015-11-25_13-10-46_129
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_12-58-04_50 rk-2015-11-24_12-58-04_50
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
rk-2015-11-...
rk-2015-11-24_13-01-33_59 rk-2015-11-24_13-01-33_59
rk-2015-11-...
rk-2015-11-25_13-05-58_123 rk-2015-11-25_13-05-58_123
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015
Rekolekcje ...
Rekolekcje Kapłańskie 2015 Rekolekcje Kapłańskie 2015

   
© OAZA.PL/CDOR