Kontakt

Odpowiedzialny Diakonii:
Marcin Łęczycki

sekretarz CDKS
Waldemar Bajdecki

Odpowiedzialny za Zespół Administratorów Serwera
Wojciech Rząsa

Kontakt z Diakonią:
cdks@oaza.pl

Serwis oaza.pl:
redakcja@oaza.pl

Serwis foto.oaza.pl:
marek.nackowski@gmail.com

Odpowiedzialni – filie:
filia Krakowska –
filia Lubelska –
filia Poznańska – Małgorzata Kasprowicz
filia Pelpińska – Łukasz Grzenkowicz lgrzenkowicz@pelplin.oaza.pl
filia Śląska – Marek Nackowski marek.nackowski@gmail.com
filia Warszawska – Marcin Chądzyński marchadzynski@gmail.com