Formacja

Formacja Diakonii Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie

Oprócz całorocznej pracy i formacji w parafii, rejonie lub diecezji, zapraszamy do udziału w rekolekcjach i spotkaniach diakonijnych: Oazie Rekolekcyjnej Diakonii Komunikowania Społecznego, ogólnopolskiej oazie jedności DKS oraz w różnego rodzaju warsztatach specjalistycznych.
Działalność formacyjno-edukacyjna odbywa się na czterech płaszczyznach:

  1. formacja podstawowa, wprowadzająca w posługę w diakonii (Proponujemy Pakiet na Start – cykl konspektów dla grup rozpoczynających pracę w diakonii. Pozwalają one na zapoznanie się z misją diakonii, celami i zasadami działania);
  2. formacja permanentna;
  3. formacja specjalistyczna (Powinna mieć miejsce nie na spotkaniach ogólnych w ciągu roku, ale poprzez uczestnictwo w różnych warsztatach zewnętrznych lub organizowanych przez DKS);
  4. spotkania edukacyjne – Wolni i wyzwalający w mediach.

Formacja w ciągu roku (w ramach diakonii diecezjalnych)

Częstotliwość spotkań nie powinna być częstsza niż raz w miesiącu, ustalana indywidualnie przez każdą diakonię. Pomiędzy nimi, jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą pojawić się spotkania robocze. Osoby, które nie ukończyły formacji podstawowej, powinny ją stopniowo uzupełniać.
Schemat spotkania
Spotkanie wspólnoty diakonijnej zawsze powinno się składać z części modlitewnej, która tworzy z członków diakonii rzeczywistą wspólnotę, formacyjnej oraz omówienia zadań praktycznych, związanych z konkretną posługą członków diakonii w swoim środowisku.

Część modlitewna

Dzielenie się Słowem Bożym lub inna forma modlitwy.

Część formacyjna

Temat spotkania wybiera się według potrzeb danej diakonii.

Omówienie zadań praktycznych