Zapraszamy do obejżenia galefii  

OJDOR luty ...
OJDOR luty 2013 OJDOR luty 2013
OJDOR luty ...
OJDOR luty 2013 OJDOR luty 2013
OJDOR luty ...
OJDOR luty 2013 OJDOR luty 2013
OJDOR luty ...
OJDOR luty 2013 OJDOR luty 2013

   W Oazie Jedności Diakoni Oaz Rekolekcyjnych, która odbyła się w dniach od 8 do 10 lutego 2013 r. w Domu Ruchu Światło-Życie pod Jasną Górą, wzięli udział przedstawiciele 12 diecezji z 5 filii, reprezentowanych przez 4 księży i 26 osób świeckich, w tym 7 małżeństw z Domowego Kościoła. „Jubileuszowe”, bo już piąte spotkanie tego typu przebiegało pod hasłem „Ewangelizacja w oazach rekolekcyjnych dla przekazu wiary chrześcijańskiej”.

    Pod względem merytorycznym spotkanie było podzielone na dwa zasadnicze wątki: sobotni – Ewangelizacja ad intra oraz niedzielny – Ewangelizacja ad extra. Pierwsza z wymienionych rzeczywistości w czasie oazy rekolekcyjnej skupia się wokół świadectwa, natomiast druga realizuje się na wyprawach ewangelizacyjnych. Dzieliliśmy się doświadczeniami w obu kwestiach. Jednym z bardziej dyskutowanych punktów był temat przyjęcia Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Podkreślono, że ta ważna chwila może zostać łatwo przeoczona przez uczestników oazy, jeśli w planie czwartego dnia inne elementy przeżyciowe zostaną bardziej wyeksponowane niż Eucharystia. To właśnie w trakcie Eucharystii, która jest szczytem życia chrześcijańskiego, dotykamy Chrystusa tak bardzo, że jak zaznaczył to ks. Maciej Krulak, bardziej już nie można. Innym ważnym wydarzeniem, które bywa czasami, niestety, pomijane w czasie oaz rekolekcyjnych, szczególnie w oazach rodzin, jest jutrznia ewangelizacyjna czwartego dnia oazy, w czasie której animatorzy świadczą o tym, co Chrystus zdziałał w ich życiu, zaś kapłan orędziem i wezwaniem zachęca do aktu zawierzenia siebie Chrystusowi. Animatorzy mają jeszcze możliwość w czasie spotkań w grupach i kręgach na kontynuację swojego świadectwa, w myśl zasady, że mamy o czym świadczyć i każdą okazję wykorzystujemy, by za każdym razem mówić o czym innym. Z dawaniem świadectwa związane były zajęcia warsztatowe w sobotę. Uczestnicy mieli na napisać świadectwo nie dłuższe niż 100 słów. Podczas podsumowania omówiono najczęstsze błędy pojawiające się w trakcie przygotowania i mówienia świadectwa.

   Zgłębienie drugiego z wątków spotkania - Ewangelizacja ad extra - miało nam przypomnieć, że podstawowym celem ewangelizacji nie jest zdobywanie nowych członków dla Ruchu czy jakiejkolwiek innej wspólnoty, ale dla Chrystusa.

   Teksty liturgii słowa z tych dni wkomponowały się znakomicie w tematykę zjazdu. Ksiądz Aleksander Suchocki zauważył w jednej z homilii, że animatorom posługującym na oazach często brakuje już po rekolekcjach chęci, aby zgodnie ze słowami Chrystusa, spisanymi w Ewangelii wg św. Marka: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”, po okresie posługi znaleźć czas także na spotkanie z Bogiem we wspólnocie. Mówiąc to, były łomżyński moderator diecezjalny miał na myśli brak zainteresowania udziałem w spotkaniu dla animatorów, które w formie oazy modlitwy byłoby dziękczynieniem za dzieło rekolekcji oraz wypoczynkiem po trudach związanych z posługą.

   Także niedzielna Ewangelia była wymowna. Jezus kazał Piotrowi wypłynąć, mimo iż ten przez całą noc łowił i nic nie zebrał. Ksiądz Krulak wskazał postawę Piotra jako godną naśladowania. Przecież to on był rybakiem i znał się na połowach, a mimo to słuchał kogoś, kto może zna się na stolarce lub ma doświadczenie w byciu pasterzem, ale nie zna się na rybołówstwie. Piotr wykonał polecenia Jezusa i zaraz po tym, widząc wynik swego posłuszeństwa – obfity połów, postanowił być posłuszny Jezusowi już na zawsze.

   Podczas OJDOR odbyło się także bardzo pracowite, i jak ufamy owocne, spotkanie Centralnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych.

Następne spotkania OJDOR w październiku! Już dziś warto zaznaczyć w kalendarzu terminy spotkań w OJDOR 2013/2014:

18-20.10.2013r.

07-09.02.2014r.

Serdecznie dziękujemy Ks. Mariuszowi Foltyńskiemu, moderatorowi diecezjalnemu za wielkie serce i rodzinną atmosferę

Serdecznie zapraszamy!

Tomasz Rusiniak - Diecezja Bydgoska

   
© OAZA.PL/CDOR