Jak budować diakonię?

Diakonia Komunikowania Społecznego jest wspólnotą osób, które w wyniku przeżytej wcześniej formacji odkryły swoje powołanie do służby w Kościele i Ruchu Światło-Życie poprzez animowanie różnorodnych działań medialnych. Stąd też najważniejszym zadaniem jest budowanie tej wspólnoty poprzez troskę o formację permanentną własną i innych członków diakonii oraz zapraszanie do wspólnoty nowych osób.

Diakonia przede wszystkim animuje działania medialne w diecezji czy kraju. Jej zadaniem nie jest wykonywanie ani branie odpowiedzialności za całą działalność medialną Ruchu Światło-Życie.

Ponieważ diakonie diecezjalne realizują różnorodne zadania (zależne od potrzeb diecezji i możliwości jej członków), tworzą różne struktury sprzyjające ich wykonywaniu. Można wzorować się na strukturze typowej redakcji z zespołami dziennikarskimi, fotoreporterskimi i innymi; można pracować w małych grupach skupionych wokół konkretnych zadań, dokonywać mniej lub bardziej formalnych podziałów obowiązków lub wypracować zupełnie inny sposób sprawdzający się w konkretnej sytuacji.