Czym jest DKS?

Misję Kościoła można wyrazić w trzech słowach: kult, Słowo i miłosierdzie. Pod każdym z wymienionych pojęć kryje się ogrom teorii i praktyki, historii i przyszłości, pisanych tekstów i działających ludzi. Częścią tego ogromu, żywą częścią Kościoła, jest od kilkudziesięciu lat Ruch Światło-Życie, stawiający sobie za cel prowadzenie swoich członków do dojrzałego chrześcijaństwa. Miarą dojrzałości, w rozumieniu założyciela Ruchu, Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, jest gotowość do podjęcia służby zgodnie z otrzymanym charyzmatem, między innymi w diakoniach specjalistycznych Ruchu.

Diakonia Komunikowania Społecznego skupia ludzi, którzy dzieło ewangelizacji, podstawowe zadanie każdego ochrzczonego, realizują w świecie współczesnej kultury. Służą ad intra i ad extra, informując, formując i inspirując. Dla tych celów wykorzystują narzędzia kojarzone z pracą dziennikarzy, fotoreporterów, grafików, filmowców, dźwiękowców, informatyków, podejmują działania w dziedzinie public relations i mediach społecznościowych. Diakonia Komunikowania Społecznego nie jest jednak miejscem zastrzeżonym dla profesjonalistów, ale każdemu pozwala odkrywać i rozwijać swoje talenty.

Swoje zadania diakonia realizuje w obszarze komunikacji, poprzez obecność – na miarę możliwości i zależnie od potrzeb – we wszystkich rodzajach współczesnych mediów. Organizuje obieg informacji wewnątrz Ruchu, ale działa również na rzecz całego społeczeństwa, podejmując „głoszenie niezmiennej prawdy w języku wyrażającym jej stałą nowość” (Evangelii Gaudium 41). Dbając o wewnętrzne krążenie życia DKS łączy i koordynuje rozmaite inicjatywy o różnym zasięgu, tworzy płaszczyzny wymiany informacji, wspiera inne diakonie w efektywnym wykorzystaniu mediów, a także tworzy i utrzymuje własne gazety, strony internetowe czy fanpage’e. Katalog projektów nie jest zamknięty, ponieważ współcześnie niewiele dziedzin rozwija się równie szybko, jak narzędzia i formy zarządzania informacją. DKS ma ambicję być wszędzie tam, gdzie powstają organizacyjne i techniczne możliwości ewangelizacji współczesnej kultury.

Diakonia Komunikowania Społecznego stara się również animować medialną aktywność członków Ruchu. Na bazie własnych doświadczeń oraz wykorzystując zaprzyjaźnionych profesjonalistów (dziennikarzy, specjalistów PR, fotografików czy informatyków) prowadzi formację medialną we wspólnotach, ucząc jak świadomie korzystać z mediów i być w nich obecnym w duchu Nowej Kultury.

Działalność dziennikarska i wyzwania techniczne to nie wszystko, o co troszczą się członkowie DKS. Jest to zaledwie początek drogi, która prowadzi konsekwentnie do spotkania z drugim człowiekiem; służba DKS ma prowadzić od komunikacji do komunii. Ewangelizacja, a więc zaproszenie do przyjęcia Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, jest zawsze owocem spotkania twarzą w twarz, osobistego świadectwa. Nie jest to możliwe bez uznania prymatu człowieka nad techniką, ukierunkowania siebie i innych na Boga i bliźniego. Nie jest to wreszcie możliwe bez własnej, stałej i zaangażowanej formacji. Członkowie DKS realizują ją zgodnie z charyzmatem Ruchu Światło-Życie.

Wszystko to i wiele więcej, dzieje się, aby przełożyć wiarę na fakty kulturowe i społeczne, tworzone i realizowane przez możliwie najszerszą grupę osób. Ad maiorem Dei gloriam.