Moderator Generalny
ks. Marek Sędek

Centrum Ruchu Światło-Życie
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel. 18 262 32 35
kom. 660 402 330
e-mail: KopiaGorka@oaza.pl
Diakonia Oaz Rekolekcyjnych: dor.kgorka@oaza.pl

Międzynarodowy Sekretariat Ruchu Światło-Życie

International Office of the Light-Life Movement

office@oaza.pl

Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Światło-Życie MARIANUM
Kreuzweg 28D-67316 Carlsberg/PF Niemcy
tel. (0-049)6356 228
e-mail: marianum@oaza.de

Para Krajowa Domowego Kościoła

Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie
502 346 586
dkpk0921@gmail.com

Moderator Krajowy Domowego Kościoła

ks. kan. dr inż. Damian Kwiatkowski
504 730 161
ks.d.kwiatkowski@archiczest.pl

Sekretariat Domowego Kościola
ul. Jagiellońska 100
34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel. (0 18) 262 39 42
e-mail: jagiellonska@oaza.pl

Moderator krajowy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
Ks. Jarosław Błażejak
xjarek@gmail.com

Instytut Niepokalanej Matki Kościoła
ul. ks. Franciszka Blachnickiego 25
34-450 Krościenko nad Dunajcem
e-mail: INMK@oaza.pl

Stowarzyszenie „Unia Kapłanów Chrystusa Sługi”
Moderator Unii ks. Waldemar Maciejewski

Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
e-mail: diakonia@oaza.pl

Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych (zgłoszenia na oazy)
adres jak Centrum
e-mail: CDOR(at)oaza.pl

Wydawnictwo Światło-Życie
(zamawianie materiałów formacyjnych)
ul. Królowej Jadwigi 148
30-212 Kraków
tel.: 12/ 425 30 88
e-mail: wydawnictwo@wydawnictwo-oaza.pl
www.wydawnictwo-oaza.pl

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie w Lublinie
ul. Ks. Wojciecha Danielskiego 13
20-806 Lublin
e-mail: archiwum@oaza.pl

Fundacja „Światło-Życie”
ul. Różyckiego 8
40-589 Katowice
tel. (0 32)251 88 20
e-mail: fundacja@oaza.pl

Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy
im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach
ul. Gawronów 20
40-527 Katowice
e-mail: jutrzenka@oaza.pl

Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kurator IFPL
ks. dr Piotr Kulbacki
0 691 69 42 21
e-mail: PiotrKulbacki@kul.pl
PiotrKulbacki@oaza.pl
www.ifpl-kul.pl

ODWAGA
Ośrodek Ruchu Światło-Życie

ul. Ks. F. Blachnickiego 8
20-806 Lublin
e-mail: odwaga(at)oaza.pl

„Wieczernik” – pismo Ruchu Światło-Życie
e-mail: wieczernik@oaza.pl

„List do wspólnot rodzinnych Domowy Kościół”
Katarzyna i Paweł Maciejewscy
k.p.maciejewscy@gmail.com

„Eleuteria” – kwartalnik KWC
e-mail: eleuteria@oaza.pl

Informacje o otrzymywanych łaskach i wysłuchanych modlitwach dzięki wstawiennictwu sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Kuria Metropolitalna
ul. Jordana 39
40-043 Katowice

Numery kont

A. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
Bank Polska Kasa Opieki SA I o. w Nowym Targu, NRB: 55 1240 1574 1111 0010 9045 1651
Na to konto wpłacamy składki od członków DIAKONII, na fundusz moderatora, na funkcjonowanie diakonii centralnych, wpłaty „od uczestnika”.

B. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
Bank Polska Kasa Opieki SA I o. w Nowym Targu, NRB: 94 1240 1574 1111 0010 9045 3277
Na to konto dokonujemy wpłat na proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

C. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” w Krościenku
BS w Krościenku n. Dunajcem:

  • NRB: 05 8817 0000 2001 0020 3300 0001 rachunek KOPIA GÓRKA:
    Jest to konto Centrum Ruchu w Krościenku i na nie należy wpłacać różne ofiary, tj.: na funkcjonowanie, na modernizację i remonty w Centrum w Krościenku;
  • 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102 – DOR – rachunek DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH: Jest to konto CDOR i na nie należy wpłacać zaliczki na rekolekcje organizowane przez CDOR (zawsze z dokładnym opisem: kto, który turnus, jakie rekolekcje) oraz ofiary na fundusz rekolekcyjny;

D. Fundacja „Światło-Życie”, Ośrodek w Krościenku
BS w Krościenku n. Dunajcem, NRB: 25 8817 0000 2001 0000 1209 0001

Na to konto wpłacać można darowizny na rzecz Fundacji. Są to darowizny na cele statutowe Ośrodka Fundacji w Krościenku oraz na pismo KWC „Eleuteria”.

E. Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego,
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n/Dunajcem
Bank Pekao SA IV Oddział w Lublinie, nr NRB: 31 1240 2500 1111 0010 0281 5117
Na to konto wpłacamy pieniądze przeznaczone na wsparcie archiwum głównego Ruchu

F. Diakonia Miłosierdzia

Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie
ks. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
Bank Pekao SA nr 05 1240 1574 1111 0010 9064 6842 rachunek Diakonii Miłosierdzia

Na  to konto wpłacamy środki przeznaczone na pomoc dla osób potrzebujących wsparcia materialnego, rzeczowego lub rodzin, które dotknęła inna trudna sytuacja życiowa. Wsparcie rekolekcji organizowanych w temacie Bożego Miłosierdzia.

G. Diakonia Misyjna

Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie
ks. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
PeKaO 40 1240 1574 1111 0010 9064 7764 – Cele statutowe: misje

Na to konto wpłacamy środki przeznaczone na projekty misyjne Ruchu Światło-Życie (organizowanie rekolekcji oazowych poza granicami Polski, pomoc w przyjeździe obcokrajowców na oazy w Polsce).