Jak działamy?

Diakonia Komunikowania Społecznego jest jedną z diakonii specjalistycznych działających w ramach Ruchu Światło-Życie.

Odpowiedzialni za diakonię na szczeblu centralnym uczestniczą w pracach Centralnej Diakonii Jedności, a odpowiedzialni diecezjalni w pracach Diecezjalnej Diakonii Jedności i w Dniach Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w filiach.

Wszystkich członków diakonii zapraszamy do uczestnictwa w oazach jedności oraz do współpracy przy realizacji podejmowanych przez nas projektów. Czekamy również na Wasze inicjatywy, które chcielibyście realizować w ramach naszej diakonii.

Zadania Centralnej Diakonii Komunikowania Społecznego

 • budowanie wspólnoty osób podejmujących odpowiedzialność za centralne dzieła komunikowania społecznego;
 • tworzenie płaszczyzn wymiany doświadczeń (dzielenie się własną wiedzą, pomaganie innym i czerpanie inspiracji z działań innych jest istotnym elementem rozwoju osobistego i diakonijnego);
 • koordynowanie prac diakonii diecezjalnych;
 • przygotowanie liderów, którzy mogliby koordynować duże projekty medialne międzydiecezjalne, międzydiakonijne;
 • przygotowywanie pomocy formacyjnych.

Zadania Diecezjalnej Diakonii Komunikowania Społecznego

 • budowanie wspólnoty osób podejmujących odpowiedzialność za diecezjalne dzieła komunikowania społecznego;
 • koordynowanie prac diakonii rejonowych i parafialnych związanych z realizacją misji DKS;
 • współpraca z diakonią centralną;
 • wspomaganie tych środowisk i diakonii, które medialne radzą sobie słabiej;

Na co warto zwrócić uwagę?

 • Cenne jest tworzenie wspólnej strony diecezjalnej, na której w jednym miejscu można znaleźć informacje o życiu wszystkich środowisk w danej diecezji. Nie warto tworzyć wielu małych, zamkniętych obiegów informacji.
 • Należy dbać o multiplikację wiadomości i wymianę informacji między różnymi kanałami informacyjnymi.
 • Diakonia DKS na poziomie parafii powinna się włączyć w prowadzenie strony parafialnej, gazetki, gablot. Jej członkowie powinni uczestniczyć w pracach diecezjalnej DKS.
 • Ważne jest planowanie treści, zwłaszcza relacji ze wszystkich ważniejszych spotkań w diecezji czy ogólnokrajowych, które na stronach po prostu powinny się znaleźć.
 • Trzeba budować w sobie i innych przekonanie o konieczności wymiany doświadczeń czy dzielenia się informacjami.