Kategoria: Pakiet na start

Materiały formacyjne

Pakiet na Start

O KOMUNIKOWANIU BEZPOŚREDNIM I MASOWYM CEL: • zapoznanie z podstawowymi modelami komunikowania bezpośredniego i masowego; ZASADY DOBREGO KOMUNIKOWANIA SIĘ CEL • zapoznanie z zasadami owocnego komunikowania się; O KULTURZE SPOTKANIA I DOBRYM PRZEKAZIE konspekt animatora …