Dzieła wspomagane przez Fundację Światło-Życie

Odliczenie 1% podatku przy rozliczeniu podatkowym nie jest jedyną możliwością finansowego wsparcia Ruchu. Innym sposobem są wpłaty darowizn na rzecz Ruchu na podane niżej konta. Wpłaty te można odliczać od podatku do wysokości aż 6% uzyskanego dochodu jako darowizny przeznaczone na cele kultu religijnego. Wpłat można dokonywać przez cały rok.

Informacje o ulgach i odliczeniach związanych z darowiznami na cele kościelne.

Konta

A. Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Bank Polska Kasa Opieki SA I o. w Nowym Targu, NRB: 55 1240 1574 1111 0010 9045 1651 Na to konto wpłacamy składki od członków DIAKONII, na fundusz moderatora, na funkcjonowanie diakonii centralnych, wpłaty „od uczestnika”.

B. Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Bank Polska Kasa Opieki SA I o. w Nowym Targu, NRB: 94 1240 1574 1111 0010 9045 3277 Na to konto dokonujemy wpłat na proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

C. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” w Krościenku BS w Krościenku n. Dunajcem:

  • NRB: 05 8817 0000 2001 0020 3300 0001 rachunek KOPIA GÓRKA: Jest to konto Centrum Ruchu w Krościenku i na nie należy wpłacać różne ofiary, tj. na funkcjonowanie, na modernizację i remonty w Centrum w Krościenku;
  • NRB: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102 – DOR rachunek DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH: Jest to konto CDOR i na nie należy wpłacać zaliczki na rekolekcje organizowane przez CDOR (zawsze z dokładnym opisem: kto, który turnus, jakie rekolekcje) oraz ofiary na fundusz rekolekcyjny.

D. Fundacja „Światło-Życie”, Ośrodek w Krościenku BS w Krościenku n. Dunajcem, NRB: 25 8817 0000 2001 0000 1209 0001. Na to konto wpłacać można darowizny na rzecz Fundacji. Są to darowizny na cele statutowe Ośrodka Fundacji w Krościenku oraz na pismo KWC „Eleuteria”.

E. Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n. Dunajcem Bank Pekao SA IV Oddział w Lublinie, nr NRB: 57 1160 2202 0000 0001 8317 7294. Na to konto wpłacamy pieniądze przeznaczone na wsparcie archiwum głównego Ruchu