Rozmiar tekstu: A A A
reset

Kontakty


Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie Bp Krzysztof Włodarczyk

Informacje o otrzymywanych łaskach i wysłuchanych modlitwach dzięki wstawiennictwu sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Kuria Metropolitalna
ul. Jordana 39
40-043 Katowice

Moderator Generalny
ks. Marek Sędek

Centrum Ruchu Światło-Życie
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel. 18 262 32 35
kom. 660 402 330
e-mail: KopiaGorka(at)oaza.pl
Diakonia Oaz Rekolekcyjnych: dor.kgorka(at)oaza.pl

Międzynarodowy Sekretariat Ruchu Światło-Życie

International Office of the Light-Life Movement

office(at)oaza.pl

Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Światło-Życie MARIANUM
Kreuzweg 28D-67316 Carlsberg/PF Niemcy
tel. (0-049)6356 228
e-mail: info(at)oaza.de

Para Krajowa Domowego Kościoła

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
k.p.maciejewscy(at)gmail.com

Moderator Krajowy Domowego Kościoła
ks.  Krzysztof Łapiński

Sekretariat Domowego Kościola
ul. Jagiellońska 100
34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel. (0 18) 262 39 42
e-mail: jagiellonska(at)oaza.pl

Moderator krajowy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
Ks. Wojciech Ignasiak

Instytut Niepokalanej Matki Kościoła
ul. ks. Franciszka Blachnickiego 25
34-450 Krościenko nad Dunajcem
e-mail: INMK(at)oaza.pl

Stowarzyszenie „Unia Kapłanów Chrystusa Sługi”
Moderator Unii ks. Waldemar Maciejewski

Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
e-mail: diakonia(at)oaza.pl

Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych (zgłoszenia na oazy)
adres jak Centrum
e-mail: CDOR(at)oaza.pl

Wydawnictwo Światło-Życie
(zamawianie materiałów formacyjnych)
ul. Królowej Jadwigi 148
30-212 Kraków
tel.: 12/ 425 30 88
e-mail: wydawnictwo(at)wydawnictwo-oaza.pl
www.wydawnictwo-oaza.pl

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie w Lublinie
ul. Ks. Wojciecha Danielskiego 13
20-806 Lublin
e-mail: archiwum(at)oaza.pl

Fundacja „Światło-Życie”
ul. Różyckiego 8
40-589 Katowice
tel. (0 32)251 88 20
e-mail: fundacja(at)oaza.pl

Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy
im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach
ul. Gawronów 20
40-527 Katowice
e-mail: jutrzenka(at)oaza.pl

Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kurator IFPL
ks. dr Piotr Kulbacki
0 691 69 42 21
e-mail: PiotrKulbacki(at)kul.pl
PiotrKulbacki(at)oaza.pl
www.ifpl-kul.pl

ODWAGA
Ośrodek Ruchu Światło-Życie

ul. Ks. F. Blachnickiego 8
20-806 Lublin
e-mail: odwaga(at)oaza.pl

Rzecznik prasowy Ruchu Światło-Życie
Krzysztof Jankowiak
e-mail: K.Jankowiak(at)oaza.pl

„Wieczernik” – pismo Ruchu Światło-Życie
e-mail: wieczernik@oaza.pl

„List do wspólnot rodzinnych Domowy Kościół”
Katarzyna i Paweł Maciejewscy
k.p.maciejewscy(at)gmail.com

„Eleuteria” – kwartalnik KWC
e-mail: eleuteria(at)oaza.pl

Numery kont

A. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
Bank Polska Kasa Opieki SA I o. w Nowym Targu, NRB: 55 1240 1574 1111 0010 9045 1651.
Na to konto wpłacamy składki od członków DIAKONII, na fundusz moderatora, na funkcjonowanie diakonii centralnych, wpłaty „od uczestnika”.

B. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
Bank Polska Kasa Opieki SA I o. w Nowym Targu, NRB: 94 1240 1574 1111 0010 9045 3277.
Na to konto dokonujemy wpłat na proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

C. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” w Krościenku
BS w Krościenku n. Dunajcem:

  • NRB: 05 8817 0000 2001 0020 3300 0001 – rachunek KOPIA GÓRKA:
    Jest to konto Centrum Ruchu w Krościenku i na nie należy wpłacać różne ofiary, tj.: na funkcjonowanie, na modernizację i remonty w Centrum w Krościenku;
  • 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102 – DOR – rachunek DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH: Jest to konto CDOR i na nie należy wpłacać zaliczki na rekolekcje organizowane przez CDOR (zawsze z dokładnym opisem: kto, który turnus, jakie rekolekcje) oraz ofiary na fundusz rekolekcyjny;

D. Fundacja „Światło-Życie”, Ośrodek w Krościenku
BS w Krościenku n. Dunajcem, NRB: 25 8817 0000 2001 0000 1209 0001
.
Na to konto wpłacać można darowizny na rzecz Fundacji. Są to darowizny na cele statutowe Ośrodka Fundacji w Krościenku oraz na pismo KWC „Eleuteria”.

E. Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego,
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n/Dunajcem
Bank Pekao SA IV Oddział w Lublinie, nr NRB: 31 1240 2500 1111 0010 0281 5117.
Na to konto wpłacamy pieniądze przeznaczone na wsparcie archiwum głównego Ruchu

F. Diakonia Miłosierdzia

Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie
ks. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
Getin Bank 50 1560 0013 2022 0180 3000 0020  – rachunek Diakonii Miłosierdzia

Na  to konto wpłacamy środki przeznaczone na pomoc dla osób potrzebujących wsparcia materialnego, rzeczowego lub rodzin, które dotknęła inna trudna sytuacja życiowa. Wsparcie rekolekcji organizowanych w temacie Bożego Miłosierdzia.

G. Diakonia Misyjna

Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie
ks. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
Getin Bank 08 1560 1111 2022 0180 3000 0018 – Cele statutowe: misje

Na to konto wpłacamy środki przeznaczone na projekty misyjne Ruchu Światło-Życie (organizowanie rekolekcji oazowych poza granicami Polski, pomoc w przyjeździe obcokrajowców na oazy w Polsce).

 

Nie przegap

Rekolekcje

Zaproszenia

Kalendarz

STRONY OAZOWE